Wiadomości Branżowe

Grupa Generali bije kolejne rekordy ? ponad 2 miliardy przypisu składki w 2012 r.

Składka przypisana brutto Grupy Generali Polska za rok 2012 wzrosła o 8,7% do 2.014,6 mln zł, wobec 1.852,7 mln zł w 2011 r. Ubezpieczenia na życie ze składką regularną wzrosły w 2012 r. o 15% Niemal 10% wzrost przypisu składki na rynku ubezpieczeń majątkowych Generali OFE przekroczył w 2012 r. próg miliona Klientów Rok 2012 rokiem intensywnych prac nad nową,
  • Składka przypisana brutto Grupy Generali Polska za rok 2012 wzrosła o 8,7% do 2.014,6 mln zł, wobec 1.852,7 mln zł w 2011 r.
  • Ubezpieczenia na życie ze składką regularną wzrosły w 2012 r. o 15%
  • Niemal 10% wzrost przypisu składki na rynku ubezpieczeń majątkowych
  • Generali OFE przekroczył w 2012 r. próg miliona Klientów
  • Rok 2012 rokiem intensywnych prac nad nową, pięcioletnią strategią biznesową 1_2_3_4 Generali

Składka przypisana brutto spółek Grupy Generali wzrosła rok do roku o 8,7% i przekroczyła próg 2 mld zł, wyniosła 2.014,6 mln zł, wobec 1.852,7 mln zł w 2011 r. Miniony rok był okresem dynamicznego rozwoju firmy w kluczowych dla Grupy liniach biznesu i strategicznych kanałach dystrybucji. Mimo niesprzyjających realiów ekonomicznych Grupa Generali zanotowała bardzo dobre wyniki na rynku ubezpieczeń na życie, mierzone zwłaszcza znaczącym wzrostem sprzedaży produktów ze składką regularną. Miniony rok był również udany dla funduszu emerytalnego Generali, który notuje szybsze tempo rozwoju od średniej na rynku i w 2012 roku przekroczył próg 1 mln Klientów. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł w 2012 r. wyniósł wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 80,4 mln zł wobec 82,5 mln zł przed rokiem.

- ?Rok 2012 był bardzo udany dla działalności Grupy Generali w Polsce przynosząc kolejny historyczny moment. Po raz pierwszy w historii udało nam się przekroczyć kwotę 2 mld zł składki przypisanej brutto, która w sposób bardzo zrównoważony rozłożyła się pomiędzy spółkę majątkową i życiową Ten dobry wynik został wypracowany w warunkach równoległej pracy nad poprawą rentowności, jakości produktów i obsługi Klienta. Niemal 10-procentowy wzrost przypisu składki został osiągnięty pomimo trudnych warunków makroekonomicznych, mających negatywny wpływ na wynik techniczny w obszarze ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych.? - powiedział Artur Olech, Prezes Zarządu Grupy Generali w Polsce.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE ? Generali rozwija się 2-krotnie szybciej niż rynek
Na rynku ubezpieczeń majątkowych spółka Generali T.U. S.A. zebrała w 2012 roku 1.056,0 mln zł składki przypisanej brutto, tj. o niemal 10% więcej niż rok wcześniej. Tym samym firma zanotowała szybsze tempo rozwoju niż ogółem ten segment rynku w Polsce (+3,9%) ? wg danych za cały 2012 rok. Jest to zasługą bardzo pozytywnych wyników sprzedaży w kanałach sieci własnej, multiagencyjnej i brokerskiej.

W ubiegłym roku spółka Generali T.U. poprawiła zarówno rentowność linii ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i samą sprzedaż w tym segmencie rynku. Przypis składki w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych wzrósł rok do roku o niemal 10,5%  do 621,7 mln zł. Szczególnie cieszy wysoki wzrost sprzedaży ubezpieczeń autocasco, aż o 7,7% który miał miejsce pomimo spadku składki (-2,4%) przypisanej w tym segmencie rynku. Mimo spowolnienia gospodarczego i spadku dynamiki sprzedaży na rynku ubezpieczeń pozakomunikacyjnych, Generali utrzymało strukturę portfela na stabilnym poziomie, osiągając łączną sprzedaż ubezpieczeń pozakomunikacyjnych na poziomie 434,3 mln zł ( wzrost o 8,9% w porównaniu do roku 2011). Najdynamiczniej rozwijającą się linią biznesu spółki były ubezpieczenia mieszkaniowe oraz ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw (+19,6%). Było to możliwe dzięki skoncentrowaniu się na dynamicznym poszerzeniu portfela poprzez wzmocnienie działań cross-sellingowych.

GENERALI ŻYCIE - ubezpieczenia ze składką regularną wciąż na ścieżce wzrostu
Na koniec 2012 roku przypis składki brutto spółki Generali Życie S.A. wzrósł o 7,5% do 958,6 mln zł, wobec 891,1 mln zł w roku 2011. To efekt strategii Generali, która zakłada koncentrację firmy na segmencie produktów ze składką regularną. W opinii Generali to bowiem ten segment rynku stanowi sedno działalności stricte ubezpieczeniowej towarzystw życiowych. W efekcie przypis składki brutto w segmencie ubezpieczeń na życie ze składką regularną wzrósł w Generali do 649,4 mln zł, tj. aż o 15% wobec roku 2011.

Duże znaczenie dla tak dobrego wyniku Generali w obszarze ubezpieczeń na życie miały intensywne prace nad rozszerzeniem zakresu ochrony, funkcjonalności produktów oraz jakością serwisu, by spełniać oczekiwania coraz bardziej wymagających klientów. Stąd w 2012 r. Grupa Generali prowadziła intensywne prace nad nowymi rozwiązaniami IT w tym obszarze, w tym zwłaszcza nowego systemu GLAS 3.0. wspierającego sprzedaż i obsługę polis na życie, który dzięki częściowej automatyzacji, znacząco przyspiesza proces wystawiania polis dla szerokiej gamy produktów oraz systemu informacyjno-transakcyjny dla Klientów ubezpieczeń na życie ? Konta Klienta, które zapewnia Klientom dostęp do danych polisy i możliwość alokacji środków nawet z urządzeń mobilnych przez 24 godziny na dobę. W kolejnych krokach konto będzie systematycznie wzbogacane o pozostałe linie produktowe, by Klient ? w ramach jednego portalu ? mógł docelowo zarządzać także polisami majątkowymi oraz mieć wgląd w składki, które wpływają do funduszu emerytalnego.

Na uwagę zasługuje wysoki, ponad 11% wzrost sprzedaży w kanale bancassurance, będący efektem stałego zacieśniania współpracy firmy z partnerami bankowymi.

GENERALI OFE ? przekroczenie progu 1 mln Klientów
Na koniec 2012 r. Generali OFE prowadził 1 006,3 tys. aktywnych rachunków emerytalnych, tj. o 13% więcej w stosunku do roku ubiegłego, podczas gdy wzrost dla całego rynku emerytalnego wynosił 3%. PTE Generali zarządzało na koniec 2012 r. aktywami w wysokości 13,53 mld zł, tj. o 20% więcej niż przed rokiem.

PODSUMOWANIE roku i nowa strategia W 2012 roku
Generali zakończyło prace nad nową, pięcioletnią strategią biznesową dla Grupy w Polsce. W ciągu 5 lat Generali chce być jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm ubezpieczeniowych, nastawiając się na generowanie wartości biznesowej i wzrost. Nowa strategia Generali zakłada istotne polepszenie wszystkich kluczowych parametrów funkcjonowania firmy na polskim rynku, począwszy od zwiększenia sprzedaży, przez zidentyfikowanie szans rynkowych wynikających z nowych technologii i nowych warunków ekonomicznych, aż po zwiększenie rentowności i udziałów w rynku.

W najbliższych miesiącach Generali skupiać się będzie nadal na lepszej ocenie ryzyka klientów starając się przyciągać atrakcyjną ofertą, nie tylko cenową, ale również obsługową, grupę klientów z dobrą historią szkodowości, do której nie będziemy dopłacać. Naszą przewagą jest bez wątpienia zaufanie klientów oraz pośredników zbudowane w trakcie długoterminowej współpracy.

? ?Mądre wykorzystanie nowych technologii będzie jednym z czynników rozwoju Generali w 2013 roku, który będzie dla nas przełomowy ze względu na wdrażanie założeń nowej strategii. Będziemy budowali przewagę konkurencyjną poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, narzędzi serwisowych, które będą wspierały proces tworzenia nowych, atrakcyjnych produktów, jakość obsługi Klienta i jego satysfakcję ze świadczonego serwisu. ?Pierwsze rozdanie? już za nami. W ostatnich tygodniach uruchomiliśmy nowe, darmowe Konto Klienta, dzięki któremu Klient ma możliwość w przejrzysty i intuicyjny sposób zarządzać swoimi polisami na życie przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wdrożyliśmy też nowy system portalowy do sprzedaży ubezpieczeń majątkowych dla pośredników ? Merkury 2.0., który od marca pozwala na ?uszycie? Klientowi oferty na miarę jego potrzeb. W najbliższych dniach czasie zamierzamy także uruchomić specjalną aplikację dla Klientów na tablety oraz smartfony z ciekawymi funkcjonalnościami. ? ? podsumowuje plany na 2013 rok Prezes Artur Olech.

< 239746" >
Źródło Grupa Generali. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy