Wiadomości Branżowe

Październikowy Barometr Carrefour: koniunktura znów spada

Teaser

Październikowa wartość Barometru Carrefour ? Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej wyniosła -10,9 punktu (w skali od -100 do +100) i spadła w porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca o 0,4 punktu. Obecny spadek jest pierwszym po serii czterech kolejnych notowań, w których jego wartość nie obniżała się w porównaniu z poprzednim.

Wartość Barometru od pięćdziesięciu ośmiu miesięcy znajduje się poniżej poziomu neutralnego, czyli zera. Stanowi to potwierdzenie obserwowanej na rynku dominacji negatywnych czynników i świadczy o utrzymywaniu się złego stanu koniunktury gospodarczej. Warto jednak zwrócić uwagę, że w analogicznym miesiącu roku poprzedniego wartość naszego wskaźnika była o około 9 punktów niższa niż obecnie.Świadczy to o fakcie, że gospodarka znajduje się obecnie w lepszej kondycji niż rok temu.

Istotną dla nas informacją jest, że pomimo spadku wartości Barometru Carrefour, nastroje konsumenckie utrzymują się w tendencji wzrostowej.Pozytywnie na wartość Barometru Carrefour oddziaływały bowiem takie czynniki jak: wzrost skłonności konsumentów do zakupów, wzrost wartości bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, poprawa ogólnego klimatu koniunktury w handlu oraz dynamika liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw ? mówi Jean Anthoine, Prezes Carrefour Polska.

Począwszy od lipca skłonność konsumentów do zakupów oraz bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej rosną niemal nieprzerwanie. Liczymy na utrzymanie się tego trendu wraz z poprawą całej koniunktury handlowej w dłuższej perspektywie czasowej ? dodaje Jean Anthoine.

Wszystkie te czynniki, podobnie jak w poprzednim miesiącu, łagodziły spadek notowania Barometru Carrefour.

Natomiast na zmianę wartości Barometru Carrefour negatywnie wpłynęły: spadek nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, spadek realnej dynamiki sprzedaży detalicznej oraz spadek nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Neutralne dla wartości Barometru było utrzymanie się na niezmienionym poziomie wskaźnika inflacji.

W najbliższych miesiącach spodziewać się możemy powolnego poprawiania się warunków makroekonomicznych, co odzwierciedlać powinny zmiany wartości Barometru Carrefour. Według prognoz IBnGR, ożywienie gospodarcze nie będzie jednak na razie spektakularne. Mimo poprawy koniunktury, w całym 2013 roku tempo wzrostu gospodarczego będzie najniższe od ponad dekady. Wpłyną na to przede wszystkim wyniki pierwszego półrocza, ale również stosunkowo mała skala poprawy podstawowych wskaźników makroekonomicznych w drugim półroczu.

Zgodnie z szacunkami IBnGR, dynamika konsumpcji wzrośnie, jednak nie będzie to dla branży handlu wzrost wyraźnie odczuwalny.

W skali całego roku tempo wzrostu spożycia indywidualnego, czyli konsumpcji, osiągnie wartość około jednego procenta, a więc tylko nieznacznie większą niż w 2012 roku. Nie jest to zatem poprawa, która powinna być szczególnie mocno odczuwana w sektorze - zapowiada dr Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Niepokojącym sygnałem jest również fakt, że rok 2013 będzie kolejnym z rzędu rokiem spadku wartości inwestycji. Bezwzględny spadek nakładów inwestycyjnych, przy obserwowanej już wcześniej niskiej stopie nakładów inwestycyjnych w gospodarce, stawiać może pod znakiem zapytania dynamiczny i stabilny wzrost gospodarczy w przyszłości.

Pomimo tego w 2014 roku należy się spodziewać dalszego przyspieszenia wzrostu zarówno PKB, jak i konsumpcji. Przyczynią się do tego spodziewana poprawa sytuacji na rynku pracy oraz przewidywana poprawa nastrojów w gospodarce.

Tabela Zmiany składników cząstkowych Barometru Carrefour ? Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej i ich wpływ na jego wartość

Nazwa zmiennej

Przyjęty przedział zmienności

Poprzednia wartość

Aktualna wartość

Wpływ na zmianę BKK

Skłonność do zakupów

[0, 200]

91,9

93,3

+0,27

BWUK

[-100, +100]

-27,3

-25,3

+0,40

Koniunktura w handlu

[-100, +100]

-6,9

-6,0

+0,18

Nominalna dynamika kredytów i pożyczek

[80, 160]

103,1

102,8

-0,07

Realna dynamika sprzedaży detalicznej

[80, 140]

104,3

103,5

-0,21

Dynamika liczby pracujących

[90, 110]

99,4

99,7

+0,21

Dynamika cen konsumpcyjnych

[100, 105]

101,1

101,1

0,00

Nominalna dynamika wynagrodzeń

[95, 115]

103,5

102,0

-1,21

Łączna zmiana wartości BKK

 

-0,43

Barometr Carrefour ? Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej opracowywany jest na zlecenie Carrefour przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową z częstotliwością miesięczną. Jego zadaniem jest pomiar aktualnego stanu koniunktury w sektorze handlowym w Polsce. Jest wskaźnikiem równoczesnym (coincident indicator) ? pokazuje stan koniunktury na bieżąco, a także standaryzowanym, zmieniającym się w przedziale od -100 do +100. Wartości poniżej zera wskazują na niekorzystną koniunkturę konsumencką, powyżej ? korzystną.

Wartości Barometru Carrefour obliczane są na podstawie wskaźników związanych z bieżącym stanem koniunktury, siłą nabywczą ludności i zachowaniami konsumentów. Przykładowe zmienne, wykorzystane przy tworzeniu Barometru, to skłonność do zakupów, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wartość kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, realna dynamika sprzedaży detalicznej towarów czy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Grupa Carrefour

Carrefour jest pionierem i liderem wielkiej dystrybucji, który od ponad 50 lat wyznacza standardy na światowych rynkach handlu. Od wielu lat Carrefour jest numerem 1 wielkiej dystrybucji w Europie i numerem 2 na świecie.

O Carrefour Polska

Carrefour Polska należy w 100% do Grupy Carrefour. W 1997 roku w Łodzi otwarto pierwszą placówkę Carrefour w kraju. Od tego czasu Carrefour Polska dynamicznie rozwija się we wszystkich formatach. Dziś pod szyldem Carrefour działa w Polsce blisko 600 placówek: hiper- i supermarkety, sklepy franczyzowe Carrefour Express w dwóch formatach: mini-market i convenience. W portfelu Carrefour znajduje się także 20 galerii handlowych skupionych w dużych i średnich miastach, jest także jednym z liderów na rynku przymarketowych stacji paliw. Carrefour Polska aktywnie działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, prowadzi szereg projektów na rzecz dzieci i społeczności lokalnych.

Źródło Carrefour Polska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Artur Olech   #dla   #Grupa Generali   #roku