Wiadomości Branżowe

Chiny ? kraj z potencjałem. Edukacja biznesowa w czasach globalizacji

Chiny powoli, lecz nieustannie zmieniają się ze światowego centrum produkcyjnego słynącego z taniej siły roboczej w globalną potęgę. Jak poinformował chiński prezydent Xi Jinping już niedługo powstanie Fundusz Jedwabnego Szlaku. Celem programu jest dofinansowanie projektów infrastrukturalnych poprawiających komunikację pomiędzy krajami pobliskiego regionu, Europą Zachodnią oraz USA. Czy już czas uczyć się chińskiego? Na pewno czas, by managerowie chcący realizować się w globalnych firmach poważnie zabrali się za poznanie Chin ? mogą to ułatwić np. specjalne programy jak CHEMBA, które dostępne są teraz dla studentów WU Executive Academy.

Informacja o powstaniu Funduszu Jedwabnego Szlaku została ogłoszona w listopadzie 2014 r. Projekt, na który przeznaczono 40 mld USD w pierwszej fazie będzie pomagał w zacieśnieniu współpracy gospodarczej pomiędzy państwami Azji. Jednak to nie koniec wielkich inwestycji. Chińczycy do planowanego budżetu dołożą dodatkowe 100 mld USD na projekty, które pomogą przystosować krajową infrastrukturę do połączenia jej z zagranicznymi projektami komunikacyjnymi. Nadszedł czas na naukę chińskiego? Z pewnością muszą o tym pomyśleć menedżerowie chcący realizować się w globalnych firmach. Teraz jest to o wiele łatwiejsze dzięki specjalnym programom takim jak CHEMBA dostępnym dla studentów WU Executive Academy.

Fundusz Jedwabnego Szlaku to projekt, który ujawnia globalne ambicje Chin. Kilka miesięcy wcześniej stworzono bowiem bank inwestycyjny, który ma pomóc w realizacji planów w krajach BRICS. Instytucja, którą wspólnie tworzą Chiny, Rosja, RPA, Indie oraz Brazylia ma pomóc w przełamaniu dominacji państw Zachodu w międzynarodowym świecie finansów, gdzie główną rolę odgrywa Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Choć eksperci nie są do końca zgodni, czy wspaniale wyglądające zapowiedzi przyniosą jakieś konkretne sukcesy to jednak faktem jest, że w programie biorą udział Chiny i Indie skupiające 1/3 potencjału ludnościowego świata. Dodając do tego Rosję oraz Brazylię, może to zmienić obecny porządek na świecie. Patrząc na powyższe dane można wywnioskować, że Chiny weszły na drogę powrotu do pozycji Państwa Środka, które dzięki swoim bogactwom i potencjałowi wpływa na losy całego globu.

Zmiany w edukacji biznesowej

Historyczne zmiany, których jesteśmy światkami rozumieją także władze prestiżowych uczelni biznesowych. Wzrost znaczenia Chin powoduje, że powstają programy, które nie tylko pozwalają na poznanie chińskiej kultury czy języka poprzez studiowanie w tym kraju, ale również wpływa na rozwój projektów poza granicami Wielkiego Muru. Tego rodzaju projekty są niezbędne dla osób, które chcą realizować się zawodowo w firmach i organizacjach wykonujących projekty w Chinach lub strefach ich wpływów.

Doskonałym przykładem tego typu projektów jest współpraca WU Executive Academy oraz Carlson School of Management (CSOM). W ramach programu The Global Executive MBA uczelnie te podpisały umowy, dzięki którym studenci maja możliwość wymiany międzynarodowej. W zależności od osobistych preferencji, uczestnicy programu MBA drugiego stopnia mogą zakończyć wybrane moduły w Wiedniu lub w chińskiej uczelni partnerskiej, Lignan College.

-Ogromne możliwości, jakie daje edukacja na naszej uczelni docenia wielu międzynarodowych menedżerowów, którzy licznie zgłaszają chęć udziału w Globar Executive MBA. Zdobywanie cennego doświadczenia podczas pobytów w Azji, Rosji i USA jest istotną zaletą tego programu, a zarazem szansą na rozwój kariery zawodowej naszych studentów - wyjaśnia prof Bodo B. Schlegelmilch, dziekan WU Executive Academy.

W ramach umowy wymiany Global Executive MBA studenci uczestniczący w chińskim projekcie CHEMBA maja możliwość wyboru odpowiednich dla siebie modułów w wybranych instytucjach partnerskich. Wszystkie punkty, jakie zdobywają studenci w ramach wymiany akademickiej kwalifikują ich do ukończenia stopnia MBA. Podczas programu Global Executiwe MBA w Chinach można ukończyć następujące kierunki:

  • Zarządzanie Ludźmi i Organizacjami
  • Finanse i Rachunkowość
  • Analiza Danych i Podejmowanie Decyzji
  • Operacje i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
  • Rachunkowość i Zarządzanie
  • Zarządzanie finansami
  • Strategiczne Zarządzanie Marketingiem
  • Zaawansowane Zarządzanie Finansowe Rynków Międzynarodowych

Edukacja w takiej formie pozwala zapoznać się z rzeczywistą pracą chińskich menedżerów. Tego typu wiedza już niedługo okaże się ważniejsza od znajomości języka chińskiego.


dostarczył infoWire.pl
Źródło dotPR. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy