Wiadomości Branżowe

Lenovo ogłasza rekordowe wyniki finansowe za trzeci kwartał, dzięki strategii stabilnego wzrostu

Drugi kwartał z rzędu z rekordowymi wynikami pod względem przychodów, dochodu przed opodatkowaniem i zysku netto

  • Przychody Grupy wzrosły o 22% w ujęciu rok do roku do 17,2 mld USD
  • Dochód przed opodatkowaniem w kwartale wyniósł 591 mln USD — wzrost o 52% w ujęciu rok do roku
  • Dochód netto wzrósł o 53% w ujęciu rok do roku do 395 mln USD
  • Wszystkie główne działy firmy osiągnęły wzrost przychodów i zysków w ujęciu rok do roku
  • Grupa zapowiada zmiany organizacyjne sprzyjające realizacji strategii wzrostu opartej na usługach i transformacji


Grupa Lenovo
(HKSE: 992) (ADR: LNVGY) poinformowała dziś o rekordowych przychodach w trzecim kwartale wynoszących 17,2 mld USD, co oznacza skok o 22% w ujęciu rok do roku.  Był to już drugi z rzędu rekordowy kwartał znaczącego wzrostu wszystkich głównych działów, a także transformacyjnych dziedzin działalności firmy. Firma pobiła nowe rekordy także pod względem zysków — dochód przed opodatkowaniem za III kwartał wzrósł o 52% w ujęciu rok do roku do 591 mln USD, a dochód netto o 53% rdr do 395 mln USD. Stabilny wzrost Lenovo umocnił się dzięki ofercie innowacyjnych produktów, która szybko dostosowuje się do kultury pracy, nauki i rozrywki w domu rozwijającej się wskutek szybko zachodzących zmian na świecie. Jednocześnie inwestycje w transformacyjne dziedziny działalności wciąż przynoszą nowe możliwości do długoterminowego rozwoju.

Podstawowy zysk na akcję w trzecim kwartale roku finansowego wyniósł 3,31 centa USA czyli 25,66 centa hongkońskiego.

„Kolejny rekordowy kwartał odzwierciedla naszą innowacyjną ofertę oraz doskonałość operacyjną, które przyczyniły się do wzrostu we wszystkich działach” — powiedział Yuanqing Yang, prezes i dyrektor naczelny Lenovo. „Rok 2020 był zdecydowanie pełnym wyzwań okresem, który spowodował istotne zmiany na świecie. Firma Lenovo szybko zareagowała jednak na potrzeby rynku związane z nowymi trendami w stylu pracy i życia, co zaowocowało wysokimi wynikami. Obecnie zaczynamy obserwować efekty naszych nakładów transformacyjnych i będziemy nadal inwestować w technologie oraz innowacyjność, stymulować inteligentną transformację w różnych branżach i osiągać stabilny wzrost”.

Prognoza biznesowa

Wyzwania z roku 2020 w różnym stopniu utrzymują się też w roku bieżącym. Należą do nich niepewność geopolityczna, niedobory dostaw wynikające z dużego popytu, a także globalna pandemia COVID-19. Lenovo jest jednak firmą globalną, działającą na 180 rynkach i dysponującą ponad 30 zakładami produkcyjnymi na całym świecie, dlatego prognozy na rok 2021 rysują się pozytywnie. Nowy światowy standard pracy, nauki i rozrywki w domu będzie nadal kształtować długoterminowe i trwałe trendy w zapotrzebowaniu na urządzenia oraz rozwiązania chmurowe i infrastrukturalne.

Omówienie wyników grup

Intelligent Devices Group (IDG) jest nadal liderem wzrostu Lenovo, a jej dział PC and Smart Devices Group (PCSD) odnotował kolejny historyczny kwartał. Przychodom na poziomie 14 mld USD, co stanowi wzrost o 27% w ujęciu rok do roku, towarzyszył o 35% wyższy dochód przed opodatkowaniem w wysokości 925 mln USD oraz rekordowa marża zysku 6,6%. Na znakomite wyniki kwartalne Lenovo wpłynęła doskonałość operacyjna Lenovo, która umożliwiła wykorzystanie popytu na całym świecie, a także oferta innowacyjnych produktów, która szybko dostosowała się do zmieniających się potrzeb klientów związanych z pracą, nauką i rozrywką w domu. Koncentracja na innowacyjności i segmentach rozwojowych pomogła w umocnieniu się Lenovo na 1. miejscu wśród producentów komputerów PC i obecnie firma ma rekordowy udział w rynku światowym wynoszący 25,3%. Solidne wyniki uzyskały wszystkie regiony. Ameryka Północna odnotowała 60‑procentowy wzrost sprzedaży w ujęciu rok do roku, region EMEA po raz pierwszy osiągnął 1. pozycję pod względem udziału w rynku, w regionie Azji i Pacyfiku rentowność pobiła nowy rekord, a dostawy w Chinach wzrosły o 30% w ujęciu rok do roku. Grupa postrzega wzrost na rynku PC w ujęciu rok do roku jako długoterminową zmianę w sektorze technologii, która utrzyma się długo po zakończeniu pandemii. Z ostatnich danych IDC wynika, że rynek łącznie przekroczył 300 milionów sztuk w 2020 roku, na co wpłynął pomyślny IV kwartał roku kalendarzowego. Potwierdza to przekonanie Lenovo o tym, że trendy związane z pracą, nauką i rozrywką w domu będą sprzyjać korzystaniu z jednego urządzenia na osobę i zwiększaniu zapotrzebowania na komputery PC, tablety oraz urządzenia inteligentne w dłuższej perspektywie. Lenovo będzie nadal koncentrować się na łączeniu innowacyjności pod kątem zaspokajania nowych potrzeb klientów z doskonałością operacyjną, która umożliwi wykorzystanie wysokiego popytu w przyszłości.

Drugi dział IDG, Mobile Business Group (MBG), osiągnął dwucyfrowy wzrost przychodów w ujęciu rok do roku oraz powrócił do dobrej formy po negatywnych konsekwencjach pandemii COVID-19, nie tylko odzyskując rentowność, ale wręcz osiągając jej najwyższy poziom od przejęcia Motoroli. Solidnym wynikom w Ameryce Łacińskiej i Północnej towarzyszyła szybka ekspansja w Europie i Azji. W regionach tych udało się osiągnąć dwu- i trzycyfrowy wzrost dzięki rozwojowi relacji z operatorami i atrakcyjniejszemu miksowi produktowemu. Dział będzie kontynuował rentowny rozwój dzięki solidnej ofercie produktów oraz innowacjom związanym z łącznością 5G.

Data Center Group (DCG) uzyskała rekordowe przychody 1,63 mld USD dzięki kompleksowemu rozwojowi, a ponadto zwiększyła rentowność o prawie cały punkt procentowy w ujęciu rok do roku. Segmenty dostawców usług chmurowych oraz dużych przedsiębiorstw i MŚP osiągnęły wzrost w ujęciu rok do roku przewyższający wskaźniki rynkowe. Segment dużych przedsiębiorstw i MŚP uzyskał przychody na poziomie 1 mld USD — najwyższe od trzech lat, a segment pamięci masowej osiągnął rekordowe przychody i prześcignął rynek o 11 punktów. Nowy rekord pobiły też przychody w segmencie infrastruktury zdefiniowanej programowo i usług. Rozwiązania chmury prywatnej Lenovo TruScale w modelu „infrastruktura jako usługa” wraz z SAP HANA Enterprise Cloud zostały dobrze przyjęte na rynku i generują wysoki popyt, a dział umocnił się na 1. miejscu listy superkomputerów TOP500. W przyszłości będziemy wykorzystywać rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania z zakresu chmury hybrydowej i infrastruktury IT oraz prześcigać rynek pod względem wzrostu, zwiększając jednocześnie rentowność.

Działy realizujące inteligentną transformację Lenovo po raz kolejny osiągnęły znaczące postępy. Przychody* z oprogramowania i usług wzrosły o niemal 36% do nowego rekordowego poziomu prawie 1,4 mld USD, co stanowi ponad 8% całych przychodów grupy. Przychody* działów usług powiązanych, usług zarządzanych i rozwiązań osiągnęły wzrost wynoszący odpowiednio niemal 26%, 73% i 49% w ujęciu rok do roku, a segment Device-as-a-Service może się pochwalić wysokim, dwucyfrowym wzrostem (74%) w ujęciu rok do roku. Wzrosły także przychody w segmencie e-commerce, o niemal 45% w ujęciu rok do roku, bijąc kolejne rekordy. Te znakomite wyniki potwierdzają znaczenie inteligentnej transformacji jako katalizatora długoterminowego wzrostu dla Grupy. W przyszłości Grupa zamierza się rozwijać, wykorzystując swoje doświadczenie i zdolności w segmentach inteligentnej produkcji przemysłowej, inteligentnej edukacji oraz inteligentnych rozwiązań do opieki zdrowotnej.

Nowa struktura organizacyjna na rok finansowy 2021/2022

Lenovo zapowiada dziś także nową strukturę organizacyjną, która umożliwi wykorzystanie szans rozwojowych Grupy wynikających z transformacji opartej w znacznym stopniu na usługach. Od 1 kwietnia 2021 r. Lenovo połączy zespoły i zasoby związane z usługami oraz rozwiązaniami z całej firmy w specjalny dział Solutions & Services Group (SSG). SSG będzie stymulować dalszą transformację firmy, rozwijając stopniowo działalność w zakresie inteligentnych rozwiązań branżowych, usług powiązanych, usług zarządzanych oraz oferty rozwiązań typu „jako usługa”, w tym DaaS i TruScale™.

W związku z tym działalność Lenovo będzie zorganizowana w trzech głównych grupach biznesowych zgodnie z firmową strategią 3S (Smart IoT, Smart Infrastructure i Smart Verticals — inteligentnych rozwiązań IoT, infrastrukturalnych i branżowych): IDG (Intelligent Devices Group) — skoncentrowanej na inteligentnych rozwiązaniach IoT, ISG (Infrastructure Solutions Group, dotychczas Data Center Group, DCG) — skoncentrowanej na Inteligentnej infrastrukturze oraz SSG — skoncentrowanej na inteligentnych rozwiązaniach branżowych i usługach. Grupą IDG będzie kierować w skali globalnej Luca Rossi (obecnie starszy wiceprezes PCSD w EMEA i Ameryce Łacińskiej). Grupą ISG będzie nadal kierować w skali globalnej Kirk Skaugen. Nowo powołaną globalną grupą Lenovo Solutions & Services Group (SSG) będzie kierować Ken Wong (obecnie starszy wiceprezes i prezes PCSD w regionie Azji i Pacyfiku).

Ponadto działy sprzedaży Lenovo na całym świecie zostaną podzielone na region chińskimiędzynarodowy dział sprzedaży. Na ich czele staną odpowiednio Liu Jun  (aktualnie wiceprezes wykonawczy i prezes IDG w Chinach) oraz Matt Zielinski (obecnie starszy wiceprezes i prezes PCSD w Ameryce Północnej). Będzie to sprzyjać większej synergii i efektywności między grupami biznesowymi. Liderzy ci będą bezpośrednimi podwładnymi Yuanqinga Yanga i będą zasiadać w Komitecie Wykonawczym Lenovo (Lenovo Executive Committee, LEC).

Gianfranco Lanci, prezes korporacyjny i dyrektor operacyjny poinformował o planach przejścia na emeryturę we wrześniu 2021 r. Do tego czasu będzie nadal pełnić swoje funkcje w Grupie Lenovo i odpowiadać za operacje biznesowe na świecie wszystkich grup biznesowych oraz działu sprzedaży.

* Zafakturowane przychody

GRUPA LENOVO

PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH

za trzeci kwartał roku finansowego zakończony 31 grudnia 2020 r.

(w milionach USD, poza wartościami w przeliczeniu na akcję)

 

 

 

III kw. 20/21

III kw. 19/20

ZMIANA ROK DO ROKU

Przychody

 

17 245

14 103

22%

Zysk brutto

 

2786

2265

23%

Marża zysku brutto

 

16,2%

16,1%

0,1 pkt

Koszty operacyjne

 

(2085)

(1777)

17 %

Stosunek kosztów do przychodów

 

12,1%

12,6%

0,5 pkt

Zysk operacyjny

 

701

488

44%

Inne koszty pozaoperacyjne netto

 

(110)

(98)

12%

Dochód przed opodatkowaniem

 

591

390

52%

Opodatkowanie

 

(160)

(85)

89%

Zysk za okres

 

431

305

41%

Udziały niedające kontroli

 

(36)

(47)

(23)%

Zysk przypadający na akcjonariuszy

 

395

258

53%

Zysk na akcję (centy USA)
Podstawowy
Rozwodniony

 

 

3,31

3,08

 

2,16

2,07

 

1,15

1,01

 


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy