Wiadomości Branżowe

Getin Bank jako pierwszy w Polsce wprowadza innowacyjną kartę Visa SimplyOne

Teaser

Visa SimplyOne ? dwie karty w jednej 

W Polsce został udostępniony kolejny innowacyjny produkt Visa ? wieloaplikacyjna karta Visa SimplyOne, umożliwiająca użytkownikom wybór jednej z dwóch funkcji kart płatniczych Visa zapisanych na jednym ?plastiku? z mikroprocesorem. Pierwszym wydawcą karty Visa SimplyOne w Polsce jest Getin Bank, który udostępnia swoim klientom korzystanie z funkcji debetowej i kredytowej, czyli realizowanie transakcji w ciężar środków dostępnych na koncie osobistym lub w ciężar limitu kredytowego.

W przypadku karty Visa SimplyOne to bank-wydawca ustala, jakie dwie z trzech możliwych funkcji będą na niej zapisane ? funkcja debetowa, kredytowa czy przedpłacona. Jedna z tych funkcji (np. karta debetowa) zostaje wybrana jako domyślna i zapisana w mikroprocesorze oraz na pasku magnetycznym, zaś druga zostaje zapisana wyłącznie w mikroprocesorze, przy czym sama karta może również obsługiwać płatności zbliżeniowe dla domyślnej funkcji.

?Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że możemy udostępnić naszym klientom kolejny innowacyjny produkt ? nowoczesną kartę płatniczą Visa SimplyOne, która na jednym ?plastiku? oferuje klientom Getin Banku dokonywanie transakcji zarówno kartą debetową, jak i kredytową. Decyzję, którą z kart dokonać transakcji, użytkownik Visa SimplyOne podejmuje w momencie jej realizacji? ? stwierdził Paweł Wawiernia, dyrektor Biura Kart Płatniczych Getin Banku.

Podczas płatności użytkownik wprowadza kartę Visa SimplyOne do czytnika, a terminal POS pyta, którą z dwóch funkcji karty chcemy zapłacić. Jeśli terminal nie daje takiej możliwości, automatycznie zostanie wybrana funkcja (czyli ?karta?) główna, która została ustawiona jako domyślna. Podobnie dzieje się w przypadku bankomatów, gdzie użytkownik wskazuje, z której funkcji chce skorzystać.

Obie funkcje płatnicze (karty) mają ten sam okres ważności, jednak różnią się numerami kart oraz kodami CVV2, które umożliwiają dokonywanie płatności w internecie obydwiema kartami. Numer karty głównej, która została wybrana jako domyślna ? w przypadku karty wydanej przez Getin Bank jest to karta debetowa ? znajduje się na awersie Visa SimplyOne. Natomiast numer drugiej funkcji (dla klientów Getin Bank jest to karta kredytowa) zostaje wydrukowany na rewersie Visa SimplyOne. Kod CVV2 karty głównejumieszczony jest za paskiem do podpisu, a kod karty dodatkowej za jej numerem. 

?Wydana przez Getin Bank karta Visa SimplyOne to wyjątkowy produkt, który łączy w sobie zalety karty debetowej oraz kredytowej, umożliwiając m.in. płatności w tradycyjnych sklepach, płatności przez internet, wypłaty z bankomatu czy dokonywanie płatności zbliżeniowych w ciężar rachunku osobistego? ? stwierdził Jakub Kiwior, dyrektor Visa Europe w Polsce.

Kartę Visa SimplyOne, która jest wydawana i obsługiwana przez Getin Bank bezpłatnie, mogą wyrobić sobie zarówno obecni, jak i nowi klienci banku; mają oni do dyspozycji ponad pięćset placówek i obsługę wykwalifikowanych doradców. Do swojej karty Visa SimplyOne bank dodaje bezpłatne ubezpieczenie. Przy zakupach powyżej 300 złotych klient może skorzystać z systemu rozłożenia spłaty na dogodne raty. 

Visa Europe

Visa Europe, organizacja zajmująca się technologiami płatniczymi, stanowi własność instytucji członkowskich ? banków oraz innych firm świadczących usługi płatnicze z 37 krajów Europy ? i jest przez nie zarządzana.

Visa Europe znajduje się w czołówce rozwoju technologicznego, tworząc usługi oraz infrastrukturę, które umożliwiają dokonywanie płatności elektronicznych przez miliony konsumentów, firm i instytucji sektora publicznego w Europie. Instytucje członkowskie Visa Europe zajmują się wydawnictwem kart płatniczych i świadczeniem usług akceptacji kart na rzecz detalistów, a także ustalają poziom opłat pobieranych od użytkowników kart i punktów usługowo-handlowych.

Model biznesowy Visa Europe funkcjonuje na bazie świadczenia usług instytucjom członkowskim w oparciu o wysokie obroty i niskie koszty. Organizacja reinwestuje uzyskaną nadwyżkę w dalszy rozwój działalności oraz zwiększenie pozycji ?kapitał i rezerwy?.

W Europie zostało wydanych 500 mln kart Visa, którymi jest już opłacane jedno na każde 6,50 euro wydawane w Europie na konsumpcję. W roku finansowym kończącym się we wrześniu 2013 r. całkowita wartość transakcji z użyciem kart Visa w całej Europie osiągnęła poziom 2 bilionów euro, z czego płatności w punktach handlowo-usługowych wyniosły 1,4 biliona euro, odnotowując wzrost o 8,5%. W handlu elektronicznym wydatki użytkowników kart Visa w całej Europie wzrosły w rocznym tempie 20% ? ich obecny poziom to 240 miliardów euro.

Od 2004 r., organizacja Visa Europe jest zarejestrowanym w Wielkiej Brytanii podmiotem niezależnym od ogólnoświatowej spółki Visa Inc. ? zachowując jej wyłączną, nieodwołalną i nieograniczoną w czasie licencję na obszarze Europy, oraz współpracując na rzecz wzajemnej globalnej akceptacji. Jako system płatniczy zorientowany na Europę, Visa Europe jest w stanie szybko reagować na potrzeby europejskich banków i ich klientów ? użytkowników kart oraz detalistów ? a także działać na rzecz prawdziwie jednolitego rynku płatności w Europie zgodnie z celem wyznaczonym przez Komisję Europejską.

Strona internetowa: www.visaeurope.com

Źródło Visa. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy