Wiadomości Branżowe

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2014 r.

Sprzedaż w pierwszym kwartale wyniosła 47,5 mld SEK. Rok do roku sprzedaż dostosowana do zmian kursów walutowych spadła o 7% oraz zmalała kwartał do kwartału o 28%.\ Sprzedaż spadła rok do roku głównie w Ameryce Północnej i Japonii, co zostało częściowo zrekompensowane przez wyniki w Chinach, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. Profil
  • Sprzedaż w pierwszym kwartale wyniosła 47,5 mld SEK. Rok do roku sprzedaż dostosowana do zmian kursów walutowych spadła o 7% oraz zmalała kwartał do kwartału o 28%.\
  • Sprzedaż spadła rok do roku głównie w Ameryce Północnej i Japonii, co zostało częściowo zrekompensowane przez wyniki w Chinach, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie.
  • Profil działalności w kwartale opierał się głównie na projektach pojemnościowych mobilnego internetu szerokopasmowego. Obecna prognoza wskazuje, że zdobyte kluczowe kontrakty będę stopniowo wpływać na sprzedaż i profil sprzedaży, głównie w drugim kwartale roku.
  • Marża operacyjna wzrosła rok do roku we wszystkich segmmentach do 5,5%, głównie napędzana przez sprzedaż w obszarze mobile broadband i niższe koszty restrukturyzacyjne.
  • Zysk operacyjny osiągnął poziom 2,6 mld SEK.
  • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniosły 9,4 mld SEK, głównie w wyniku płatności od firmy Samsung w związku z umową licencyjną.

SEK mld.

Q1 2014

Q1 2013

Zmiana (rdr)

Q4 2013

Zmiana (kdk)

Sprzedaż netto

47,5

52,0

-9%

67,0

-29%

Z czego Networks

24,4

28,1

-13%

34,8

-30%

Z czego Global Services

20,4

21,5

-5%

27,2

-25%

Z czego Support Solutions

2,8

2,4

-13%

5,1

-46%

Z czego Modems

0,0

-

-

0,0

-

Wydatki na R&D

-8,3

-7,9

5%

-8,9

-7%

Zysk operacyjny

2,6

2,1

25%

9,1

-71%

Marża operacyjna

5,5%

4%

-

13,5%

-

Z czego Networks

10%

6%

-

17%

-

Z czego Global Services

5%

3%

-

8%

-

Z czego Support Solutions

0%

-1%

 

37%

-

Z czego Modems

-

-

-

-

-

Zysk netto

1,7

1,2

41%

6,4

-74%

Zysk na akcję EPS (SEK)

0,65

0,37

76%

1,97

-67%

EPS (Non-IFRS) (SEK)1)

0,90

0,99

-9%

2,42

-63%

Cash Flow z działalności operacyjnej

9,4

-3,0

-

14,6

-36%

Przepływy pieniężne netto; na koniec okresu

43,6

32,2

35%

37,8

15%

1) EPS, rozwodniony, z wyłączeniem amortyzacji i odpisów nabytych wartości niematerialnych i prawnych;

Pełna wersja raportu: Link

 

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zróżnoważonych społecznościach na całym świecie.

Nasza oferta obejmuje usługi, oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną dla operatorów telekomunikacyjnych i firm z innych branż. Obecnie ponad 40 procent światowego ruchu mobilnego przechodzi przez sieci firmy Ericsson. Obsługujemy sieci klientów, z których korzystają ponad 2 miliardy abonentów.

Działamy w 180 krajach i zatrudniamy przeszło 100 000 pracowników. Forma Ericsson założona w 1876r., ma centralę w Sztokholmie. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericsson_poland

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska

Źródło Ericsson Sp. z o.o.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy