Wiadomości Branżowe

Grupa OPONEO.PL: KNF zatwierdziła prospekt spółki zależnej Dadelo S.A.

Dnia 03. grudnia 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Dadelo S.A., spółki z Grupy OPONEO.PL. Debiut na GPW planowany jest na grudzień tego roku.

 

Zatwierdzony przez KNF prospekt emisyjny spółki zależnej Dadelo S.A. zakłada przeprowadzanie oferty i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  nie więcej niż 4.600.000 nowo emitowanych akcji serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu 6.867.500 istniejących akcji zwykłych serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

Spółka Dadelo, której 100% akcji posiada obecnie OPONEO.PL S.A. – jedna z najbardziej znaczących spółek e- commercowych - została utworzona w 2016 roku a obecnie jest jedną z najszybciej rozwijających się spółek na rynku e-commerce w Polsce w branży rowerowej. Dadelo prowadzi sprzedaż rowerów, części oraz akcesoriów i odzieży rowerowej głównie za pośrednictwem sklepu internetowego CentrumRowerowe.pl.

Niewątpliwe wzrost popularności internetu jako bezpiecznego kanału zakupowego sprzyja spółkom z Grupy OPONEO.PL, natomiast za sukcesem spółki Dadelo przemawia także perspektywiczny rynek związany ze zdrowym i aktywnym trybem życia.

- Wyniki spółki, której od początku roku sprzyjał wzrost zainteresowania zakupami on-line oraz rowerami jako ekologicznymi i prozdrowotnymi środkami transportu pozwoliły na realizację planów związanych z wprowadzeniem naszej spółki zależnej  na giełdę - mówi Prezes Zarządu, Dariusz Topolewski.  W minionym półroczu Dadelo wygenerowała przychody wielkości 33 mln zł , które wzrosły o 113% r/r oraz 3,5 mln zł wyniku EBITDA – dodaje.

Środki pozyskane z oferty mają zostać wykorzystane na rozbudowę oferty produktowej oraz na rozwój infrastruktury magazynowej, co w perspektywie do 5 lat ma wpłynąć na wzrost udziału spółki na rynku sprzedaży rowerów, części i akcesoriów rowerowych oraz odzieży rowerowej z 1,5% do 10%.


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy