Konto online

Eksport okiem polskiego przedsiębiorcy

Warszawa, 12 lutego 2018 r. Działalność eksportową w Polsce prowadzi ponad ¼ badanych przedsiębiorców w 14. fali badania Bibby MSP Index przeprowadzonego cyklicznie przez firmę

Warszawa, 12 lutego 2018 r.

Działalność eksportową w Polsce prowadzi ponad ¼ badanych przedsiębiorców w 14. fali badania Bibby MSP Index przeprowadzonego cyklicznie przez firmę faktoringową Bibby Financial Services. Raport pokazuje, że w ostatnim czasie wzrost eksportu nastąpił w przypadku blisko 30% podmiotów z sektora. Jednak prognozując warunki rozwoju, przedsiębiorcy nie wykazują optymizmu. Zwiększył się odsetek firm, które uważają, że eksport prowadzonej działalności w najbliższym czasie spadnie (z 6,9% do 8,8%). Zaledwie 9% przedsiębiorców zamierza w najbliższym czasie rozszerzyć swoją działalność o eksport, czego przyczyną może być niepewność związana z sytuacją polityczną i gospodarczą panującą w Unii Europejskiej.
Według 14. fali badania Bibby MSP Index głównym źródłem wiedzy o rynkach zagranicznych i potencjalnych zagranicznych kontrahentach jest Internet – informacji na temat gospodarki i partnerów biznesowych poszukuje w sieci 60% respondentów eksportujących towary. Z zebranych opinii wynika, że polscy przedsiębiorcy zdobywają informacje na temat danego rynku także dzięki uczestnictwu w wydarzeniach branżowych, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami (ponad 28%), zaangażowanie w działania lokalnych izb branżowych i stowarzyszeń (ponad 19%). Prawie 17% przedstawicieli sektora MSP deklaruje, że korzysta z lokalnych wywiadowni gospodarczych, a prawie 9% przyznaje, że pozyskuje regionalne raporty rynkowe.
Jeśli chodzi o nowe zagraniczne kontakty biznesowe to polscy przedsiębiorcy próbują je nawiązać wykorzystując uczestnictwo w wydarzeniach branżowych (prawie 24%) oraz w lokalnych wywiadowniach gospodarczych (ponad 13%). Partnerzy są pozyskiwani również poprzez izby branżowe i rozmaite stowarzyszenia (więcej niż 12%), korzystanie z misji gospodarczych organizowanych przez instytucje rządowe i izby gospodarcze, w tym bilateralne np. polsko-niemiecką, polsko-brytyjską itp. (ponad 11%). Warto zauważyć, że prawie co dziesiąta ankietowana firma weryfikacje potencjalnych kontrahentów i zdobywa wiedzę o nowych rynkach od partnera finansowego.
Jak pokazują wyniki ostatniej fali Bibby MSP Index ponad połowa przedsiębiorców finansuje swoją działalność eksportową poprzez udostępnioną linię kredytową lub też debet na rachunku bankowym. Więcej niż 48% respondentów deklaruję, że korzysta z własnych środków, a ponad 5% używa faktoringu eksportowego.
Faktoring jest metodą finansowania przedsiębiorstwa, która nie tylko gwarantuje firmie płynność finansową, ale co ważne, nie zwiększa jej zadłużenia. Szukając odpowiedniego partnera finansowego, przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę nie tylko korzystne warunki faktoringu, ale również przeanalizować zakres dodatkowych świadczeń oferowanych przez faktora. Klienci Bibby Financial Services mogą liczyć na pomoc opiekuna klienta na każdym etapie współpracy oraz wsparcie firmy przy weryfikacji potencjalnych kontrahentów z całego świata. Międzynarodowy zespół może usprawnić również komunikację z obcojęzycznym partnerem biznesowym i pomóc w poznaniu kultury biznesu panującej w danym kraju, co znacznie ułatwi współpracę z nowym kontrahentem – komentuje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services w Polsce.
Oceniając możliwości odniesienia sukcesu w eksporcie, prawie ¾ przedsiębiorców wskazuje, że najważniejsza jest jakość oferowanych produktów, czy też usług, a 3 na 5 respondentów wymienia wśród istotnych czynników dobre relacje z kontrahentami. Dla prowadzących biznesy ważna jest także sprawna logistyka (ponad 27%), konkurencyjne ceny (prawie 25%) oraz pozyskanie stałych partnerów biznesowych (prawie 23%). Aby uatrakcyjnić swoją ofertę i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku, ponad 17% respondentów odpowiada , że jest w stanie zaproponować swoim klientom długie terminy płatności, a prawie 9% badanych przedsiębiorców deklaruje, że to dostęp do finansowania jest w stanie zwiększyć prawdopodobieństwo triumfu w eksporcie.

Bibby Financial Services Sp. z o.o. to firma faktoringowa, która należy do finansowej części, istniejącej od 1807 roku, brytyjskiej firmy Bibby Line Group Ltd. w ramach której działają trzy grupy podmiotów oferujące następujące rodzaje usług: transport morski – Bibby Line Ltd., usługi logistyczne – Bibby Distribution Ltd., usługi finansowe – Bibby Financial Services. Firma posiada biura w Wielkiej Brytanii, Polsce, Francji, Irlandii, Niemczech, Czechach, Słowacji, USA, Kanadzie, Malezji, Singapurze i Hong Kongu. W Polsce jest obecna od 2002 roku i posiada oddziały w Warszawie, Poznaniu i Katowicach, ale swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Bibby jest członkiem Polskiego Związku Faktorów oraz największego międzynarodowego zrzeszenia faktorów Factors Chain International. www.bibbyfinancialservices.pl
Bibby MSP Index to cykliczne badanie sprawdzające aktualną ocenę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
z sektora MSP. 14. fala została zrealizowana we wrześniu 2017 r. na grupie 450 respondentów. Respondentami były osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji finansowych głównie prezesi, członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi w firmach zatrudniających od 9 do 249 pracowników. Wskaźnik Bibby MSP Index obrazuje kondycję firm z sektora MSP na podstawie wnikliwej analizy danych dotyczących zatrudnienia, sprzedaży, inwestycji, płynności finansowej oraz zadłużenia przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone na grupie małych i średnich przedsiębiorstw z 6 branż: budownictwo, przemysł, handel, usługi, transport i pozostałe.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy