Wiadomości Branżowe

Małgorzata Michalak-Bartkowiak odznaczona za zasługi dla ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń przyznała Małgorzacie Michalak-Bartkowiak, wiceprezesowi UNIQA, odznakę „Za Zasługi dla Ubezpieczeń”.   Polska Izba Ubezpieczeń nagradza osoby i instytucje za ich wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego. Uroczyste wręczenie prestiżowego wyróżnienia odbyło się 9 lutego 2015 r. podczas walnego zgromadzenia Polskiej Izby Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń przyznała Małgorzacie Michalak-Bartkowiak, wiceprezesowi UNIQA, odznakę ?Za Zasługi dla Ubezpieczeń?.

 

Polska Izba Ubezpieczeń nagradza osoby i instytucje za ich wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego. Uroczyste wręczenie prestiżowego wyróżnienia odbyło się 9 lutego 2015 r. podczas walnego zgromadzenia Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

- To dla mnie miła niespodzianka i duże wyróżnienie ? mówi Małgorzata Michalak Bartkowiak, wiceprezes UNIQA.

Komisja PIU oceniała cały dorobek zawodowy kandydatów do nagrody. Małgorzata Michalak Bartkowiak była współzałożycielką jednego z pierwszych prywatnych zakładów ubezpieczeń ? Zakładu Ubezpieczeń i Reasekuracji POLONIA, który powstał w 1990 r. i w 2003 w związku ze zmianami własnościowymi przekształcił się w UNIQA TU.

Łódzka POLONIA znalazła się wśród pionierskich firm ubezpieczeniowych, które podjęły próbę przełamania monopolu PZU.

- Byliśmy pionierami na rynku w tworzeniu placówek franczyzowych, czyli naszych przedstawicielstw, które działają do dnia dzisiejszego. Rozwiązanie to zostało przyjęte przez innych ubezpieczycieli ? wspomina Małgorzata Michalak-Bartkowiak.

POLONIA zaproponowała klientom blisko 40-milionowego kraju, w którym rynek usług finansowych był słabo rozwinięty, możliwość szerszego wyboru oferty ubezpieczeniowej, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju tego rynku.

Michalak-Bartkowiak brała czynny udział w 2008 r. w procesie fuzji UNIQA ze spółkami grupy Korporacji Ubezpieczeniowej FILAR. Dzięki temu FILAR, który był jedynym na polskim rynku towarzystwem wyspecjalizowanym w ubezpieczaniu spółdzielczości może do dzisiaj, pod szyldem UNIQA, dynamicznie rozwijać działalność dedykowaną sektorowi spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości.

Obecnie UNIQA TU jest piątą spółką majątkową na polskim rynku, a jej menedżerowie aktywnie działają w pięciu komisjach samorządowych.


dostarczył infoWire.pl
Źródło Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA Polska. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy