Wiadomości Branżowe

Nagroda dla Serinus za jakość relacji inwestorskich on-line

Teaser

Wiodąca ukraińska firma inwestycyjna Concorde Capital doceniła prowadzone przez Serinus Energy za pośrednictwem mediów elektronicznych działania IR. Serwis internetowy relacji inwestorskich spółki zdobył główną nagrodę w konkursie, którego celem jest promowanie wzorcowych stron internetowych poświęconych IR.

Serinus znalazł się w gronie sześciu nagrodzonych przedsiębiorstw, wybranych spośród 100 spółek posiadających swoje aktywa na Ukrainie. Oceniający przyznali jej maksymalną liczbę punktów w kategoriach: zawartość strony, ocena ekspertów oraz test wyszukiwarki. Wysoko oceniono również stronę językową serwisu.

?Działania on-line Serinus Energy zostały uznane przez Concorde Capital za wzorcowe, a standard prowadzenia przez Spółkę relacji inwestorskich doceniony przez zespół międzynarodowych, doświadczonych ekspertów, zaproszonych do wzięcia udziału w badaniu. Jesteśmy bardzo zadowoleni  że spółki tak dobrze komunikujące się z akcjonariuszami, decydują się na prowadzenie działań na Ukrainie. Mamy nadzieję, że inwestorzy docenią rebranding Serinus, po którym spółka stała się jeszcze bardziej przejrzysta i im przyjazna.? ? powiedział Alexander Paraschiy, Head of Research, Concorde Capital.

Celem sondażu jest promowanie wysokich standardów relacji inwestorskich na stronach ukraińskich spółek poprzez pokazywanie wzorcowych przykładów oraz zwrócenie uwagi na wagę przekazywania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych za pośrednictwem mediów elektronicznych.

?Główna nagroda w sondażu Concorde Capital to dla nas bardzo miła niespodzianka  i dowód, że nasza praca może być wzorem dla innych. W relacjach inwestorskich Serinus zawsze starał się być przejrzysty i otwarty dla inwestorów ? cieszymy się, że jest to doceniane.? ? powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Serinus Energy.

Concorde Capital jest wiodącą firmą inwestycyjną na Ukrainie. Oferuje pełen zakres usług maklerskich, bankowości inwestycyjnej i zarządzania aktywami. Jej pierwszy raport dotyczący ładu korporacyjnego ukazał się w 2007 roku i spotkał z bardzo pozytywnym odbiorem inwestorów oraz spółek.

 

O Serinus Energy

Serinus Energy to międzynarodowa spółka wydobywająca oraz poszukująca ropy naftowej i gazu, posiadająca zdywersyfikowany portfel projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii: 13 koncesji na 3 kontynentach, m.in. na Ukrainie w Tunezji, Brunei i Rumunii. Średnia miesięczna produkcja z aktywów na Ukrainie (gaz ziemny) i w Tunezji (ropa naftowa) wynosi ponad 5.000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (boepd), zaś rezerwy 2P dla Ukrainy i Tunezji wynoszą 20,6 milionów baryłek ekwiwalentu ropy (MMboe). W ciągu 3 lat od rozpoczęcia inwestycji na Ukrainie produkcja wzrosła ponad pięciokrotnie. Serinus Energy jest notowany na dwóch parkietach: na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (TSX). Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. ? międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements)

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań Spółki lub jej spółek zależnych, jak też odnoszących się do określonych odwiertów wykonanych lub które będą wykonywane, lub do badań sejsmicznych, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze występujące na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy