Wiadomości Branżowe

PMPG Polskie Media SA: skonsolidowana EBITDA będzie ok. 20 proc. wyższa. Korekta prognozy 2014

O 21 proc. wyższa od prognozowanej będzie skonsolidowana EBITDA Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. (GPW: PMPG) za ubiegły rok. Spółka opublikowała w czwartek korektę prognozy. Wyniki roczne PMPG SA za 2014 r. zostaną opublikowane 19 marca.    

Korekta w górę prognozy GK PMPG w zakresie wskaźnika EBITDA wynika z faktu uzyskania w czwartym kwartale 2014 roku wyników lepszych od oczekiwanych. Wpływ na to miał wyższy od założonego poziom przychodów gotówkowych oraz optymalizacja kosztów. Według oszacowań, w 4 Q 2014 roku EBITDA Grupy Kapitałowej wzrosła o 1,5 mln zł, z czego wzrost o 2,1 mln zł wynikał z bieżącej działalności operacyjnej, zaś spadek o 0,6 mln zł - z dodatkowych kosztów związanych z obsługą prawną.

Prognozowane skonsolidowane wyniki po dokonaniu korekty prezentuje poniższa tabela:

  

Korekta prognozy na rok 2014 (dane w tys. zł)

Prognoza na rok 2014 przekazana w dniu 14 marca 2014 roku (dane w tys. zł)

 

Zmiana %

 

Przychody     ze sprzedaży

58 392

64 063

- 9

EBITDA

9 700

8 008

+ 21

 

Niewielki spadek przychodów wynika z obniżenia wynagrodzenia z tytułu transakcji barterowych zawieranych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. Transakcje barterowe nie mają wpływu na wynik finansowy i nie wpływają na zmiany prognoz w pozostałym zakresie.

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności GK PMPG Polskie Media SA zostaną opublikowane zgodnie z przyjętym kalendarium 19 marca 2015 r.


dostarczył infoWire.pl
Źródło PMPG POLSKIE MEDIA S.A.. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy