Wiadomości Branżowe

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2020 rok

Podsumowanie czwartego kwartału 2020 roku:

- Sprzedaż skorygowana o różnice kursowe wzrosła o 13% r / r, głównie dzięki sprzedaży w Azji Północno-Wschodniej, Europie i Ameryce Północnej. Zgłoszona sprzedaż wyniosła 69,6 (66,4) mld SEK
- Marża brutto bez opłat restrukturyzacyjnych wzrosła do 40,6% (37,1%) we wszystkich segmentach. Zareportowana marża brutto wzrosła do 40,6% (36,8%)
- Zysk operacyjny bez opłat restrukturyzacyjnych wzrósł do 11,0 mld SEK (15,8% marża operacyjna) z 6,5 mld SEK (9,7% marża operacyjna) na co główny wpływ miał dział Networks. Zareportowany dochód operacyjny wyniósł 11,0 (6,1) mld SEK
- Sprzedaż skorygowana o różnice kursowew segmencie Networks wzrosła o 20% r / r . Marża operacyjna bez opłat restrukturyzacyjnych wyniosła 21,5% (14,5%)
- Zareportowany dochód netto wyniósł 7,2 (4,5) mld SEK
- Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciami wyniosły 12,8 (-1,9) mld SEK. Q4 2019 obejmował płatność w wysokości 10,1 mls SEK, która związana była z rozstrzygnięciem dochodzeń amerykańskiej Komisji SEC i Departamentu Sprawiedliwości. Środki pieniężne netto na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 41,9 SEK (34,5) mld SEK

Podsumowanie roku 2020:

-  Sprzedaż skorygowana o różnice kursowe wzrosła o 5%, wraz z rosnącą sprzedażą w dziale Networks o 10%. Zareportowana sprzedaż wzrosła o 2%, do 232,4 mld SEK
- Marża brutto bez opłat restrukturyzacyjnych wyniosła 40,6% (37,5%), z poprawą we wszystkich segmentach
- Zareportowany zysk operacyjny poprawił się do 27,8 (10,6) mld SEK
- Zareportowany zysk netto wyniósł 17,6 (1,8) mld SEK
- Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciami wyniosły wyniosły 22,3 SEK (7,6) b. Płatność w wysokości 10,1 mld SEK, która związana była z rozstrzygnięciem dochodzeń amerykańskiej Komisji SEC i Departamentu Sprawiedliwości obejmowała cały rok 2019.
- Podczas Walnego Zgromadzenia Rada Dyrektorów zaproponuje dywidendę za rok 2020 w wysokości 2,00 (1,50) SEK za akcję.

SEK w miliardach

Q4
2020
Q4
2019
Zmiana
R/R
Q3
2020
Zmiana
K/K
Sty-Gru
2020
JSty-Gru
2019
Zmiana
R/R
Sprzedaż netto 69.6 66.4 5% 57.5 21% 232.4 227.2 2%
 Sprzedaż skorygowana o różnice kursowe 13% 5%
Marża brutto 40.6% 36.8% 43.1% 40.3% 37.3%
Zysk operacyjny (strata)  11.0 6.1 80% 8.6 27% 27.8 10.6 163%
Marża operacyjna 15.8% 9.2% 15.0% 12.0% 4.6%
Zysk netto (strata)  7.2 4.5 60% 5.6 29% 17.6 1.8
EPS diluted, SEK  2.26 1.33 70% 1.61 40% 5.26 0.67

Measures excl. restructuring charges and other items affecting comparability[1]
Marża brutto bez opłat restrukturyzacyjnych 40.6% 37.1% 43.2% 40.6% 37.5%
Zysk operacyjny opłat restrukturyzacyjnych 11.0 5.7 92% 9.0 23% 29.1 22.1 32%
Marża operacyjna bez opłat restrukturyzacyjnych 15.8% 8.6% 15.6% 12.5% 9.7%
Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciam  12.8 -1.9 3.9 22.3 7.6 192%
Środki pieniężne netto na koniec okresu 41.9 34.5 21% 41.5 1% 41.9 34.5 21%

 

Zobacz pełny raport: wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2020


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #czone   #dla   #enia   #enie   #GLAS   #jest   #owie   #sprzeda   #systemu   #wdro   #wyp