Aktualności

Fundacja Pro Progressio z prestiżowym wyróżnieniem

Warszawa, 7 grudnia 2016 r.
Informacja prasowa

PAIiIZ docenia rolę instytucji otoczenia biznesu
Fundacja Pro Progressio z prestiżowym wyróżnieniem

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych przyznała coroczne nagrody dla najprężniej działających inwestorów. Tym razem, oprócz firm o największej wartości inwestycji, dynamice ekspansji czy wzroście zatrudnienia, wyróżniona została także najważniejsza instytucja otoczenia biznesu. Nagroda przypadła w udziale Fundacji Pro Progressio wspierającej rozwój sektora BSS.

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przedsiębiorczości w Polsce. Szacuje się, że w branży BSS pracuje obecnie w Polsce około 200.000 osób, a tempo wzrostu zatrudnienia, jak i nowych inwestycji utrzymuje się na poziomie 18-20% rok do roku. Polska i inne kraje regionu CEE znacznie szybciej rozwijają sektor BSS niż wynosi średnia europejska. Według prognoz stowarzyszenia IAOP w Europie wzrost szacowany jest na około 10%, a w regionie CEE 18-20%.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, po raz pierwszy przyznając wyróżnienie specjalne w kategorii instytucja otoczenia biznesu, doceniła ogromną rolę organizacji branżowych w rozwoju rynku usług w Polsce. Fundacja Pro Progressio została wyróżniona jako najważniejszy podmiot wspierający sektor BSS. PAIiIZ zwróciła uwagę na szeroko zakrojoną działalność edukacyjną i wspierającą promocję firm, które w Polsce świadczą usługi dla biznesu oraz istotną rolę wydawanych przez fundację mediów: portalu OutsourcingPortal.eu oraz magazynu Outsourcing&More.

Jest to dla nas bardzo ważne wyróżnienie i nagroda za wiele lat pracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Nagrodzony został zarówno nasz wkład w promocję polskich miast jako lokalizacji biznesowych, jak i samych dostawców usług – mówi Wiktor Doktór, prezes Fundacji Pro Progressio. Na zamknięcie kolejnego roku działalności organizujemy 31 stycznia 2017 w Lublinie międzynarodową konferencję The BSS Forum oraz Galę Outsourcing Stars, gdzie, zgodnie z naszą misją, będziemy dzielić się wiedzą i wspierać budowanie międzynarodowych relacji biznesowych w branży nowoczesnych usług dla biznesu.

Fundacja Pro Progressio – misją Fundacji jest wspieranie działań służących rozwojowi i inwestycjom w Polsce,
a także optymalnemu wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstw i sektora publicznego w kraju i na świecie.

Pro Progressio realizuje projekty, których celem jest rozwój branży outsourcingowej w Polsce. Fundacja współpracuje z sektorem publicznym (miasta, agencje rozwoju regionalnego, specjalne strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowo-technologiczne, uczelnie wyższe) i prywatnym w Polsce oraz międzynarodowymi organizacjami sektora outsourcingu. Pro Progressio wspiera, promuje i nagradza podmioty, które przyczyniają się do rozwoju dobrych praktyk w zakresie outsourcingu, optymalizacji procesów oraz kosztów. Fundacja jest pomysłodawcą i organizatorem jedynego niekomercyjnego konkursu dla branży outsourcingu. Celem Outsourcing Stars jest wyłonienie i nagradzanie najprężniej rozwijających się firm outsourcingowych oraz instytucji bezpośredniego otoczenia branży.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy