Wiadomości Branżowe

Bank BNP Paribas ponownie oferuje przedsiębiorcom moratoria pozaustawowe

Bank BNP Paribas, chcąc odciążyć Klientów dotkniętych skutkami drugiej fali epidemii, ponownie oferuje przedsiębiorcom instrumenty pomocowe, w tym możliwość odroczenia spłat kredytu o okres do 3 albo 6 miesięcy. Wsparcie będzie udzielane zgodnie ze „Stanowiskiem banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego w związku z reaktywacją Wytycznych EBA”. Bank przyjmuje wnioski od 18 stycznia 2021 r.

Zgodnie ze Stanowiskiem uzgodnionym przez przedstawicieli sektora bankowego w Polsce, wsparcie będzie tym razem oferowane Klientom biznesowym najbardziej dotkniętym przez Covid-19, z tzw. branż zagrożonych. Będą to mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy uprawnieni do świadczeń w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Ich lista została ostatnio rozszerzona do 45 branż, jednak w przypadku Klientów mikro Bank BNP Paribas nie wprowadza ograniczenia branżowego. Z moratorium mogą skorzystać także duże firmy oraz przedsiębiorcy (niezależnie od wielkości) prowadzący działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 mkw.

Aby ubiegać się o moratorium, mikro i mali przedsiębiorcy nie mogą mieć opóźnienia w spłacie kapitału lub odsetek, przekraczającego 30 dni na dzień 29 lutego 2020 r. lub w dniu złożenia wniosku.

Średnie i duże firmy natomiast muszą posiadać zdolność kredytową na koniec 2019 r. Jednocześnie muszą to być przedsiębiorstwa, których sytuacja przejściowo pogorszyła się w związku z pandemią i wobec których, na dzień aplikowania o moratorium, nie złożono wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa, ani nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

Odroczenie spłat kredytu wynosi:

  • maksymalnie 6 miesięcy dla Klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium pozaustawowego,
  • maksymalnie 3 miesiące dla Klientów, którzy skorzystali już z pierwotnego moratorium pozaustawowego,

niezależnie od liczby złożonych wniosków (z zastrzeżeniem, że maksymalny okres w przypadku odroczenia rat kapitałowo-odsetkowych przez średnie firmy wynosi 3 miesiące a duże firmy mogą odroczyć spłatę tylko rat kapitałowych).

Dopuszczalne jest złożenie przez Klienta więcej niż jednego wniosku, ale wówczas maksymalny łączny okres odroczenia nie może przekroczyć powyższych limitów.

Szczegóły oraz informacje dotyczące instrumentów pomocowych związanych z produktami odnawialnymi będą dostępne na stronie głównej banku w sekcji Koronawirus:

https://www.bnpparibas.pl/koronawirus-aktualnosci

Instrumenty pomocowe nie dotyczą Klientów indywidualnych.

Bank BNP Paribas przyjmuje wnioski od 18 stycznia 2021 r. W przypadku mikroprzedsiębiorstw możliwe będzie złożenie wniosku online. Szczegółowe informacje na ten temat dla poszczególnych grup przedsiębiorców pojawią się na stronie internetowej banku. Wsparcie będzie udzielane do 31 marca 2021 r. W przypadku odpowiedniego przedłużenia stosowania wytycznych EBA banki mogą podjąć decyzję o przedłużeniu oferowania instrumentów pomocowych, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja związana z wydłużającą się pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy