Wiadomości Branżowe

Jakie dokumenty są wymagane, aby otrzymać dofinansowanie do mieszkania?

Decyzja o zaciągnięciu kredytu na nieruchomość to z pewnością jeden z najważniejszych momentów w życiu przyszłego kredytobiorcy. Jednak zanim bank podejmie pozytywną decyzję o przyznaniu kredytu, musimy wypełnić wiele stron dokumentów bez których wykazanie naszej zdolności kredytowej okaże się niemożliwe.

Według danych Związku Banków Polskich szacowana liczba udzielonych kredytów w 2014 r. wyniosła 172 tysiące, a liczba czynnych umów kredytowych zbliża się do blisko 2 milionów. Duże zainteresowanie Polaków rynkiem kredytowym związane jest z coraz większą dostępnością nowych nieruchomości oraz wprowadzeniem takich programów jak Mieszkanie dla Młodych, które oferują młodym ludziom dopłaty do mieszkań.

Decyzja o wyborze nieruchomości, w której zamieszkamy to dopiero początek drogi ubiegania się o kredyt. W jej trakcie będziemy musieli przejść przez cały proces składania dokumentów i weryfikacji naszej zdolności kredytowej. Może to potrwać, w zależności od sytuacji, nawet kilka miesięcy. Oprócz wniosku o dofinansowanie do mieszkania w MdM, który będzie zawierał informacje o spełnieniu przez nas warunków stawianych przez ustawodawcę, musimy złożyć dokumenty wymagane przez bank.

?Warto zwrócić uwagę na fakt, że każdy bank posiada swój własny komplet dokumentów, co niestety może oznaczać, że składając wnioski w kilku bankach będziemy zmuszeni za każdym razem wypełnić inne rodzaje dokumentów.? - tłumaczy Aleksander Blumski, ekspert portalu nowych mieszkań i domów DOPOZNANIA.PL

Dokumenty dotyczące tożsamości oraz osiąganych dochodów

Na początek potrzebne nam będą dokumenty potwierdzające naszą tożsamość oraz te związane z naszą sytuacją finansową. W przypadku umowy o pracę będzie to dokument potwierdzający wysokość otrzymywanego wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące. Natomiast jeżeli posiadamy umowę zlecenie lub o dzieło, konieczne może okazać się dostarczenie kopii umów z ostatnich 12 miesięcy, wraz z rachunkami oraz deklaracji PIT za ostatni rok. Dla banku najważniejsze jest tzw. ciągłość zatrudnienia oraz wysokość zarobków. Szanse na kredyt są jeszcze większe w momencie, gdy nie zmienialiśmy przez dłuższy czas pracodawcy, a nieprzerwane zatrudnienie posiadamy przynajmniej od roku.

Następnie zostaniemy poproszeni o wyciągi z naszego konta lub z rachunku karty kredytowej, jeżeli takową posiadamy. W przypadku, gdy okaże się, że ze względu na posiadane kredyty lub pożyczki nie uzyskamy zdolności kredytowej, możemy zostać poproszeni o wcześniejszą spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Dokumenty dotyczące prowadzenia własnej działalności

W przypadku posiadania własnej działalności gospodarczej będziemy poproszeni o przedstawienie decyzji o nadaniu numeru NIP ora REGON, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami oraz składkami, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a także deklarację PIT za poprzedni rok.

Dokumenty związane z nieruchomością

W przypadku zakupu mieszkania lub domu na rynku pierwotnym, czyli bezpośrednio od dewelopera, musimy pokazać umowę o wybudowanie domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego. Do tego dodajmy dokumenty dotyczące reprezentacji dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej, pozwalające zweryfikować czy osoby, które podpisały umowę przedwstępną w imieniu dewelopera lub spółdzielni są do tego umocowane. Oprócz tego konieczne będzie pozwolenie na budowę, odpis z księgi wieczystej gruntu, na którym realizowana jest inwestycja, jak również wypis z ewidencji rejestru gruntów, dotyczący działki, na której inwestycja jest prowadzona.

Natomiast w przypadku rynku wtórnego wymagane dokumenty to: umowa przedwstępna o nabyciu nieruchomości, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzający przeznaczenie działki na cele budowlane oraz potwierdzenie wniesienia lub posiadania wkładu własnego niezbędnego do zamknięcia transakcji.

Dokumenty umożliwiające uzyskanie dopłaty do mieszkań w MdM

Oprócz wspomnianych wyżej dokumentów ubiegający się o dofinansowanie do mieszkania w ramach programu Mieszkanie dla Młodych muszą złożyć również stosowny wniosek o udzielenie dofinansowania.

?W ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi ustawodawca dokładnie określił jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać rządową pomoc. Do najważniejszych z nich należy oświadczenie, że nigdy nie byliśmy posiadaczami innej nieruchomości oraz, że nie ukończyliśmy 35 lat. Podkreślić należy fakt, że program MDM dotyczy tylko rynku pierwotnego.? ? tłumaczy Aleksander Blumski, ekspert DOPOZNANIA.PL

Oprócz tego pamiętajmy o przedstawieniu umowy przedwstępnej z deweloperem, jak również dokumentach, które potwierdzają metraż oraz cenę mieszkania za m2. I jeszcze dwa oświadczenia. Pierwsze, że mieszkanie będziemy wykorzystywać tylko do własnych celów mieszkaniowych oraz oświadczenie, że mieszkanie zostanie zasiedlone po raz pierwszy.

Do tego należy dodać odpisy aktów z Urzędu Stanu Cywilnego, które potwierdzą nasz stan cywilny oraz w przypadku posiadania dzieci - odpisy aktów urodzenia. Na sam koniec przygotujmy pisemne zobowiązanie (w przypadku wynajmowania lokalu mieszkalnego lub posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu) do rozwiązania umowy najmu i opuszczenia tego lokalu do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności do lokalu, który bierze udział w programie MdM.

Cały wykaz dokumentów dostępny jest na stronie portalu nowych mieszkań i domów DOPOZNANIA.PL


dostarczył infoWire.pl
Źródło DOPOZNANIA.PL. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy