Wiadomości Branżowe

Netia modernizuje strukturę organizacyjną spółki

Spółka wydziela dwie dywizje (business units), dedykowane osobno segmentowi klientów indywidualnych i klientów biznesowych, aby jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby obu grup klientów. Mając na względzie realizację najważniejszych celów strategicznych spółki, Netia dostosowuje swoją strukturę organizacyjną, tworząc dwie wyspecjalizowane dywizje, jedną

Spółka wydziela dwie dywizje (business units), dedykowane osobno segmentowi klientów indywidualnych i klientów biznesowych, aby jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby obu grup klientów.

Mając na względzie realizację najważniejszych celów strategicznych spółki, Netia dostosowuje swoją strukturę organizacyjną, tworząc dwie wyspecjalizowane dywizje, jedną dedykowaną segmentowi klientów indywidualnych, a drugą segmentowi klientów biznesowych.

Zadaniem obu dywizji, odpowiedzialnych za realizację celów biznesowych w ramach własnego budżetu, będzie tworzenie nowych produktów i usług dla klientów biznesowych (rozwijających się małych, średnich i dużych firm) oraz innowacyjnych i przyjaznych rozwiązań dla klientów indywidualnych. Będą one również odpowiedzialne za stałe podnoszenie jakości obsługi swoich klientów. Taka reforma struktury spółki zapewni maksymalne uproszczenie procedur i procesów, przypisanie konkretnej odpowiedzialności za realizację poszczególnych elementów strategii, a w rezultacie ? dalszy wzrost rezultatów finansowych firmy.

? Zmiana struktury organizacyjnej spółki umożliwi Netii ? drugiemu największemu stacjonarnemu operatorowi telekomunikacyjnemu w Polsce - maksymalnie efektywne wykorzystanie posiadanej infrastruktury, co w średnim i długim okresie czasu wpłynie znacząco na wyniki finansowe osiągane przez firmę. Dodatkowo, stworzy pożądaną elastyczność w razie pojawienia się interesujących możliwości konsolidacji na polskim rynku telekomunikacyjnym.? ? powiedział Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netii.

Proces modernizacji struktury organizacyjnej zostanie wdrożony do końca I kwartału bieżącego roku.

Dodatkowe informacje o projekcie spółka zaprezentuje w trakcie ogłaszania wyników finansowych IV kwartału.

***

O Netii: Netia SA jest jednym z największych, a jednocześnie najszybciej rozwijających się operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Dostarcza kompleksowe, zintegrowane i przyjazne użytkownikowi rozwiązania on-line.

Źródło Netia. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy