Wiadomości Branżowe

ING OFE ? utrzymuje pozycję lidera

Według rankingu opublikowanego w styczniu 2013 przez Analizy Online ING OFE najskuteczniej inwestuje środki powierzone przez klientów. W najdłuższym horyzoncie czasowym zysk wypracowany prze ING OFE jest największy.

Najwięcej środków na hipotetycznym koncie miał w grudniu 2012 roku, według wyliczeń Analizy Online, klient ING OFE ? 34,5 tys. zł., dane zestawiane są od sierpnia 1999 r. (to wtedy na rynku były już wszystkie z 14 branych przez Analizy Online pod uwagę OFE), osoby, które w tym momencie rozpoczęły oszczędzanie uzbierały na swym hipotetycznym koncie 33,5 tys. zł. To niemal o 12 tys. zł. więcej niż wyniosła wartość składek odprowadzonych przez ten okres.

Także w krótszych horyzontach czasowych ING OFE  zajmuje miejsce w ścisłej czołówce. Zarówno w pięcio- jak i trzyletnim okresie inwestowania uplasowało się z osiągniętymi wynikami na czwartej pozycji.

ING OFE jest obecne na rynku od maja 1999 r, nasze wyniki inwestycyjne w skali 10 lat kolejny raz udowadniają tezę, że myśląc o przyszłej emeryturze musimy brać pod uwagę 10-, 20- a nawet 30- lat. Dopiero taki horyzont czasowy daje nam możliwość oceny czy dany fundusz dobrze zarządza środkami jakie mu powierzyliśmy - mówi Grzegorz Chłopek, Prezes ING PTE  - Dlatego naszą strategią jest strategia, która jest ukierunkowana nie na najlepszy wynik w krótkim czasie, ale na wynik długoterminowy. Nasi klienci wiążą się z nami na lata, dlatego najważniejsze dla nas jest ich zadowolenie i budowanie lojalności poprzez najlepsze wyniki i najlepszy serwis ? dodaje Prezes Chłopek.

Metodologia rankingu

Założenie redakcji Analizy Online było takie, że w okresie od sierpnia 1999 roku na rachunek w każdym z funduszy wpływało co miesiąc 100. Środki te były indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Od czerwca 2011 roku na konto każdego OFE wpływała znacznie niższa kwota, związane to było z obniżeniem przez Rząd składki do OFE z 7,3 do 2,3 proc.

W konsekwencji nasze hipotetyczne konta zostały w ostatnich 3 latach zasilone składką średnio 0 1,4 tys. mniejszą niż gdyby wysokość składki nie zmieniła się. By ranking był pełny uwzględnione zostały także pobierane przez fundusze opłaty dystrybucyjne, mają one bardzo zbliżony poziom we wszystkich OFE.

< 233216" >
Źródło ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy