Wiadomości Branżowe

Przetarg dla ZUS: oferta Poczty Polskiej korzystniejsza niż PGP. Konkurencja nie miała też odpowiedniej liczby placówek.

Poczta Polska została wybrana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do obsługi korespondencji krajowej i zagranicznej w latach 2015 ? 2017. Oferta Poczty Polskiej była korzystniejsza o 13 milionów złotych od ceny podyktowanej przez Polską Grupę Pocztową (222 miliony złotych).

Oferta Poczty Polskiej została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu zorganizowanym przez ZUS. Oznacza to, że klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez trzy lata będą otrzymywać korespondencję dostarczaną przez Pocztę Polską. W przetargu udział wzięła również Polska Grupa Pocztowa. Jej oferta okazała się nie tylko droższa, ale także została odrzucona z powodu negatywnego wyniku weryfikacji placówek PGP wskazanych w załączonym do oferty wykazie.

? Wygrana w tym przetargu oznacza dla Polaków korzystających z usług ZUS bezpieczne doręczanie korespondencji przez naszych listonoszy bez potrzeby szukania nieznanych miejsc wydających awizowane przesyłki ? mówi Łukasz Gołębiowski, dyrektor zarządzający Pionem Sprzedaży w Poczcie Polskiej.

Wszystkie placówki Poczty Polskiej ocenione pozytywnie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w oficjalnym piśmie informującym o wyniku przetargu podkreślił, że w trakcie ocen oferty sprawdził 86 wytypowanych placówek Poczty Polskiej i 86 wytypowanych jednostek Polskiej Grupy Pocztowej. Wszystkie placówki Poczty Polskiej zostały pozytywnie ocenione. W przypadku Polskiej Grupy Pocztowej zamawiający stwierdził w 67 placówkach niespełnienie wymagań potrzebnych do realizacji umowy. W przypadku 11 placówek PGP nie było ich pod adresami wskazanymi przez oferenta.

Z kolei w 56 placówkach PGP nie ma informacji, w jakie dni placówki są czynne bądź/i nie są oznakowane w widoczny sposób ?szyldem? z logo wykonawcy lub nie ma w nich wyodrębnionego stanowiska do obsługi klientów w zakresie usług pocztowych.

Wyniki tego przetargu są potwierdzeniem, że Poczta Polska jest firmą, która dzięki sieci placówek i codziennej obecności listonoszy w rejonach doręczeń jest w stanie bezpiecznie i terminowo realizować największe zamówienia na rynku.


dostarczył infoWire.pl
Źródło Poczta Polska. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #ach   #adka   #adki   #alno   #dla   #Grupa Generali   #jest   #od   #pocz   #roku   #tkowych