Wiadomości Branżowe

Generali Firmą Przyjazną Klientowi z rekordową rekomendacją od ubezpieczonych

Generali Polska zostało nagrodzone znakiem „Firma Przyjazna Klientowi 2020”. Certyfikat przyznano na podstawie badania opinii klientów przeprowadzonego przez niezależną firmę badawczą. Generali zostało ocenione przez klientów bardzo wysoko, osiągając

Generali Polska zostało nagrodzone znakiem „Firma Przyjazna Klientowi 2020”. Certyfikat przyznano na podstawie badania opinii klientów przeprowadzonego przez niezależną firmę badawczą. Generali zostało ocenione przez klientów bardzo wysoko, osiągając główny indeks na poziomie aż 96%!

Badanie w ramach programu „Firma Przyjazna Klientowi” zostało przeprowadzone w styczniu 2021 roku na próbie 600 osób, które kupiły polisy majątkowe lub polisy na życie w Generali Polska. Klienci pytani byli o gotowość do rekomendacji i ogólne zadowolenie. Zbadano również podejście firmy do klientów, jakość obsługi, wysiłek, jaki klient musi włożyć w interakcje z firmą oraz doświadczenia klientów z firmą przed zakupem, w trakcie i po zakupie polisy. Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI, czyli drogą wywiadu telefonicznego.

Generali w tym badaniu osiągnęło spektakularny rezultat – główny wskaźnik, Indeks Firmy Przyjaznej Klientowi wyniósł 96%. W ramach uzyskanych wyników aż 98% posiadaczy polis Generali pozytywnie oceniło indeks proces zakupowy, a 97% - wskaźnik jakość obsługi. 96% klientów pozytywnie oceniło parametry: ogólne zadowolenie (CSAT) i wysiłek, jaki musieli włożyć w interakcję z Generali (CES). Punkt gotowość do rekomendacji Generali innym osiągnął wynik 95%  a w obszarze podejście ubezpieczyciela do klientów - 94%.

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania wśród Klientów Generali Polska, Kapituła Programu podjęła decyzję o przyznaniu Generali tytułu „Firma Przyjazna Klientowi 2020”. Oznacza to, że Generali dołączyło do wąskiego grona firm, które w szczególny sposób dbają o relacje i jakość obsługi klientów.

- Serdecznie dziękuję klientom za tak wysokie oceny. Będą one dla nas motywacją do jeszcze cięższej pracy i kontynuowania naszej strategii bycia partnerem na całe życie. Dziękuję również naszym pracownikom, a także agentom, bo to dzięki nim, dzięki temu, że we wszystkim, co robią na pierwszym miejscu stawiają klienta, możemy dzisiaj cieszyć się z tej nagrody -  mówi Roger Hodgkiss, prezes zarządu Generali Polska.

Godło Firma Przyjazna Klientowi jest jedynym w Polsce wyróżnieniem w zakresie satysfakcji ze współpracy z firmą, które jest przyznawane na podstawie badania zrealizowanego na reprezentatywnej próbie klientów. O przyznaniu certyfikatu w 100% decyduje siła głosu klientów. Badanie ich opinii w ramach Programu Firma Przyjazna Klientowi jest realizowane przez agencję badawczą Experience Institute.

Firma Przyjazna Klientowi jest najdłużej istniejącym na polskim rynku programem badawczo certyfikacyjnym, nagradzającym przedsiębiorstwa za wysoką jakość obsługi. Od początku istnienia programu patronują mu najważniejsze instytucje państwowe. Wypracowany przez lata kanon badania Firma Przyjazna Klientowi dostosowany został do specyfiki działalności poszczególnych branż.

Godło otrzymują firmy, które w niezależnym badaniu satysfakcji klientów osiągają oceny na poziomie minimum 70% w każdym badanym obszarze oraz zbiorczy Indeks FPK na poziomie co najmniej 75%.


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy