Konto online

Fast Finance SA wygrało przetarg na zakup pakietu wierzytelności konsumenckich

Fast Finance SA, spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zakupiła pakiet wierzytelności konsumenckich o wartości nominalnej 7.223.698,48 zł. Pakiet oferował wiodący bank detaliczny, a oferta Fast Finance została wybrana w drodze przetargu.

1290197_white_flowers_against_blue_sky[2]

?Dzięki wygranej w przetargu organizowanym przez jeden z czołowych banków detalicznych staliśmy się właścicielem pakietu wierzytelności o wartości 7,2 mln zł. Tym samym wartość nominalna posiadanych przez nas należności wynosi ok. 250 mln zł. Zakupiony przez nas pakiet obejmuje należności konsumenckie z tytułu zaciągniętych i niespłaconych pożyczek i kredytów.? ? powiedział Jacek Daroszewski, prezes zarządu spółki. ? ?Obecnie uczestniczymy jeszcze w kilku procesach przetargowych dlatego liczę, że portfolio posiadanych przez nas pakietów wierzytelności niebawem znowu się powiększy.?

Zarząd Fast Finance przewiduje, że zakup pakietu wierzytelności będzie miał pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki.

5 lipca bieżącego roku spółka Fast Finance wyemitowała 8.730 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości 8.730.000 zł. Cała emisja została objęta 6 lipca 2010 r. Jest to II transza z programu emisji obligacji, który spółka zaplanowała na 2010 rok. I transza obligacji dwuletnich serii A o wartości 10 mln zł została objęta w marcu 2010 r. przez Dom Maklerski BPS SA.

http://informacje.sensors.pl/pr/165246/fast-finance-sa-wygralo-przetarg-na-zakup-pakietu-wierzytelnosci-konsumenckich

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy