Wiadomości Branżowe

Nowa oferta życiowej Warty dla klientów Expandera

Teaser

Do 27 września klienci Expandera mogą lokować swoje oszczędności w dwóch nowych produktach strukturyzowanych TUnŻ Warta. Atutem jest możliwość dopasowania oferty do klientów o różnym poziomie skłonności do ryzyka.

Kwartet Gwiazd II  jest kontynuacją produktu, którego czerwcowa subskrypcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem klientów. Ten 3,5-letni produkt strukturyzowany, w formie ubezpieczenia na życie i dożycie z jednorazową składką, oparty jest na funduszach przychodowych.

Drugi produkt to 2,5-letnia Precyzyjna Strategia, oparta na popularnym w Europie Zachodniej funduszu absolutnej stopy zwrotu ? Ethna Aktiv E (A).

Konstrukcja produktów

 Kwartet Gwiazd II

Wysokość premii, jaką klient może uzyskać na koniec umowy, uzależniona jest od wyników Indeksu BNP Paribas Income Star Fund Index. Indeks ten oparty jest na czterech znanych funduszach przychodowych, zapewniających inwestorom dostęp do zróżnicowanych instrumentów finansowych na całym świecie. Cechuje je szerokie spektrum inwestycyjne, elastyczność strategii i duża dywersyfikacja. Fundusze te to: BlackRock Global Multi Asset Income Funds, JPMorgan Global Income Fund, Schroder ISF Global Multi-Asset Income oraz brytyjski M&G Optimal Income Fund. Alokacja inwestycji w każdy z nich odbywa się codziennie tak, aby zachować ich stałą wagę w koszyku (po 25%).

Niewątpliwym atutem produktu jest możliwość uzyskania wysokiego udziału w wynikach strategii (nawet 320%), a jego wysokość uzależniona jest od poziomu ochrony kapitału. W zależności od skłonności do ryzyka klienci mogą wybrać jeden z dwóch wariantów:

  1. 100% ochrona składki alokacyjnej i partycypacja w wynikach strategii w przedziale 65 - 95%
  2. 80% ochrona składki alokacyjnej i partycypacja w wynikach strategii w przedziale 280 ? 320%

 

Precyzyjna Strategia powstała z myślą o klientach, którzy poszukując możliwości atrakcyjnych form lokowania swoich oszczędności, cenią sobie przede wszystkim wysokie bezpieczeństwo inwestycji. Stopa zwrotu, jaką klient może otrzymać na koniec umowy, będzie zależeć od wyników luksemburskiego funduszu absolutnej stopy zwrotu Ethna ? Aktiv E (A), którego nadrzędnym celem jest systematyczny wzrost wartości aktywów oraz wzmożona ochrona kapitału. Zarządzający funduszem inwestują przede wszystkim w stabilne i płynne aktywa, rynki obligacji i w ograniczonym stopniu akcje. Ethna ? Aktiv E (A) w swoich inwestycjach skupia się głównie na rynkach europejskich oraz OECD.

 W przypadku tego produktu klienci, w zależności od skłonności do ryzyka, również mogą wybrać jeden z dwóch wariantów:

  1. 99% ochrona składki alokacyjnej i partycypacja w wynikach strategii w przedziale 65 - 95%
  2. 90% ochrona składki alokacyjnej i partycypacja w wynikach strategii w przedziale 180 ? 220%

Ostateczna wartość współczynnika partycypacji dla wszystkich wariantów produktów zostanie ustalona po zakończeniu subskrypcji.

Nowe  produkty Warty dostępne będą w oddziałach Expandera do 27 września 2013r.

Minimalna wysokość składki to 5 000 zł.

Źródło Grupa WARTA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy