Wiadomości Branżowe

Bank Pekao nabył 100% akcji UniCredit CAIB Poland – wiodącego domu maklerskiego na rynku ofert publicznych oraz fuzji i przejęć w Polsce

1 stycznia do Grupy Banku Pekao dołączyła spółka przejęta przez Bank w wyniku nabycia 100% akcji UniCredit CAIB Poland SA od UniCredit Bank Austria AG.

Przejęta spółka jest obecna na rynku polskim od wielu lat i odgrywa ważną rolę w obszarach fuzji i przejęć, ofert publicznych i prywatnych, obrocie papierami wartościowymi na rynku wtórnym, analizach makroekonomicznych, sektorowych oraz spółek, specjalizując się w obsłudze klientów korporacyjnych i inwestorów instytucjonalnych.

 "Transakcja pozwoli Pekao na wzmocnienie roli wiodącego banku korporacyjnego. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z zintegrowanej oferty, jedynej w swoim rodzaju w naszym kraju.? ? powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. ?Aby jak najszybciej wzmocnić wśród klientów świadomość istnienia nowych możliwości,  zmienimy nazwę spółki na ?Pekao Investment Banking?.

Portfel produktów Grupy zostanie poszerzony o nowe usługi z zakresu doradztwa strategicznego w obszarze fuzji i przejęć, corporate finance, aranżowania finansowania na rynkach kapitałowych oraz o prowadzenie działalności maklerskiej dla klientów korporacyjnych.


dostarczył infoWire.pl
Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy