Wiadomości Branżowe

Bank BNP Paribas przyznał wsparcie aż 60 organizacjom pozarządowym w 10. jubileuszowej edycji Programu Grantów Lokalnych

Już po raz dziesiąty Bank BNP Paribas przyznał granty na działania społeczne lokalnym organizacjom pozarządowym w całej Polsce. W tegorocznej, jubileuszowej edycji zgłoszono aż 101 wniosków, przyznano 60 grantów w wysokości 4 000 złotych, a

Już po raz dziesiąty Bank BNP Paribas przyznał granty na działania społeczne lokalnym organizacjom pozarządowym w całej Polsce. W tegorocznej, jubileuszowej edycji zgłoszono aż 101 wniosków, przyznano 60 grantów w wysokości 4 000 złotych, a łączna kwota dofinansowania wyniosła 240 000 złotych. Od początku programu na realizację działań społecznych bank przekazał w sumie ponad 1,7 mln zł, przyznając 760 grantów.

Bank BNP Paribas jest aktywnym partnerem lokalnych społeczności, w których prowadzi swoją działalność. Program Grantów Lokalnych to inicjatywa realizowana przez bank od 2011 roku. Jej celem jest wspieranie działalności społecznej prowadzonej lokalnie przez małe organizacje pozarządowe oraz wzmacnianie aktywności obywatelskiej w lokalnych społecznościach.

- Program Grantów Lokalnych to okazja dla placówek oraz Lokalnych Ambasadorów Banku do wsparcia organizacji pozarządowych, które działają na rzecz swoich społeczności. Wnioski do programu grantowego składają pracownicy, którzy najlepiej znają miejscowe potrzeby. To dzięki ich zaangażowaniu już od 10 lat identyfikujemy i wspieramy inicjatywy, które najtrafniej na nie odpowiadają i przynoszą trwałą zmianę, podnosząc jakość życia społeczności, w których operuje nasz bank – mówi Maria Krawczyńska, Dyrektor Biura CSR i Zrównoważonego Rozwoju, Członek Zarządu Fundacji BNP Paribas.

Aby jak najlepiej reagować na bieżące wyzwania Bank BNP Paribas postanowił co roku zmieniać szczegółowe cele programu. Ułatwiony został także proces podpisywania umów. Przebiega on zdalnie, dzięki wykorzystaniu elektronicznych podpisów na platformie Autenti.

- Pandemia zaburzyła działanie lokalnych organizacji społecznych, dlatego wsparcie ich w obecnie trudnym okresie jest szczególnie istotne. Tym bardziej cieszy nas tak duże zaangażowanie pracowników sieci banku, którzy w tym roku równie aktywnie włączyli się w Program Grantów Lokalnych składając ponad 100 wniosków o dofinansowanie projektów na rzecz lokalnych społeczności – podkreśla Renata Rybarczyk, Dyrektor Biura Wsparcia Sprzedaży w Banku BNP Paribas.

A to już wiesz?  ING zachęca do dzielenia się pomysłami na życie #poswojemu

W 10. edycji Programu Grantów Lokalnych Bank BNP Paribas przyznał dofinansowanie 60 organizacjom, których projekty służą promocji zdrowia i zwalczaniu skutków Covid-19, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu, szczególnie dzieci, osób starszych i z niepełnosprawnościami, wzmacniają rolę kobiet i promują ich przedsiębiorczość, bądź służą ochronie środowiska naturalnego oraz promowaniu eko-postaw. W połowie grudnia granty trafią do organizacji pozarządowych, które będą realizować swoje projekty w kolejnym roku kalendarzowym.

 


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy