Wiadomości Branżowe

Hossa na rynku powierzchni logistycznych i magazynowych w Europie Środkowo ? Wschodniej trwa. BNP Paribas Real Estate przedstawia raport ?Czas na podnoszenie wartości. Okazje na rynku powierzchni logistycznych i magazynowych w regionie Europy Środowo-Wschodniej?

Rok 2014 był rekordowy dla rynku powierzchni przemysłowych i magazynowych zarówno pod względem popytu jak i wolumenu transakcji inwestycyjnych  w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej ? wynika
z najnowszego raportu dotyczącego rynku powierzchni logistycznych i magazynowych w Europie Środkowo - Wschodniej, przygotowanego przez ekspertów BNP Paribas Real Estate. Autorzy zwracają również uwagę na duże zróżnicowanie między poszczególnymi krajami pod kątem sytuacji makroenonomicznej, stopnia zaawansowania infrastruktury transportowej, dojrzałości rynków, a także ilości klastrów, możliwości inwestycyjnych i potencjału rozwoju sektora magazynowo-logistycznego..

?Miniony rok był czasem bardzo dynamicznego rozwoju sektora powierzchni magazynowo - logistycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie pod kątem inwestycyjnym. Wartość transakcji osiągnęła rekordowy poziom ponad 2,2 miliardów euro i jeszcze nigdy udział tego sektora w całkowitym wolumenie transakcji  nie był tak wysoki ? na poziomie ok. 30%. Najwięcej inwestorzy wydali na magazyny w Czechach i Polsce inwestorzy - po 700 milionów euro.?. ? zauważa Anna Staniszewska, Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa BNP Paribas Real Estate.

Najnowszy raport, przygotowany przez Dział Analiz Rynkowych i Doradztwa we współpracy z Działem Powierzchni Magazynowych i Logistycznych oraz Rynków Kapitałowych BNP Paribas Real Estate, przedstawia analizę obecnych trendów w wybranych krajach Europy Środkowo ? Wschodniej. Polska, Czechy, Rumunia, Słowacja i Węgry to kraje, w których badano potencjał rynkowy uwzględniając ich sytuację makroekonomiczną, rozwój infrastruktury, dostępność gruntów oraz oczekiwania cenowe.

Specjaliści BNP Paribas Real Estate szacują, że całkowita podaż nowoczesnych powierzchni logistycznych i magazynowych w krajach objętych analizą  wynosi około 20,65 milionów metrów kwadratowych, z których 43% znajduje się w Polsce.

Anna Staniszewska, autorka raportu wskazuje na Polskę, jako kraj najbardziej zróżnicowany pod względem jakości i różnorodności powierzchni magazynowych i logistycznych. Jej obszar można podzielić na 6 głównych i 4 rozwojowe klastry. Poza tym charakteryzuje się także największym popytem, który w roku 2014 osiągnął rekordową wartość 2,5 mln m kw. Drugim co do wielkości rynkiem są Czechy (26% całkowitych zasobów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej), które w ubiegłym roku znalazły się w czołówce jeśli chodzi o poziom najmu oraz transakcje inwestycyjne. Pozostałe kraje mają zbliżony udział w powierzchni magazynowej i logistycznej (16% Węgry, 11% Rumunia).

Analizowane rynki wykazują różnice pod względem wysokości stawek czynszu. Z uwagi na dojrzałość rynku polskiego i czeskiego, czynsze w tych krajach są na najwyższym poziomie i dla najlepszych obiektów kształtują się między 4,5 a 5,5 euro za m kw./mies., podczas gdy w pozostałych państwach mieszczą się one w granicach 4,0-4,5 euro za m kw./mies.

Raport wskazuje jednak na wspólne trendy ? spadek wskaźnika pustostanów, a także kompresję stóp kapitalizacji, co oznacza wzrost wartości. Eksperci BNP Paribas Real Estate szacują, że co najmniej 10 milionów m kw. powierzchni magazynowo - logistycznej może być przedmiotem kolejnych transakcji inwestycyjnych, jednak niekoniecznie będą to obiekty typu ?prime?

?Widzimy, że w Polsce przedmiotem zainteresowania inwestorów coraz częściej stają się obiekty logistyczne i przemysłowe. Inwestorzy poszukujący wyższych stóp zwrotu z inwestycji kierują swoją uwagę na pozostałe rynki Europy Centralnej i Wschodniej, w szczególności Rumunii i Węgier,  gdzie poziom rentowności różni się nawet o dwa punkty procentowe od Czech i Polski. Ze względu na ograniczoną dostępność instytucjonalnych produktów na tych rynkach, inwestorzy musza być przygotowani na zakup obiektów wymagających większych dodatkowych nakładów, czy też aktywnego zarządzania w celu podniesienia ich wartości.  ?. ? podsumowuje John Palmer, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych, sektor Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych oraz Wycen,  BNP Paribas Real Estate, Europa Środkowo-Wschodnia.       

Pomimo zbliżającego się spowolnienia nastroje na rynku powierzchni logistycznych i magazynowych są optymistyczne.


dostarczył infoWire.pl
Źródło BNP Paribas Real Estate. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy