Wiadomości Branżowe

Brokerzy docenili Ergo Hestię: Wysoka ocena jakości produktów i dopasowanie do potrzeb klienta

Grupa Ergo Hestia już po raz szósty została doceniona przez brokerów ubezpieczeniowych za współpracę w obszarze ubezpieczeń majątkowych. Tegoroczna nagroda fair-play to wynik oceny 140 brokerów.

Brokerzy przyznają nagrody tym towarzystwom ubezpieczeń, które w biznesie przestrzegają zasad fair-play i traktują swoich klientów jak partnerów w biznesie. W badaniu wyrażają swoją opinię na temat współpracy z ubezpieczycielami w zakresie jakości i dostosowania oferty do rynku, serwisu sprzedażowego a także likwidacji szkód.

Jak podczas gali wręczenia nagród podkreślił Paweł Nawrocki z A.T. Kearney, firmy przeprowadzającej badanie: ?Ocena ubezpieczycieli majątkowych poprawia się z roku na rok. Nadal bardzo wyraźnie doceniana jest jakość produktów oraz ich dostosowanie do potrzeb klientów.?

Statuetkę z rąk Prezesa Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Łukasza Zonia, odebrał Adam Roman, członek zarządu STU Ergo Hestia. ?Odbieramy tę nagrodę nie po raz pierwszy, ale za każdym razem ta nagroda jest dla nas pierwsza. Żyjemy w ciekawych i trudnych czasach, dlatego tym bardziej będziemy starać się działać zgodnie z zasadą fair-play przy podejmowaniu kolejnych decyzji? ? podsumował prezes Roman.

Tegoroczny XVII już Kongres Brokerów zgromadził blisko tysiąc ekspertów branży finansowej oraz przedstawicieli 17 towarzystw ubezpieczeń.

?Broker jako partner w likwidacji szkód? to myśl przewodnia spotkań ze Specjalistami Ergo Hestii oraz przedstawicielami środowiska brokerskiego i eksperckiego. Podczas panelu dyskusyjnego organizowanego przez sopockiego ubezpieczyciela rozmawiano o wyzwaniu, jakim jest znalezienie nowych możliwości wyróżnienia się wobec klienta w dobie trudnego rynku.

Zdaniem Ergo Hestii likwidacja szkód nadal zostaje jednym z kluczowych obszarów budowania przewagi konkurencyjnej. Większe zaangażowanie brokerów nie zmniejsza w żaden sposób obowiązków i wyzwań dla ubezpieczyciela. Wyższy poziom ekspertyzy po stronie brokerów wymaga wyższych kompetencji po stronie towarzystwa ubezpieczeń. Jednak obustronne zaangażowanie przynosi korzyści zarówno dla klienta jak i całego rynku.

Podczas Kongresu Brokera uczestnicy mogli także zapoznać się ze najnowszym numerem jedynego na rynku profesjonalnego czasopisma dot. underwritingu, oceny ryzyka, bezpieczeństwa informacji i likwidacji szkód ? Risk Focus, w którym eksperci Grupy Ergo Hestia dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Przypomnijmy, że Ergo Hestia po raz pierwszy otrzymała nagrodę "Fair Play" w 2003 roku, a później ? w 2006, 2007, 2009 i 2012 roku.


dostarczył infoWire.pl
Źródło Hestia SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy