Wiadomości Branżowe

LZMO coraz bliżej wprowadzenia obligacji na Catalyst

LZMO S.A., spółka z segmentu NewConnect Lead, jedyny w Polsce producent ceramicznych systemów kominowych w unikalnej technologii izostatycznej, pozyskało w wyniku publicznej emisji obligacji 6,1 mln zł. W czwartek 29 maja Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji 6.099 obligacji serii B spółki.

LZMO S.A. przygotowuje się do wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst. 30-miesięczne papiery dłużne na okaziciela o nominalnej jednostkowej wartości 1.000 zł i oprocentowaniu 8,75% w skali roku i kwartalnie wypłacanym kuponie zostaną zarejestrowane 2 czerwca br. Obligacje serii B będą mogły zostać wprowadzone do obrotu giełdowego w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku na GPW. Zarząd LZMO S.A. zakłada, że złożenie odpowiedniego wniosku nastąpi 2 czerwca 2014 r.

Trwająca od 6 do 20 maja publiczna oferta obligacji cieszyła się znacznym zainteresowaniem ze strony inwestorów indywidualnych. Zapisy na walory spółki złożyło 228 osób. Przydziału obligacji dokonano 22 maja. Funkcję oferującego pełnił INVISTA Dom Maklerski. W konsorcjum dystrybucyjnym uczestniczyły Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska oraz Millennium Dom Maklerski. Funkcję doradcy ds. oferty publicznej pełniła Cellica sp. z o.o.

? Zależy nam na tym, aby jak najszybciej wprowadzić obligacje do obrotu na rynku kapitałowym. Sprawne działania w związku z przydziałem obligacji i rejestracją w KDPW dają w praktyce szansę debiutu na Catalyst w ciągu dwóch tygodni od momentu rejestracji walorów. Dlatego intensywnie pracujemy nad formalnościami, aby zgodnie z zapowiedziami, wprowadzić obligacje na Catalyst jeszcze w czerwcu. ? powiedział Artur Sławiński, Prezes Zarządu LZMO S.A. ? Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku przeprowadzonych w kwietniu i maju emisji. W ramach publicznej oferty pozyskaliśmy 6,1 mln zł, natomiast prywatna subskrypcja przyniosła dodatkowe 1,7 mln zł. Naszym celem było pozyskanie 7 mln zł, więc zainteresowanie obligacjami LZMO przerosło nasze oczekiwania. Ze środków tych sfinansujemy ekspansję na zagraniczne rynki.

LZMO jest producentem ceramicznych systemów kominowych produkowanych w nowoczesnej technologii izostatycznej. Spółka należy do notowanego na GPW holdingu przemysłowego IndygoTech Minerals S.A., do której należą również Industry Technologies S.A. oraz Baltic Ceramics Investments S.A.

? Sukces emisji LZMO jest wynikiem odpowiednio dopasowanych parametrów emisji oraz otwartości na inwestorów, w szczególności tych indywidualnych. Dzięki doświadczeniu INVISTA Domu Maklerskiego oferta obligacji była przygotowana z myślą o nich, a rynek uznał inwestycję w spółkę za atrakcyjną i zarazem bezpieczną. Dodatkowo edukowaliśmy inwestorów o rynku systemów kominowych w Europie, jego specyfice i potencjale, oraz szeroko informowaliśmy o kolejnych etapach realizacji ambitnej strategii. Potwierdzeniem skuteczności tych działań jest ponad 220 zapisów od osób prywatnych.  ? mówi Dariusz Janus, Przewodniczący Rady Nadzorczej LZMO S.A. i Prezes Zarządu IndygoTech Minerals S.A.


dostarczył infoWire.pl
Źródło LZMO. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy