Wiadomości Branżowe

Infrastruktura spaja Europę Centralną ? blok zagadnień transportowych na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Katowice, 8 maja 2014 r.? W drugim dniu debat VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress ? EEC) w ramach zagadnień dotyczących infrastruktury dyskutowano m.in. o międzygranicznej spójności ciągów transportowych krajów Europy Centralnej, społecznych i ekonomicznych skutkach rozwoju ciągów komunikacyjnych w tym regionie, a także skutecznym wykorzystaniu środków unijnych w ramach nowej perspektywy budżetowej UE.

Rangę sektora infrastruktury dla polskiego systemu ekonomicznego podczas panelu Infrastruktura w Europie Centralnej podkreślała Elżbieta Bieńkowska, wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju RP:

?Wykonano już ogromną ilość pracy, aby doprowadzić polską infrastrukturę do zachodnich standardów. Do 2020 r. Polska musi mieć kompletną sieć szybkich połączeń drogowych, zwłaszcza, że unijny budżet na lata 2014-2020 będzie ostatnim tak dużym dla nas zastrzykiem środków z UE. Duże inwestycje infrastrukturalne napędzają rynek pracy i mają antykryzysowy wpływ na gospodarkę. W ramach wartego 27,5 mld euro Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na transeuropejską sieć transportową (TEN-T) ma trafić 18,5 mld euro ?mówiła.

W trakcie sesji dyskutowano m.in. o szczegółowych skutkach rozwoju infrastruktury transportowej w Europie Centralnej, roli środków UE wspierających rozwój infrastruktury w mijającej i rozpoczętej perspektywie finansowej, krajowych programach rozwoju infrastruktury i realizacji zadań związanych z budową europejskiej sieci korytarzy transportowych TEN-T oraz o spójności nowych i modernizowanych szlaków kolejowych i dróg w Polsce, w Czechach i na Słowacji.

Johannes Hahn, komisarz UE ds. polityki regionalnej zaznaczył, że Wspólnota chce zacierać różnice w poziomie europejskiej infrastruktury transportowej, powstałe w wyniku politycznego podziału kontynentu pod II wojnie światowej.

? W poprzednich siedmiu latach UE dofinansowała inwestycje w infrastrukturę transportową kwotą 82 mld euro, z czego połowa dotyczyła sieci TEN-T, co znacząco podniosło jej jakość i bezpieczeństwo ? wskazał.

? Ogłosiliśmy już ponad 50 przetargów na budowę nowych odcinków dróg, a jeden z nich, dotyczący trasy S19, już zakończył się podpisaniem umowy z wybranym konsorcjum. Obecnie w naszych przetargach uczestniczy ponad 90 wykonawców ? poinformowała Ewa Tomala-Borucka, p.o. generalnego dyrektora GDDKiA.

W dyskusji uczestniczyli ponadto min.: Marek Cywiński, dyrektor generalny Kapsch Telematic Services, Dariusz Blocher, prezes zarządu i dyrektor generalny Budimex SA, Alfred Watzl, członek zarządu Strabag oraz przedstawiciele czeskiego rządu.

Antonín Prachař, minister transportu podkreślił, że Czechy są zdeterminowane, aby do 2020 r. uzupełnić luki w swojej sieci transportowej, w tym połączeń transgranicznych z Polską, które obecnie są niewystarczające. Natomiast Daniel Braun, czeski wiceminister rozwoju regionalnego przyznał, że Praga musi położyć większy nacisk na lepsze przygotowanie i zarządzanie projektami. W poprzedniej siedmiolatce unijnego budżetu, mimo 7 mld euro wydanych na infrastrukturę, również Czesi nie ustrzegli się kłopotów na budowach.

Podczas drugiego dnia kongresu tematyka infrastrukturalna była także omawiana w trakcie sesji Rozwój infrastruktury w nowej perspektywie finansowej UE, podczas której m.in. podsumowano bilans ostatnich 10 lat inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, określono priorytety inwestycyjne na kolejną dekadę, a ponadto omówiono skomplikowane relacje pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą w świetle prawa zamówień publicznych.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress ? EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

###

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym ? www.eecpoland.eu

Akredytacje dziennikarskie: https://www.ptwp.pl/eec/pl/media.html

Więcej informacji o organizatorze ? Grupa PTWP SA ? www.ptwp.pl

Zapraszamy również:

Wirtualne biuro prasowe: http://media.eecpoland.eu/

Źródło Europejski Kongres Gospodarczy. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy