Wiadomości Branżowe

II kw. 2014 r. wymagający dla Netii

Netia zaprezentowała wyniki finansowe za II kw. 2014 r. Spółka odnotowała spadek przychodów, ale utrzymuje – głównie za sprawą coraz lepszych wyników na sieciach własnych – bardzo solidną rentowność. Spółka obniżyła całoroczną prognozę przychodów, podnosząc jednocześnie wydatki inwestycyjne. Dodatkowe środki na inwestycje pochodzą m.in.

Netia zaprezentowała wyniki finansowe za II kw. 2014 r. Spółka odnotowała spadek przychodów, ale utrzymuje ? głównie za sprawą coraz lepszych wyników na sieciach własnych ? bardzo solidną rentowność. Spółka obniżyła całoroczną prognozę przychodów, podnosząc jednocześnie wydatki inwestycyjne. Dodatkowe środki na inwestycje pochodzą m.in. z oszczędności, wynikających z uproszczenia struktury organizacyjnej, w ramach programu Netia Lajt.

W II kw. 2014 r. przychody Netii wyniosły 422,2 mln zł, co oznacza spadek o 3 proc. w stosunku do I kw. br. Zmniejszenie przychodów było przede wszystkim spowodowane dalszym spadkiem liczby świadczonych usług (RGU) WLR i BSA oraz obniżek MTR-ów. Łączna liczba RGU wyniosła na koniec czerwca br. 2,424 mln (spadek o 2 proc. kwartał-do-kwartału), przy czym liczba usług na sieci własnej po raz kolejny wzrosła, w II kw. o blisko 1 proc.

Za sprawą wzrostu liczby usług świadczonych na własnych sieciach - zarówno w segmencie B2C, jak i B2B ? spółce udało się utrzymać solidny poziom marży EBITDA w wysokości 29,6 proc. Skorygowany zysk EBITDA w II kw. br. wyniósł 125 mln zł ((spadek o 7 proc. w porównaniu do I kw. 2014 r.).

Optymalizacja a potem nowe wyzwania

- W lipcu rozpoczęliśmy program poprawy efektywności operacyjnej pod nazwą ?Netia Lajt?. Ma on pozwolić firmie na bardziej sprawne i efektywne realizowanie zadań, które zostaną zdefiniowane w nowej strategii. - powiedział Adam Sawicki, Prezes Zarządu Netia S.A.

Projekt Netia Lajt ma usprawnić tempo podejmowania decyzji i poprawić efektywność działania m.in. poprzez spłaszczenie struktury organizacyjnej. Spółka spodziewa się uzyskania około 50 mln zł oszczędności w skali roku, które mają posłużyć do finansowania projektów rozwojowych spółki.

W ramach programu Netia, zredukowana została liczebność i rola zarządu na rzecz liczącego około 10 osób Zespołu Zarządzającego, w którego skład wchodzą kluczowi dyrektorzy.

W dniu 27 sierpnia br. ze skutkiem na koniec miesiąca, z zasiadania w zarządzie Netii zrezygnował  Jonathan Eastick, który przez ponad 8 lat pełnił funkcję Dyrektora Finansowego. W tym samym dniu, skutkiem od 1 września br. Rada Nadzorcza powołała do zarządu Netii Pawła Szymańskiego, doświadczonego menadżera i finansistę, który wcześniej pełnił m.in. funkcje: prezesa DM Banku Handlowego, wiceprezesa PKN Orlen, prezesa Ruchu, a ostatnio wiceprezesa firmy Marvipol.

- Jon Eastick to niekwestionowany autorytet z zakresie finansów i znakomity menadżer. To m.in. dzięki Jonowi i zespołowi, który zbudował, Netia to firma zrównoważona, o zdrowych finansach i odpowiedniej skali działania, za co chciałbym mu bardzo podziękować. ? powiedział Adam Sawicki.

? Cieszę się, że zdecydował się do nas dołączyć Paweł Szymański, osoba z bardzo bogatym doświadczeniem w realizacji wymagających projektów restrukturyzacyjnych i rozwojowych w wielu branżach. Bardzo liczę na jego świeże spojrzenie i jestem pewien, że znakomicie znajdzie się w nowej roli ? dodał Adam Sawicki.

B2B ? więcej sprzedanych usług

W segmencie klientów biznesowych (B2B) Netia wypracowała w II kw. br. przychody w wysokości 172 mln zł , co oznacza 1 proc. spadek w stosunku do I kw. br. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 78 mln zł (marża 48,3 proc.) i był nieco niższy niż w I kw. 2014 r., przede wszystkim za sprawą przeceny usług głosowych. Wzrosła natomiast o 2 proc., do 492 tys. liczba usług świadczonych klientom biznesowym. Już 81 proc. usług jest świadczonych klientom biznesowym na bazie własnych sieci Netii.

B2C  - rekordowa marża zysku EBITDA

Z kolei w segmencie klientów indywidualnych (B2C) spółka osiągnęła przychód w wysokości 243 mln zł (4 proc. mniej niż w I kw. 2014 r.). Rekordowo wysoka (30,8 proc.) była natomiast marża Skorygowanego zysku EBITDA w kwocie 75 mln zł.

Liczba RGU w segmencie B2C spadła o 9 proc., w większości za sprawą spadku liczby niskomarżowych usług WLR i BSA, co jest następstwem strategicznej decyzji o odejściu od aktywnego pozyskiwania klientów na bazie tych usług regulowanych. W następstwie tego odsetek RGU na sieciach własnych wyniósł na koniec czerwca 2014 r.  40 proc. (wzrost o 4 punkty procentowe). W przypadku usług szerokopasmowego dostępu do internetu odsetek ten wyniósł na koniec II kw. 47 proc.

Liczba RGU telewizyjnych wyniosła na koniec czerwca br. 127 tys., o 27 proc. więcej niż w na koniec II kw. 2013 roku proc.

Już 35 proc. klientów usług na sieciach własnych Grupy Netia, korzysta w usług pakietowych z telewizją.

Lekka rewizja prognozy

Spółka kontynuowała inwestycje w rozwój sieci NGA, szczególnie koncentrując się na modernizacji sieci HFC po Aster w Warszawie i Krakowie, nabytej w ubiegłym roku od UPC Polska, na bazie której 18 sierpnia br. zaoferowała bardzo atrakcyjne oferty m.in. dostępu do internetu i TV. Kilka tygodni wcześniej spółka wprowadziła na rynek markę Dropss, z bardzo atrakcyjną ofertą dostępu do internetu bez dodatkowych kosztów utrzymania łącza, skierowaną przede wszystkim do dotychczasowych abonentów Neostrady Orange.

Spółka spodziewa się pozytywnego wpływu powyższych działań na wyniki w przyszłości. Wyniki pierwszego półrocza skłoniły jednak Zarząd Spółki do skorygowania prognozy na cały 2014 rok w zakresie poziomu przychodów  z 1,735 mld zł do 1,675 mld. Podniesiona została jednocześnie o 15 mln zł prognoza nakładów inwestycyjnych (CAPEX). Bez zmian pozostały natomiast wysokości planowanych: Skorygowanego zysku EBITDA na poziomie 505 mln zł oraz Skorygowanego zysku operacyjnego w kwocie 75 mln zł.


dostarczył infoWire.pl
Źródło Netia. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy