Wiadomości Branżowe

LZMO podwoiło przychody ze sprzedaży w 2013 r.

LZMO S.A., spółka z segmentu NewConnect Lead, jedyny w Polsce producent ceramicznych systemów kominowych w unikalnej technologii izostatycznej, opublikowała wyniki finansowe za 2013 r. Przychody ze sprzedaży wzrosły dwukrotnie w porównaniu z 2012 r. i wyniosły 7,6 mln zł. Spółka wypracowała również zysk netto w wysokości 6,4 mln zł.

LZMO S.A. wygenerowało w 2013 r. 7,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 106,2% w stosunku do roku poprzedniego. Zysk netto wyniósł 6,4 mln zł, głównie za sprawą zdarzenia jednorazowego, jakim był wpływ zysku ze zbycia inwestycji w spółkę powiązaną Baltic Ceramics S.A.

- W ubiegłym roku zakończyliśmy etap inwestowania w fundamenty dalszego rozwoju i płynnie przechodzimy do intensywnego wzrostu operacyjnego. W ubiegłych latach koncentrowaliśmy się na rozwoju technologii i mocy produkcyjnych. Na inwestycje w technologię wydaliśmy łącznie blisko 17 mln zł. W efekcie posiadamy unikalną technologię, najnowocześniejszy zakład produkcyjny na świecie oraz doskonałe i atrakcyjne cenowo produkty. ? mówi Artur Sławiński, prezes Zarządu LZMO S.A. - Obowiązujące od listopada ubiegłego roku nowe unijne regulacje prawne dotyczące wytrzymałości przewodów kominowych będą kształtować rynek systemów kominowych w Polsce w najbliższych latach. Dlatego liczymy na wzrost sprzedaży w kraju i budujemy sieć dystrybucyjną poza jego granicami. Jesteśmy dobrze przygotowani na nadchodzący sezon budowlany i zwiększony popyt na nasze produkty. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu zamierzamy przeprowadzić publiczną emisję obligacji. Pozyskane w ten sposób środki zasilą kapitał obrotowy ? dodaje.

Koszty działalności operacyjnej wzrosły do poziomu 7,6 mln zł (wzrost o 37,5% r/r) w wyniku sukcesywnego zwiększania produkcji. Koszty finansowe zwiększyły się o 12,1% r/r (do poziomu 629,0 tys. zł). Eliminując wpływ zdarzenia jednorazowego z rachunku zysków i strat, spółka zamknęłaby 2013 r. stratą netto w wysokości 1,1 mln zł, o 23,1% niższą niż w 2012 r. 

- Dążymy do znacznego wzrostu sprzedaży i zysku netto już w tym roku, co w obecnej sytuacji rynkowej w naszej opinii jest jedynie kwestią czasu. Obecnie koncentrujemy się na budowaniu naszej marki i sieci sprzedaży. Co ważne, rozpoczęliśmy w ubiegłym roku procedury certyfikacyjne naszych systemów. W efekcie, na początku 2014 r. nasz flagowy produkt otrzymał certyfikat W3G, wyznaczający najwyższe standardy jakości. Otwiera to przed LZMO możliwość umacniania swojej pozycji na największych i najbardziej marżowych rynkach Europy, a co za tym idzie - generowania większych przychodów ? dodaje Sławiński.

W okresie IV kw. 2013 r. oraz I kw. 2014 r. spółka podpisała szereg znaczących umów dystrybucyjnych z podmiotami działającymi na rynkach regionu Europy Środkowej i Wschodniej. W Polsce sieć sprzedaży obejmuje 250 punktów sprzedaży.

Strategia spółki zakłada osiągnięcie w 2014 r. sprzedaży eksportowej w wysokości około 1,5 mln euro oraz wzrost sprzedaży na rynku polskim o około 50%. Docelowo, spółka będzie dążyć do osiągnięcia co najmniej 10% udziału na interesujących nas, kluczowych rynkach Europy, których łączna wartość szacowana jest na 1,4 mld zł rocznie.

[tys. zł, %]

2012

2013

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

3 682,1

7 593,0

+106,2%

Strata brutto ze sprzedaży

-1 891,5

-79,4

-95,8%

Strata z działalności operacyjnej (EBIT)

-2 358,7

-536,7

-77,2%

EBITDA

-2 012,4

-55,6

-97,2%

Zysk netto

-1 476,2

6 359,6

-

 

O LZMO S.A.

LZMO S.A. jest jedynym w Polsce producentem ceramicznych systemów kominowych, z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii produkcji metodą izostatyczną oraz tradycyjnych wkładów wykonywanych metodą plastyczną.

Spółka, jako jedyna w Polsce i regionie, stosuje unikalną technologię formowania izostatycznego. Przewody kominowe wytwarzane w tej technologii cechuje bardzo wysoka jakość, trwałość oraz precyzja wykonania. LZMO uruchomiło w 2011 r. w Lubsku (woj. lubuskie) najnowocześniejszy na świecie zakład do produkcji systemów kominowych w technologii izostatycznej. W efekcie, w każdym z kolejnych lat spółka podwajała przychody ze sprzedaży. Obecnie moce produkcyjne zakładu sięgają 350 tys. metrów systemów kominowych rocznie.

Parametry wytwarzanych przez LZMO systemów są zgodne z aktualnymi normami kominowymi zmienionymi Dyrektywą w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. Obowiązujące od 1 listopada 2013 r. nowe przepisy będą w najbliższych latach prowadziły do stopniowego zastępowania gliniano szamotowych przewodów kominowych formowanych tradycyjnie (plastycznie) produktami wytwarzanymi w technologii izostatycznej. Pozwala to na ekspansję LZMO na nowe, atrakcyjne rynki europejskie, w tym rynki krajów ościennych, których łączny potencjał sprzedaży jest szacowany przez spółkę na ponad 1,4 mld zł rocznie. Zawarte na przełomie 2013 i 2014 r. eksportowe umowy dystrybucyjne umożliwią skorzystanie z potencjału rozwoju, a pozyskane z emisji obligacji środki mają przyspieszyć ten proces.

Doskonałe parametry produktów LZMO sprawiają, że są one stosowane w nowym budownictwie oraz w segmencie renowacji. Produkty spółki wykazują się wielokrotnie wyższą trwałością, niż przewody kominowe wytwarzane metodami tradycyjnymi. Produkowany przez LZMO system kominowy IZOSTAR Premium B otrzymał certyfikat W3G, potwierdzający jakość i wytrzymałość tego typu produktów. Certyfikat jest przyznawany przez Instytut TÜV SÜDw Monachium i jest  pierwszym tego typu świadectwem przyznanym polskiej firmie.

LZMO jest częścią zintegrowanej pionowo grupy przemysłowej IndygoTech Minerals S.A., która konsekwentnie komercjalizuje najnowocześniejsze technologie ceramiczne służące zwiększaniu efektywności energetycznej. W skład Grupy wchodzą również spółki Baltic Ceramics Investments S.A. oraz Industry Technologies S.A.

Akcje spółki są notowane na rynku NewConnect od 2011 r. (nazwa skrócona LZMO, ticker LZM). Obecnie spółka wchodzi w skład indeksu najbardziej płynnych 30 spółek NCIndex30 oraz prestiżowego segmentu NewConnect Lead.

Źródło LZMO. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy