Wiadomości Branżowe

Poczta Polska: zawarto ponad tysiąc umów w ramach PPK

Poczta Polska w ramach współpracy z Pocztylion–Arka PTE w zakresie akwizycji Pracowniczych Planów Kapitałowych w ramach dotychczasowych etapów wdrażania reformy emerytalnej zawarła łącznie ponad 1100 umów. Obecnie wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych w sektorze finansów publicznych jest realizowane w IV i zarazem ostatnim etapie, który rozpoczął się od 2 stycznia 2021 roku.

Jednym z priorytetów Spółki  jest zapewnienie klientom szerokiego dostępu nie tylko do usług pocztowych, ale również do usług świadczonych przez spółki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. Dlatego też sieć placówek pocztowych oferuje szeroką gamę usług i produktów bankowych, ubezpieczeniowych jak również funduszy emerytalnych.

W ramach współpracy Poczty Polskiej z Pocztylion–Arka PTE w zakresie akwizycji Pracowniczych Planów Kapitałowych w skali kraju zostało zawartych ponad 500 umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, obejmujących łącznie ponad 5 tys. pracowników. W czołówce regionów z największą liczbą zawartych umów znajduje się Region Sieci w Krakowie, gdzie zawarto prawie 90 umów pozyskując niemal 5 tys. zatrudnionych osób.

Najważniejszym atutem Poczty Polskiej jest jej unikatowy dostęp do wszystkich obywateli, instytucji i urzędów zlokalizowanych w całym kraju. Nasze placówki funkcjonują we wszystkich gminach. Wykorzystując ten atut stawiamy na rozwój zarówno usług pocztowych jak i usług bankowo-ubezpieczeniowych. Cieszę się, że dzięki staraniom pocztowców  pozyskiwano klientów, którym Pocztylion-Arka PPK świadczy usługę zarządzania funduszami emerytalnymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Teraz przyszedł czas na jednostki sektora publicznego i firmy poniżej 20 osób w ramach realizacji IV etapu.  Dotychczas Poczta Polska podpisała 214 umów z firmami, wchodzącymi w skład jednostek sektora finansów publicznych, które zaliczamy do IV etapu akwizycji PPK. Są to m.in. zakłady opieki zdrowotnej, urzędy gmin czy placówki oświatowe. Najwięcej umów z jednostkami sektora finansów publicznych zawarły: Region Sieci w Kielcach – 50 umów, Region Sieci w  Gorzowie Wlkp. – 23 umowy oraz Region Sieci w Rzeszowie - 32 umowy.

Pocztylion-Arka jest Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym obecnym na polskim rynku już od ponad 20 lat. Specjalizuje się w zarządzaniu funduszami emerytalnymi i długoterminowym inwestowaniu środków na rynku kapitałowym w Polsce i za granicą. Towarzystwu zaufało ponad 550 tys. klientów, których aktywa wynoszą około 3 mld zł. W październiku br. Pocztylion-Arka PTE przejęło zarządzanie funduszami Aegon PPK DFE, dzięki czemu portfel Pocztyliona powiększył się o kolejnych kilkaset firm i około 40 tys. zatrudnionych. Było to pierwsze tego typu przejęcie na rynku PPK, w wyniku którego, obok swoich funduszy PPK, Pocztylion zarządza 8 przejętymi funduszami Aegon PPK.

 

 


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy