Wiadomości Branżowe

Grupa Generali zbadała postrzeganie zachowań niebezpiecznych przez kierowców w Europie

Teaser

 

  • Ponad połowa kierowców podczas jazdy rozmawia przez telefon komórkowy, z czego aż 1/3 nie korzysta z zestawu głośnomówiącego
  • Polscy kierowcy zdecydowanie częściej od swoich południowych sąsiadów korzystają podczas jazdy z systemów nawigacji
  • Ponad 60% polskich kierowców korzysta podczas jazdy z systemu nawigacji, co w ocenie niemal połowy badanych jest czynnością rozpraszającą


Warszawa, 19 listopada 2013 r. Grupa Generali przeprowadziła w pięciu krajach regionu Europy Środkowej badanie dotyczące postrzegania przez kierowców czynności wykonywanych w trakcie prowadzenia samochodu i mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa jazdy. Badanie skoncentrowało się na identyfikacji czynności najczęściej wykonywanych przez kierowców podczas jazdy samochodem oraz ustalenie, które z powyższych czynności oceniane są przez kierowców jako niebezpieczne.

Wśród czynności najczęściej wykonywanych podczas prowadzenia pojazdu kierowcy wymieniają słuchanie muzyki (79,6%), rozmowę ze współpasażerem (71,5%). Niemal połowa ankietowanych spożywa napoje podczas jazy samochodem (46,7%) oraz obsługuje urządzenia nawigacji (47,7%). Tutaj prym wiodą Polacy ? ponad 60% polskich kierowców korzysta podczas jazdy z urządzeń służących do nawigacji. To zdecydowanie więcej niż u pozostałych badanych, gdzie średnia kształtuje się na poziomie ok. 42%.

Ponad połowa ankietowanych (55,4%) rozmawia podczas jazdy przez telefon, z czego 1/3 nie korzystając z zestawu słuchawkowego (18,7% ogółu badanych). Wśród innych czynności wykonywanych podczas prowadzenia samochodu ankietowani wskazywali: jedzenie (34,1%), palenie papierosów (15,5%), opiekę nad dzieckiem (13,9%), a także pisanie smsów (8,7%), korzystanie z internetu (5,8%) oraz czytanie gazet tradycyjnych, czy też wiadomości na tabletach (2,1%).

-?Wielu kierowców wykonuje podczas jazdy czynności, które odwracają ich uwagę od  podstawowego zadania, jakim jest prowadzenie pojazdu. Co ciekawe - jak pokazuje badanie wykonane przez Grupę Generali ? ankietowani wykonują je pomimo świadomości, że wszelkiego rodzaju zakłócenia jazdy mogą zagrażać bezpieczeństwu zarówno kierowcy, jak i pasażerów oraz osób postronnych.? ? powiedział Piotr Łoza, zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych w Generali.

Z badania przeprowadzonego przez Grupę Generali wynika, że jedną z najniebezpieczniejszych czynności wykonywanych w trakcie prowadzenia pojazdu jest, w ocenie ankietowanych kierowców, obsługa telefonu komórkowego. Powszechne jest przekonanie o potencjalnym zagrożeniu wynikającym z pisania smsów (96,9%), czy rozmawiania bez zestawu słuchawkowego (91,2%), a także korzystania ze smartfonów w celu użytkowania internetu (96,8%).

Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa jazdy samochodem jest, zdaniem kierowców, czytanie gazet tradycyjnych i wiadomości na tabletach (97,3%). Ankietowani kładą ponadto szczególny nacisk na zagrożenie wynikające z opiekowania się dzieckiem podczas jazdy samochodem (92,9%). Znaczna grupa kierowców zwraca także uwagę na zagrożenie mogące wynikać z jedzenia (74,1%), picia (63,5%) czy palenia papierosów (69,4%) podczas siedzenia ?za kółkiem?. Niemal co 3. respondent spontanicznie wskazuje również rozmowę z pasażerami jako czynność potencjalnie niebezpieczną w czasie prowadzenia pojazdu.

Wiek jest tym czynnikiem, który w największym stopniu różnicuje zachowania kierowców. Zachowania szczególnie niebezpieczne w trakcie prowadzenia pojazdu przejawiają ludzie młodzi (średnio 30% ankietowanych do 30. roku życia przyznaje, że przynajmniej od czasu do czasu rozmawia przez telefon komórkowy bez zestawu głośnomówiącego, ok. 20%, odbiera SMS-y, a 10% korzysta ze smartfonów w celu korzystania z Internetu).
Badanie pokazało, że to kobiety częściej niż mężczyźni podczas jazdy samochodem doglądają dzieci (16,6% do 11,3%), natomiast mężczyźni zdecydowanie częściej rozmawiają przez telefon i palą papierosy (17,1% do 14%).

Wyniki badania pokazują również, że kierowcy spędzający w samochodzie dużo czasu, przejeżdżający co najmniej 20 000 km rocznie częściej przejawiają zachowania potencjalnie niebezpieczne uznając je jednocześnie za rozpraszające.

O Badaniu
Badanie ?Generali Car Survey CEE? przeprowadzone zostało we wrześniu br. techniką kwestionariuszy internetowych (CAWI - Computer Assisted Web Interviews). Na pytania odpowiedziało ponad 4 000 aktywnych internautów z pięciu krajów europejskich: Polski, Węgier, Czech, Słowacji oraz Austrii. Przebadani internauci, posiadający samochód, odpowiadali na pytania dotyczące wykonywania i postrzegania przez nich czynności wykonywanych podczas prowadzenia pojazdu.


Źródło Grupa Generali. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy