Wiadomości Branżowe

ING PTE podsumowuje wyniki inwestycyjne w 2008 roku i przedstawia plany na rok bieżący

Drugi rok bessy na rynku akcji w ocenie zarządzających ING OFE będzie czasem walki dwóch sił - z jednej strony, niskich atrakcyjnych wycen, które powinny zachęcać do kupowania, a z drugiej zaś niepewności co do tego, co się stanie z zyskami spółek, jak głęboki będzie ich spadek i spowolnienie gospodarcze. Jednak w tym roku - inaczej niż w ubiegłym - fundusze mają być na plusie - podkreślają zarządzający.

"Obecne turbulencje na rynku akcji zdarzały się już w przeszłości i nie można wykluczyć, że w perspektywie następnych kilkudziesięciu lat podobne sytuacje wydarzą się jeszcze kilkakrotnie" - mówi Grzegorz Chłopek, wiceprezes ING PTE S.A. Gromadzenie kapitału na emeryturę to jednak proces trwający zazwyczaj przez około 40 lat, więc istotne jest to, czy dany fundusz ma stabilną formę i przynosi dobre rezultaty w długim okresie.

W okresie sierpień 1999-grudzień 2008 ING OFE był funduszem, który zarobił najwięcej dla swoich członków. Mierzy to tzw. stan hipotetycznego konta. Zysk wypracowany dla klienta przez ING wyniósł ok. 3600 zł - to blisko 800 zł więcej, niż wynik najsłabszy.

2009 rok czasem budowy portfela

"To co działo się do sierpnia 2008 nie było dla nas zaskoczeniem. Nasze prognozy realizowały się niemal w 100% w tym okresie. Nasze przewidywania oczywiście nie uwzględniały jednak scenariusza aż takiego kryzysu i tak dużej utraty zaufania do sektora bankowego." - wskazuje Grzegorz Chłopek.

"Mamy za sobą ponad rok bessy, podczas której najlepiej zachowywały się sektory defensywne. W przypadku polskiej giełdy w czasie spadku najlepszym okazał się sektor telekomunikacyjny. Gdyby doszło do odwrócenia trendu giełdowego w bieżącym roku, to zgodnie z teorią do najbardziej obiecujących należeć powinny sektor finansów i sektor cyklicznych dóbr konsumenckich. Jednak skala problemów w obydwu sektorach każe zachować ostrożność" - mówi Szymon Ożóg, zarządzający portfelem akcji w ING PTE S.A.

Z punktu widzenia inwestora długoterminowego obecny rok jest dobrym momentem do zakupów akcji i odpowiednim czasem do budowy portfela.

"Obecny rok wykorzystamy do tego, aby przebudować portfel akcyjny w kierunku spółek, które wyjdą zwycięsko z trudnej sytuacji rynkowej. Które poradzą sobie, będą miały zdrowy bilans, mocne zarządy i przedstawią solidną strategię na kolejne lata" - dodaje Szymon Ożóg.

Kryzys dotknie gospodarki

"Rok 2008 był czasem kryzysu finansowego, rok 2009 będzie rokiem kryzysu gospodarczego" - mówi Ewa Radkowska, członek zarządu ING PTE S.A.

Ewa Radkowska przewiduje, że recesja dotknie trzy największe gospodarki - USA, Japonię i strefę Euro. W przypadku Polski skutki kryzysu będą mocno odczuwalne, choć z pewnością znacznie mniej niż ma to miejsce np. w przypadku Stanów Zjednoczonych. „Szacujemy wzrost PKB na poziomie 1-2%. Negatywnie na wzrost będzie wpływał eksport oraz inwestycje, szczególnie prywatne. Czynnikiem wspomagającym może być konsumpcja indywidualna, ze względu na obniżenie podatków oraz znaczne wzrosty płac w ostatnich kilku latach. Największym ryzykiem dla takiego scenariusza jest szybki wzrost bezrobocia" - mówi Ewa Radkowska.

Zarządzający ING OFE podkreślają, że ogromną szansą dla gospodarki są fundusze unijne. Jeśli uda się te pieniądze efektywnie i szybko wykorzystywać, to Polska może okazać się jedną z lepszych i stabilniejszych gospodarek w Europie w tym roku.

W 2008 roku fundusz emerytalny ING ugruntował swoją pozycję lidera długoterminowych inwestycji. Jednocześnie ING OFE utrzymał pozycję najszybciej rosnącego pod względem liczby klientów funduszu emerytalnego w Polsce. Tym samym na koniec 2008 roku ING mógł poszczycić się liczbą 2 mln 800 tys. klientów. Fundusz jest również liderem zestawień stóp zwrotu w okresie sierpień 1999-grudzień 2008.

###

ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządza ING Otwartym Funduszem Emerytalnym. Powstało na podstawie zezwolenia Urzędu nad Funduszami Emerytalnymi z 27 października 1998 roku.

ING PTE S.A. jest członkiem Grupy ING - międzynarodowej instytucji finansowej prowadzącej działalność w zakresie ubezpieczeń, bankowości oraz zarządzania aktywami w ponad 50 krajach, zarządzając aktywami ponad 85 milionów Klientów. Zatrudnia przy tym 130 tysięcy pracowników. Grupa ING oferuje pełen pakiet usług finansowych klientom indywidualnym, firmom oraz instytucjom. Należy do czołówki europejskich instytucji finansowych.

Od początku istnienia ING na polskim rynku, firma zajmowała się promowaniem polskiej kultury i sztuki, współpracując z Filmoteką Narodową, Łódzką Szkołą Filmową i Filharmonią Narodową (od 2000 roku również poprzez działalność Fundacji Sztuki Polskiej ING) oraz wspieraniem organizacji charytatywnych, których sprawne funkcjonowanie nie byłoby możliwe bez pomocy z zewnątrz (w ramach Fundacji ING Dzieciom). ING wspomaga finansowo 12 domów dziecka w całej Polsce w zakresie zaspokojenia bieżących i najpilniejszych potrzeb.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy