Wiadomości Branżowe Zdrowie

Brakuje profesjonalnych opiekunów

INFORMACJA PRASOWA Continuum Care ? rozwiązanie dla opiekunów i osób potrzebujących opieki Warszawa 10.04.2012 r. ? Opieka nad osobami niesamodzielnymi staje się coraz poważniejszym wyzwaniem

INFORMACJA PRASOWA

Continuum Care ? rozwiązanie dla opiekunów
i osób potrzebujących opieki

Warszawa 10.04.2012 r. ? Opieka nad osobami niesamodzielnymi staje się coraz poważniejszym wyzwaniem dla polskiego systemu ochrony zdrowia oraz opieki społecznej. Jak dotąd brakuje zarówno środków, jak i rozwiązań systemowych, które mogłyby przynieść szybką poprawę sytuacji. Dziś za opiekę nad starszymi i często schorowanymi członkami rodzin odpowiadają w Polsce głównie ich dzieci lub małżonkowie. Za wiele usług płacą dodatkowo, choć rzadko się o tym mówi. Rynek dodatkowo opłacanych usług eksperci szacują na 2 mld złotych. Niestety często są to wydatki w ramach tzw. szarej strefy. Państwo polskie staje przed narastającym problemem. Według Agnieszki Szpary, prezes zarządu Continuum Care, kliniki specjalizującej się w pomocy osobom starszym i schorowanym, pomóc może reforma systemowa, która połączy wydatki publiczne i prywatne, stworzy sposób dystrybucji środków do osób najbardziej potrzebujących, wprowadzi przejrzyste reguły i stworzy kilkadziesiąt tysięcy nowych miejsc pracy.

Demografia w Polsce

W Polsce żyje ponad 5 mln osób powyżej 65 roku życia, co stanowi około 14 procent całego społeczeństwa. Ale liczba ta nieustannie rośnie. Eksperci szacują, że w 2020 roku odsetek osób powyżej 65 roku życia wyniesie 18 procent, a w 2035 roku już co czwarty Polak będzie miał ponad 65 lat! Jest oczywiste, że im większa w danym społeczeństwie grupa osób starszych, tym większe zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną i społeczną.

Będzie rosło zapotrzebowanie na opiekę na wysokim poziomie. Między 1988 a 2006 r. zwiększyła się grupa Polaków z wyższym wykształceniem (z 6,5 proc. do 14,6 proc.) oraz z wykształceniem średnim (z niemal 25 proc. do 35 proc.). Osoby te podróżują, umieją porównać opiekę ofertowaną przez polską służbę zdrowia z dostępną np. w krajach Europy Zachodniej. I oczekują równie dobrego dostępu do nowoczesnego leczenia oraz opieki.

Zapotrzebowanie na opiekę

Zapotrzebowanie na opiekę nad osobami starszymi i niesamodzielnymi jest w Polsce ogromne. Szacuje się, że liczba osób niesamodzielnych ze względu na wiek wynosi około 1,5 mln. Ile będzie ich za 20 lat? Według senatora Mieczysława Augustyna nawet 2,5 miliona! W świetle prognozowanego ujemnego przyrostu naturalnego problem zapewnienia opieki i pielęgnacji osobom niezdolnym do samodzielnego życia z roku na rok staje się coraz bardziej palący.

Obecnie niesamodzielnymi Polakami zajmuje się przeważnie rodzina. Dotyczy to aż 80 procent przypadków. Ale ten system jest w zasadzie nie do utrzymania: eksperci oceniają, że w ciągu najbliższych 20-30 lat o połowę zmniejszy się liczba młodych w stosunku do seniorów potrzebujących pomocy.

Opiekę nad osobami niesamodzielnymi, chorującymi na Alzhaimera czy demencję starczą sprawuje również w Polsce pomoc społeczna i samorządy oferujące świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, domy pomocy, ośrodki wsparcia,
w tym domy dziennego pobytu, środowiskowe usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne. Usługi te są jednak niewystarczające, a kolejki oczekujących ? ogromne.

Szansa za zatrudnienie po 50 roku życia

Kolejnym problemem są kwestie czysto finansowe. Osoba, która chce poświęcić się opiece nad niesamodzielnym rodzicem lub małżonkiem zwykle ma ponad 50 lat. Tymczasem wiadomo powszechnie, że po ukończeniu 50 roku życia praca staje się towarem cennym i często deficytowym.

Z danych LFS Eurostat wynika, że Polska jest jednym z krajów z najniższym wskaźnikiem aktywności zawodowej wśród grupy 50+. Wynosi on zaledwie 28 procent. Dla osób po 50 roku życia konieczność porzucenia pracy, związana
z roztoczeniem opieki nad bliską osobą jest życiową tragedią. Z jednej strony nie ma ona innego wyjścia, ponieważ osoba z np. chorobą Alzhaimera nie może być pozostawiona bez opieki. Z drugiej ? nie może sobie na to pozwolić, ponieważ brak pracy oznacza często brak środków do życia.

W tym kontekście wydłużenie wieku emerytalnego spowoduje, że jeszcze bardziej skurczy się grupa osób, która może zrezygnować z pracy i ? wspierając się finansowo emeryturą ? zaopiekować się schorowanym rodzicem lub małżonkiem.

Jak finansowana jest opieka nad osobami starszymi?

Pieniądze pobierane ze świadczeń emerytalnych i rent nie są w stanie pokryć wydatków na odpowiednią opiekę. Przeciętna miesięczna emerytura wynosiła w 2011 roku 1795 złotych brutto. Natomiast przeciętny koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej waha się od około 1500 do około 3000 złotych. Według Pani Profesor Anny Wilmowskiej, jednej z najbardziej poważanych polskich ekspertów w tej branży,
z najnowszych danych GUS wynika, że 86,5% mieszkańców stacjonarnych zakładów pomocy społecznej finansowało przynajmniej w części koszty swojego pobytu ze środków własnych, ale tylko 4,5% w pełnej wysokości. Pobyt 7% mieszkańców opłacany był w całości przez gminę lub budżet państwa, a 3,3 % osób było zwolnione z odpłatności.

Biorąc pod uwagę wysokość minimum socjalnego w przypadku wystąpienia ryzyka niezdolności do samodzielnego życia, świadczenie emerytalne lub rentowe powiększone o dodatek pielęgnacyjny, który w 2011 roku wynosił 186,71 PLN,
brutto miesięcznie nie zapewnia nawet w znikomym stopniu pokrycia kosztów wynikających z konieczności korzystania z pomocy innych osób w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych.

Czek na zdrowie ? próba wprowadzenia rozwiązań systemowych

Zarówno eksperci, jak i ustawodawca zdają sobie sprawę z wagi tych problemów. Dlatego właśnie parlamentarzyści pracują nad Ustawą o pomocy osobom niesamodzielnym. Chodzi o wprowadzenie tzw. czeku opiekuńczego, czyli wsparcia finansowego od państwa dla osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, które mogłyby, wykupić m.in. usługi opiekuńcze.

Ustawa dotyczy zarówno osób starszych, jak i młodych osób niesamodzielnych
z powodu choroby. Gdyby weszła w życie, byłaby wielką ulgą rodzin, które dziś opiekują się swoimi schorowanymi bliskimi. Mogłyby one pozwolić sobie na zapewnienie rodzicom lub małżonkom, a także dorosłym, niesamodzielnym dzieciom profesjonalnej opieki na czas swojej pracy lub choćby urlopu. Wprowadzenie reformy w życie mogłoby również przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy dla osób 50 +. Według szacunków po wprowadzenie ustawy powstałoby ich ok. 200 tysięcy.

Brakuje profesjonalnych opiekunów

Jednak nawet wejście w życie ustawy, nad którą prace trwają już od lat nie rozwiąże problemu opieki nad rosnącą z każdym dniem armią osób niesamodzielnych, jeśli nie będzie komu tej opieki roztoczyć. A profesjonalistów brakuje.

W całej Polsce jest dziś zaledwie 70 geriatrów. Na 5 milionów potencjalnie potrzebujących. Łatwo policzyć, że na każdego geriatrę przypada w naszym kraju armia ponad 70 tysięcy osób powyżej 65 roku życia! I choć zawód ?opiekun osoby starszej? został wpisany na listę oficjalnych zwodów z wytycznymi dotyczącymi zakresu programowego szkolenia, to zakres ten jest tylko podstawowy, a cały system ? w początkowym okresie organizacji.

Continuum Care ? nowa oferta w systemie

Dlatego właśnie tak cenne są nowe inicjatywy proponujące nowoczesne rozwiązania w tym obszarze. Takie jak Continuum Care, która, odpowiadając na potrzeby klientów korzystających już od ponad 2 lat z opieki domowej, otworzyła w Warszawie Dom Pobytu Dziennego wraz z Centrum Leczenia Chorób Przewlekłych i Rehabilitacją.

Osoby niesamodzielne, z zespołami otępiennymi, demencją, chorobą Alzheimera, mogą korzystać z pobytów dziennych w miejscu, do którego można je przywieźć na cztery, sześć lub osiem godzin. Tym samym, pacjenci zachowują wszystkie korzyści związane z mieszkaniem z rodziną, a ponad to zyskują nie tylko pełną opiekę
i wyżywienie, ale także specjalistyczną terapię, która może spowolnić postęp choroby. Oprócz rehabilitacji oraz zabiegów czysto medycznych warto wspomnieć np.
o wspólnym oglądaniu i analizowaniu telewizyjnych wiadomości, wspólnym przygotowywaniu stołu i naczyń do posiłku, czy zajęciach artystycznych.

?Dla opiekunów osób z zaburzeniami poznawczymi oznacza to możliwość kontynuowania pracy zawodowej i prowadzenia normalnego życia, co byłoby niemożliwe, gdyby musiały im zapewnić całodobową opiekę. Z doświadczenia wiemy, jak ogromnym obciążeniem psychicznym, ale i fizycznym jest opieka nad bliską osobą, którą dotknęła choroba. Opiekunowie potrzebują pomocy i my im ją zapewniamy? ? powiedziała Agnieszka Szpara, prezes zarządu Continuum Care.

Ponadto, Dom Pobytu Dziennego umożliwia swoim pacjentom na miejscu dostęp do badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich lekarzy specjalistów.

Jeśli Dom Pobytu Dziennego i Centrum Leczenia Chorób Przewlekłych będzie dalej cieszył się takim zainteresowaniem, jak w ciągu pierwszego tygodnia po otwarciu, Agnieszka Szpara zapowiada uruchomienie podobnych placówek także w innych polskich miastach.

Firma Continuum Care powstała jesienią 2009 roku, jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na prywatne, wysokiej jakości usługi opiekuńczo-medyczne dla osób starszych. Continuum Care to specjalistyczny ośrodek medyczny, składający się z Centrum Leczenia Chorób Przewlekłych, Domu Pobytu Dziennego oraz wykwalifikowany w Opiece Domowej. Opieka sprawowana jest przez personel z wieloletnim doświadczeniem w opiece nad osobami starszymi. Firma zatrudnia pielęgniarzy, opiekunów, lekarzy, rehabilitantów, psychologów, dietetyków.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy