Konto online

Polacy ufają globalnej sieci

Polacy ufają globalnej sieci
Wyniki badania European Trusted Brands 2010, przeprowadzonego przez Reader’s Digest wykazują duże zaufanie Polaków do internetu. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie –

Wyniki badania European Trusted Brands 2010, przeprowadzonego przez Reader’s Digest wykazują duże zaufanie Polaków do internetu. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie – pod tym względem wyprzedzają nas jedynie Czesi.

1279235_flowers[1]

Jedną z kategorii badania European Trusted Brands, mierzoną w 2010 roku było zaufanie respondentów do instytucji. Pod wieloma względami Polacy nie różnią się znacznie od pozostałych Europejczyków. Wyjątkiem jest wskaźnik zaufania do internetu, który wśród polskich badanych wyniósł aż 72%. Warto dodać, że średnia dla wszystkich krajów europejskich to 49%. Największe zaufanie do globalnej sieci wykazali respondenci z Czech – 77%. Wyniki badania znajdują także potwierdzenie w rankingu krajów z największą liczbą użytkowników w najszybciej rozwijającym się portalu społecznościowym na świecie – Facebook. Polska zajmuje w nim 32 miejsce[1] (prawie 3 miliony użytkowników), wyprzedzając takie kraje jak Norwegia, Austria, Finlandia czy Japonia.

Popularność internetu w Polsce, wraz z wprowadzeniem szerokopasmowych łącz internetowych wzrasta w niesamowitym tempie. Taki rozwój sytuacji może być związany z dążeniem Polaków do nowoczesności. W części badania European Trusted Brands, w której respondenci mieli wskazać najważniejsze cechy swojej osobowości, 42% Polaków stwierdziło, że są właśnie nowocześni. Dało to drugi, najwyższy wynik w Europie.

Większość Polaków deklaruje również zaufanie do małżeństwa (70%) i Unii Europejskiej (58%), mimo iż pozostali Europejczycy raczej nie ufają tej instytucji. Brak zaufania Polacy wykazują natomiast w stosunku do polityków (97%) i władz państwowych (87%).

?Polacy są obok Bułgarów i Greków najbardziej w Europie nieufnym narodem. Wyznają powszechnie zasadę ?ostrożności nigdy za wiele” zarówno w odniesieniu do ludzi spoza kręgu rodzinno-przyjacielskiego, jak i wobec instytucji. W przypadku instytucji są jednak pewne wyjątki. Na przykład Parlamentowi Europejskiemu ufa większy procent rodaków niż parlamentowi krajowemu. I to nas wyróżnia na tle innych krajów Unii Europejskiej, w których parlamenty krajowe darzone są większym zazwyczaj zaufaniem od Parlamentu Europejskiego. Takim wyjątkiem są również dziennikarze i internet, którym ufa w Polsce większy odsetek obywateli niż średnio w Europie. Źródłem tej polskiej selektywnej ?nadufności” jest skrajny brak zaufania do polityków i instytucji państwa. To tak, jakby rodacy chcieli powierzyć agendom unijnym większą władzę a dziennikarzom większą kontrolę nad poczynaniami naszych polityków i naszej biurokracji. Dowodzi to słabości państwa. Zachłyśnięcie się Polaków internetem, zwłaszcza w wymiarze komunikacji społecznej, także wpisuje się w syndrom poszukiwania alternatywnych form życia poza obszarem zależnym od wszelkich tradycyjnych instytucji i organizacji.” – twierdzi prof. Janusz Czapiński.

A to już wiesz?  Budowa dróg pogrążyła wielu wykonawców. Branża liczy na nowe kontrakty, ale na zmienionych zasadach

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich, przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej coroczne badanie European Trusted Brands przyczynia się także do pogłębienia charakterystyki typowego Europejczyka. Pozwala na poznanie nastrojów społecznych mieszkańców Europy, postaw i wartości, które kształtują nasze życie.

Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. Co roku kontynuowane jest w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna – dziesiąta już edycja badania – została przeprowadzona w 16 krajach europejskich. Kraje, które są objęte tegoroczną edycją to: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja Węgry i Wielka Brytania. Wzięło w niej udział 32 163 respondentów.

Badanie realizowano metodą ankiety on-line i przy pomocy tradycyjnej poczty. Respondenci zostali wybrani spośród wielomilionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Jak co roku próba tak została dobrana, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.

http://informacje.sensors.pl/pr/161211/polacy-ufaja-globalnej-sieci-wyniki-badania-european-trusted-brands-2010

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy