Wiadomości Branżowe

Intel i Energa wprowadzają Internet rzeczy do energetyki

Rozwiązania służące do zarządzania zapotrzebowaniem na energię mają być jednym z efektów współpracy Intela, światowego lidera w dziedzinie komputerowych innowacji oraz Grupy Energa, koncentrującej się na rozwoju inteligentnych rozwiązań. Przedstawiciele obu firm ustalili zakres dalszych działań będących efektem podpisanego w sierpniu listu intencyjnego. 

W trakcie londyńskiej konferencji Intel Innovation Day Peter Gleissner, wiceprezes Intel Corporation, dyrektor na Unię Europejską oraz Juliusz Komorowski,  dyrektor ds. rozwoju nowych rynków Energa SA omówili plan działań wynikających z zadeklarowanych w liście intencyjnym wspólnych inicjatyw dotyczących innowacyjnych projektów rozwojowych dla sektora energetycznego. Cel to wdrożenie technologii Internetu Rzeczy (IoT) i wymiany informacji między urządzeniami (np. sprzętem gospodarstwa domowego) za pośrednictwem sieci, jak również innowacyjnych metod obejmujących edukację i aktywizację odbiorców energii w celu jej aktywnego i świadomego wykorzystania.

Mierz, monitoruj, optymalizuj ? dzięki IoT

Przedstawiciele obu firm ustalili, że w pierwszej fazie wspólne działania będą zmierzać do  opracowania urządzeń peryferyjnych opartych na komponentach IoT Intela (m.in. procesor Quark z systemem Windriver i McAfee), stworzenia oprogramowania integrującego prace tych urządzeń i funkcjonującego w chmurze internetowej, a także zestaw aplikacji mobilnych umożliwiających odbiorcy bieżące monitorowanie i analizę zużycia energii oraz korzystanie przez odbiorców energii i prosumentów z możliwości, jakie stworzy rozwój rynku energetycznego. Przewiduje się, że program pilotażowy nowego urządzenia zostanie rozpoczęty w pierwszym kwartale przyszłego roku.

- Energia elektryczna stanowi siłę napędową olbrzymiej liczby procesów naszego świata. Jednak potencjał jej pozyskiwania nie jest nieograniczony i ciągle obciąża środowisko naturalne  ? powiedział Peter Gleissner, wiceprezes Intel Corporation. - Musimy nieustannie dążyć do optymalnego jej używania oraz opracowywać i wdrażać narzędzia i technologie, które w tym pomagają. Wiele z rozwiązań, o których usłyszeliśmy podczas Intel Innovation Day, wspiera właśnie ten cel. Czuję dużą satysfakcję z faktu, że w planowanych przez firmę Energa przedsięwzięciach, ważnym aspektem innowacyjności są technologie i rozwiązania Intela. Jestem pewien, że jest to bardzo dobra droga do szybkiego i skutecznego wykreowania nowych wartości w ekosystemie energetycznym Polski.

- Technologie i rozwiązania prezentowane podczas Intel Innovation Day dowodzą olbrzymiego postępu technologicznego, który z każdym rokiem przekłada się na realne korzyści dla wszystkich uczestników rynku energetycznego. W coraz większym stopniu dotyczyć to będzie również obszarów produkcji, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, w których technologie telekomunikacyjne, rozwiązania IoT oraz centra przetwarzania olbrzymich ilości danych stają się nieodzowną częścią infrastruktury i procesów biznesowych. Z pełnym przekonaniem potwierdziłem naszym partnerom determinację Energi do wspólnego kreowania i wdrażania inteligentnych rozwiązań w energetyce. Cieszę sie, że plany rozwojowe Intel Corporation są zbieżne z naszymi oczekiwaniami ? dzięki temu już niedługo pojawią się na rynku naprawdę unikatowe propozycje ? powiedział Juliusz Komorowski, dyrektor ds. rozwoju nowych rynków Energa SA.

Grupa Energa jest w Polsce pionierem w zakresie wdrażania inteligentnych rozwiązań w dystrybucji energii elektrycznej. Pierwszą fazą działań w kierunku budowy sieci inteligentnej było rozpoczęte w 2010 r. wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania (AMI). W ramach programu do tej pory zamontowanych zostało już ponad 400 tys. liczników, dzięki którym następuje informatyzacja przesyłu informacji o zużyciu energii. Liczba zdalnych odczytów z liczników AMI na potrzeby fakturowania przekroczyła już 1,5 miliona, osiągając blisko 100-procentową skuteczność pozyskiwania danych do fakturowania, a także 100-procentową skuteczność rozwiązań  windykacyjnych. Na objętym badaniem terenie spółka zredukowała różnicę bilansową (tj. straty techniczne energii) o 10 proc. Inteligentne opomiarowanie pozwoliło udostępnić odbiorcom usługi, które pozwalają im kontrolować zużycie energii, a tym samym  jej koszty. Najważniejsze rezultaty dotychczasowych efektów AMI to zredukowanie przez klientów całkowitego zużycia energii o 2 do 4 proc., a w godzinach szczytu nawet od 5 do 14 proc.


dostarczył infoWire.pl
Źródło Grupa ENERGA. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy