Wiadomości Branżowe

Po II kwartale 2014 roku Pragma Faktoring notuje 24 proc. wzrost kontraktacji w zakresie usługi faktoringu

3 lipca br. Pragma Faktoring opublikowała dane dotyczące sprzedaży w II kwartale 2014 r. Z opublikowanych danych wynika, że Spółka zanotowała 24-procentowy wzrost kontraktacji w zakresie usługi faktoringu r/r. Całkowita kontraktacja była wyższa o 32 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. i wyniosła 122,3 mln zł. Usługa faktoringu stanowiła 88 proc. wartości

3 lipca br. Pragma Faktoring opublikowała dane dotyczące sprzedaży w II kwartale 2014 r. Z opublikowanych danych wynika, że Spółka zanotowała 24-procentowy wzrost kontraktacji w zakresie usługi faktoringu r/r. Całkowita kontraktacja była wyższa o 32 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. i wyniosła 122,3 mln zł. Usługa faktoringu stanowiła 88 proc. wartości całości kontraktacji.

 

 

Pragma Faktoring S.A. na dzień 30.06.2014 r. posiadała wierzytelności o łącznej wartości 93,5 mln zł. W opublikowanych danych widoczny jest również wzrost wartości portfela o 24 proc. w tym usługi faktoringu o ponad 41 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

?Zdecydowany wzrost r/r kontraktacji usługi faktoringu (o 24%) oraz wartości portfela (o 24%) jest efektem realizacji strategii Spółki zakładającej budowę płynnego i szybko rotującego portfela faktoringowego, zapewniającego Spółce regularne i powtarzalne przychody i przepływy? ? komentuje Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA.

W II kwartale 2014 roku Pragma Faktoring S.A. podpisała umowy z 26 nowymi Klientami.

?Zarząd pozytywnie ocenia pierwsze sześć miesięcy tego roku. Zdywersyfikowany portfel należności faktoringowych generuje powtarzalne przychody i przepływy oraz cechuje się wysoką płynnością i rozproszeniem. Wysoka kontraktacja przełoży się pozytywnie na generowane przez Pragma Faktoring przychody i wyniki w kolejnych kwartałach? - zauważa Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring S.A.

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło Pragma Inkaso. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy