Wiadomości Branżowe

Generali OFE zwycięzcą rankingu ?Rzeczpospolitej?

  • Generali OFE został zwycięzcą w rankingu najlepszych Otwartych Funduszy Emerytalnych dziennika „Rzeczpospolita”.

Dwa razy w roku „Rzeczpospolita” publikuje zestawienie Otwartych Funduszy Emerytalnych przygotowane przez zespół ekonomiczny dziennika na podstawie szczegółowej analizy aktywności i wyników inwestycyjnych OFE, która uwzględnia cztery kryteria:
- stan hipotetycznego konta emerytalnego;
- stopa zwrotu z inwestycji w trzech badanych okresach (3, 5 i 10 lat),
- pozycje funduszy w zestawieniach przygotowywanych przez KNF;
- ocena ryzyka inwestycyjnego,

Ranking przygotowywany przez zespół „Rzeczpospolitej” premiuje długoterminowe wyniki inwestycyjne. Ocena stabilności wyników inwestycyjnych, ze względu na największe znaczenie dla przyszłych emerytów, jest kluczowym kryterium w wyborze najlepszego funduszu.

„Jesteśmy zaszczyceni wyróżnieniem w tak prestiżowym zestawieniu. Tym bardziej, że ze względu na metodologię rankingu uznajemy je za potwierdzenie właściwego i konsekwentnego zarządzania aktywami oraz uznanie dla słuszności przyjętej przez Generali długoterminowej strategii zarządzania aktywami opartej przede wszystkim na bezpieczeństwie inwestycji.” – mówi Rafał Markiewicz, Członek Zarządu Generali PTE.

W zestawieniu „Rzeczpospolitej” każdy fundusz mógł zdobyć maksymalnie 100 punktów sumujących wszystkie brane pod uwagę kryteria oceny. Fundusz emerytalny Generali plasował się wysoko w każdej kategorii rankingu, zwyciężył w najważniejszej – wysokości stopy zwrotu z inwestycji we wszystkich trzech badanych okresach. Generali OFE zajął pierwsze miejsce w całym rankingu zdobywając największą liczbę punktów (82,9 pkt). W pierwszej trójce wyprzedził takich konkurentów jak MetLife Amplico (82,63) oraz Allianz (81,84).

Generali OFE nagradzany
Fundusz emerytalny Generali był już wielokrotnie nagradzany za swoje powtarzalne, bardzo dobre wyniki inwestycyjne przez popularne media opiniotwórcze. W 2010 r. Generali OFE zajmował czołowe pozycje w zestawieniach 3-letnich stóp zwrotu publikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Powszechne Towarzystwo Emerytalne Generali w ubiegłym roku zostało drugi raz z rzędu laureatem zestawienia Najlepszych Instytucji Finansowych, które przygotowała redakcja dziennika „Rzeczpospolita" (22.06.2011r.), a w styczniu 2012 r. znalazło się na szczycie rankingu najlepszych funduszy emerytalnych „Gazety Wyborczej” (17.01.2012r.).

 

 

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy