Wiadomości Branżowe

2011 rok najlepszy w historii działalności Grupy Generali w Polsce

Skonsolidowany zysk netto Grupy Generali wyniósł w 2011 r. roku 97,5 mln zł i był niemal 5-krotnie wyższy niż w roku poprzednimSkładka przypisana brutto Grupy Generali Polska za rok 2011 wzrosła o 6,5% do 1.853.042 tys. zł, wobec
  • Skonsolidowany zysk netto Grupy Generali wyniósł w 2011 r. roku 97,5 mln zł i był niemal 5-krotnie wyższy niż w roku poprzednim
  • Składka przypisana brutto Grupy Generali Polska za rok 2011 wzrosła o 6,5% do 1.853.042 tys. zł, wobec 1.740.544 tys. zł w 2010 r.
  • Ubezpieczenia na życie ze składką regularną wzrosły w 2011 r. o 20%, (4 razy szybciej niż rynek)
  • 28% wzrost przypisu składki na rynku ubezpieczeń majątkowych (wobec 12% wzrostów rynkowych)
  • Generali OFE zwycięzcą prestiżowych rankingów „Gazety Wyborczej" i dziennika „Rzeczpospolita”
  • Pierwszy pełny rok Artura Olecha na stanowisku Prezesa Zarządu General

Spółki Grupy Generali wypracowały na koniec 2011 r. najlepsze wyniki finansowe w historii działalności firmy w Polsce. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł w 2011 r. 97,5 mln zł wobec 21  mln zł rok wcześniej. Wzrósł więc niemal 5-krotnie i był rekordowy w historii działalności firmy w Polsce. Składka przypisana brutto spółek Grupy Generali wzrosła rok do roku o 6,5% do poziomu 1.853.042 tys. zł. W kluczowych liniach biznesu firma notowała nie tylko poprawę rentowności, ale także dynamiczny, szybszy w porównaniu ze średnią na rynku rozwój organiczny. Mimo presji ustawodawczej na rynku emerytalnym rok 2011 był także bardzo udany dla funduszu emerytalnego Generali, który przekroczył próg 11 mld zł zarządzanych aktywów i był zwycięzcą wielu prestiżowych rankingów branżowych.

- „W 2011 r., po katastrofalnym dla branży ubezpieczeniowej 2010 roku, stanęliśmy w krótkim czasie przed szeregiem trudnych wyzwań biznesowych, wśród których priorytetem było urentownienie biznesu, zwłaszcza w obszarze ubezpieczeń majątkowych. Zadanie to nam się powiodło, zaś na uwagę zasługuje fakt, że jednocześnie - w kluczowych dla nas liniach biznesowych - utrzymaliśmy bardzo dynamiczne tempo rozwoju firmy, co nie zawsze jest możliwe jednocześnie. Miniony rok był dla nas także czasem znaczących inwestycji w rozwój technologii informatycznych oraz jakość serwisu świadczonego Klientom, dzięki czemu rok 2012 będzie w Generali stał pod znakiem wielu nowości produktowych i serwisowych, pozwalających na dalsze budowanie wartości dodanej dla klientów” - powiedział Artur Olech, Prezes Zarządu Grupy Generali w Polsce.

A to już wiesz?  Firma DCB uczestnikiem konferencji "Horyzonty Finansów"

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE – Generali rozwija się 2,5-krotnie szybciej niż rynek

Na rynku ubezpieczeń majątkowych spółka Generali T.U. S.A. zebrała w 2011 roku 961.621 tys. zł składki przypisanej brutto, tj. o 28% więcej niż rok wcześniej. Tym samym firma zanotowała
2,5-krotnie szybsze tempo rozwoju niż ogółem ten segment rynku w Polsce (+11%). Jest to zasługą bardzo pozytywnych wyników sprzedaży w kanałach sieci własnej, multiagencyjnej i brokerskiej.

W ubiegłym roku spółka Generali T.U. znacząco poprawiła zarówno rentowność linii ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i samą sprzedaż w tym segmencie rynku. Przypis składki w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych wzrósł rok do roku o 26%  do 562,8 mln zł. Stanowiło to 58,5% całego portfela ubezpieczeń majątkowych Generali T.U. S.A. wobec jeszcze 63 % w roku 2010. Zmiana ta jest efektem sukcesu strategii polegającej na dywersyfikacji portfela ubezpieczeń majątkowych i rosnącej roli również poza-komunikacyjnych linii produktów majątkowych.

I tak najdynamiczniej rozwijającą się linią biznesu spółki były (+41%) ubezpieczenia korporacyjne, gdzie Generali od lat zdobywa coraz silniejszą pozycję na rynku. Ubezpieczenia masowe nie-komunikacyjne (tj. mieszkaniowe, MSP, turystyczne i NNW) wzrosły w 2011 r. o 32%. Było to możliwe dzięki skoncentrowaniu się na dynamicznym poszerzeniu portfela poprzez wzmocnienie działań cross-sellingowych w segmencie ubezpieczeń mieszkaniowych oraz unowocześnieniu i rozszerzeniu zakresu pakietu assistance w ubezpieczeniach osobowo-turystycznych.

GENERALI ŻYCIE - ubezpieczenia ze składką regularną rosną 5-krotnie szybciej niż rynek

Na koniec 2011 roku przypis składki brutto spółki Generali Życie S.A wyniósł 891.421 tys. zł, wobec 990.566 tys. zł w roku 2010. Niższy rok do roku wolumen przypisu składki z tego segmentu rynku jest wynikiem dwóch czynników. Po pierwsze znacznej niepewności na rynkach giełdowych i w efekcie niższym zainteresowaniem klientów produktami inwestycyjnymi ze składką jednorazową, w którym to obszarze sprzedaż wyniosła na koniec 2011 roku 326,5 mln wobec 520,6 mln zł w 2010 r.

A to już wiesz?  Bank BNP Paribas ponownie oferuje przedsiębiorcom moratoria pozaustawowe

Po drugie, to także efekt samej strategii Generali, która zakłada koncentrację firmy na segmencie produktów ze składką regularną. W opinii Generali to bowiem ten segment rynku stanowi sedno działalności stricte ubezpieczeniowej towarzystw życiowych. W efekcie przypis składki brutto w segmencie ubezpieczeń na życie ze składką regularną wzrósł w Generali do 564,9 mln zł, tj. aż o 20% wobec roku 2010. Oznacza to, że spółka Generali Życie rozwijała się w tym obszarze 5-krotnie szybciej niż rynek.

W 2011 r. Generali zakończyło prace nad budową nowego systemu wspierającego sprzedaż i obsługę ubezpieczeń na życie. Było to największe informatyczne wdrożenie w historii działalności firmy, dodatkowo realizowane tzw. metodą „in-house”, a więc własnymi zasobami IT. Dzięki wdrożeniu znacząco usprawnione został procesy sprzedażowe i wsparcia biznesu na rynku ubezpieczeń na życie, zaś sam czas wdrażania nowych produktów został skrócony z kilku miesięcy do zaledwie kilku tygodni.

GENERALI OFE – zwycięża w prestiżowych rankingach branżowych

Na koniec 2011 r. Generali OFE prowadził 890,1 tys. aktywnych rachunków emerytalnych, tj. o 13% więcej w stosunku do roku ubiegłego. Oznacza to ponad 3-krotnie szybsze tempo rozwoju, w porównaniu ze średnią rynku, na którym liczba aktywnych rachunków wzrosła w ciągu roku o 4%.

OFE Generali zarządzał na koniec 2011 r. aktywami w wysokości 11,27 mld zł, tj. o 8% więcej niż przed rokiem. W tym samym okresie aktywa wszystkich funduszy emerytalnych w Polsce wzrosły jedynie o niecałe 2%, co pokazuje 4-krotnie lepszą dynamikę wzrostu Generali od całego rynku.

W 2011 r. udział w rynku OFE Generali pod względem liczby członków wzrósł z 5, 3% do 5,7%.

Konsekwentna polityka zarządzania aktywami i stabilne wyniki inwestycyjne potwierdzają słuszność przyjętej strategii i plasują Generali na szczycie prestiżowego rankingu przygotowywanego przez „Gazetę Wyborczą” (z 16 stycznia 2012). Fundusz był zajął też wysoką, drugą lokatę w zestawienia serwisu „Analizy Online” (z 26 października 2011). Ponadto Generali OFE został również, drugi raz z rzędu, laureatem zestawienia Najlepszych Instytucji Finansowych przygotowywanego przez dziennik „Rzeczpospolita" (22.06.2011).

A to już wiesz?  Rating Forbes: BNP Paribas Wealth Management ponownie z maksymalną oceną

KADROWE wzmocnienia kompetencyjne

Rok 2011 był dla Generali także bardzo ważny ze względu na budowę przez Prezesa Artura Olecha nowego zespołu Zarządu Grupy. Firma została wzmocniona kompetencyjnie o ekspertów z dużą wiedzą i doświadczeniem, także międzynarodowym, takich jak Magdalena Nawłoka (członek Zarządu, Dyrektor Finansowy) i Martin Vrba (członek Zarządu odpowiedzialny za obszar likwidacji szkód). Firma dokonała też awansów wewnętrznych. Do Zarządu weszli bardzo doświadczeni managerowie od wielu lat związani z Generali: Antoni Brański – z 20-letnim doświadczeniem na rynku ubezpieczeń majątkowych i zwłaszcza komunikacyjnych oraz Krzysztof Wiecha, autor licznych sukcesów sprzedażowych na rynku ubezpieczeń życiowych.

PODSUMOWANIE roku i perspektywy na przyszłość

2011 rok był pod względem podstawowych parametrów sprzedażowych i rentownościowych najbardziej udany w historii działalności Grupy Generali na polskim rynku. Dodatkowo modyfikacje produktowe oraz inwestycje w serwis klienta oraz nowe systemy IT (w obszarach likwidacji szkód i świadczeń oraz obsługi ubezpieczeń na życie) stanowić będą bazę dla nowej ofensywy produktowej w roku 2012, zarówno na rynkach ubezpieczeń majątkowych, jak i zwłaszcza na życie. Z tego względu firma z optymizmem patrzy na perspektywy dalszego rozwoju w 2012 r.

- „W 2011 roku kluczowym hasłem towarzyszącym działalności Generali w Polsce była rentowność. W 2012 roku chcielibyśmy zdecydowanie ten trend kontynuować, jednakże w warunkach ścisłej dyscypliny kosztowej oraz racjonalnej polityki cenowej, pomyśleć także o zdobywaniu rynku i dynamicznym rozwoju firmy. Liczymy, że pomoże nam w tym zarówno stałe unowocześnianie oferty, w tym nowe produkty w ubezpieczeniach na życie, IKZE, nowe autocasco i produkty mieszkaniowe, jak i dokonane przez nas ostatnio inwestycje w systemy informatyczne, które wdrożyliśmy w II połowie minionego roku” – mówi Prezes Artur Olech.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy