Emerytury mundurowe

Nie będzie odbierania praw nabytych

Nie będzie odbierania praw nabytych
15 marca br. w Komendzie Głównej Policji odbyła się wideokonferencja z udziałem podsekretarza stanu w MSWiA Adama Rapackiego, kierownictwa Komendy Głównej oraz komendantów wojewódzkich policji. Podczas wideokonferencji rozmawiano o planach rządu związanych z reformą systemu emerytur mundurowych. W trakcie rozmowy wiceminister podkreślił, że ?nie będzie odbierania praw nabytych?, a zmiany mają dotyczyć tylko osób, które przystąpią do służby po wejściu w życie ustawy emerytalnej.

Wiceminister Adam Rapacki poinformował uczestników wideokonferencji o pracach zespołu do opracowania założeń reformy, który powstał w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod kierownictwem ministra Michała Boniego. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele wszystkich służb, których reforma ma dotyczyć m.in. policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej. W pracach biorą udział także reprezentanci resortów: spraw wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości oraz przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych.

Wiceminister Adam Rapacki podkreślił, że zadaniem zespołu jest modyfikacja systemu zaopatrzeniowego, tak aby zachęcić funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie. Co najważniejsze, zmiany mają dotyczyć tylko osób, które przystąpią do służby po wejściu w życie ustawy emerytalnej. Dla obecnie pracujących rząd gwarantuje prawo wyboru.

Prace nad zmianą warunków emerytalnych dla funkcjonariuszy służb mundurowych prowadzone są w sześciu podzespołach tematycznych:

stażu pracy uprawniającego do świadczenia emerytalnego, wieku emerytalnego, a także sytuacji żołnierzy zatrudnionych na kontraktach w wojsku,
opracowania wskaźnika wzrostu emerytury za każdy rok służby ponad limit stażu oraz podstawy wymiaru emerytury,
dodatków i uprawnień w poszczególnych służbach mundurowych,
systemu rentowego i orzecznictwa rentowego w służbach mundurowych,
warunków łączenia emerytury i pracy,
procesu ucywilnienia.

?Nie będzie odbierania praw nabytych? ? powiedział Adam Rapacki podsekretarz stanu w MSWiA i zaznaczył, że założenia reformy będą gotowe dopiero po analizie wszystkich możliwych rozwiązań. Propozycje rozstrzygnięć są przygotowywane przez podzespoły tematyczne i do końca kwietnia mają być przedstawione do dyskusji na posiedzeniu głównego zespołu ministra Michała Boniego.

Wiceminister Adam Rapacki wyraził nadzieję, że reforma w proponowanym przez zespół kształcie zostanie zaakceptowana przez funkcjonariuszy oraz związki zawodowe i zachęci do pozostania w służbie. Jak podkreślił wiceminister, z punktu widzenia interesów państwa istotne jest, żeby doświadczeni funkcjonariusze pracowali jak najdłużej, dlatego założenia mają iść przede wszystkim w kierunku ograniczenia osób odchodzących na emeryturę w młodym wieku.

Jednocześnie wspomniał o pracach w sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, dotyczących zrównania praw funkcjonariuszy ojców do urlopu macierzyńskiego oraz planów resortu dotyczących kontynuacji programu modernizacji w służbach.

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/9026/Nie_bedzie_odbierania_praw_nabytych.html?search=5443

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #adaj   #emerytalnym   #NIE   #oraz   #prawo   #spos   #stwa   #ustawy   #wej   #ycie