Wiadomości Branżowe

Przetargi: koniec roku i zima za pasem

W październiku 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pojawiło się 18 tys. 54 postępowań o udzielenie zamówienia, o 0,79 procent mniej niż rok wcześniej. W relacji miesięcznej zauważalny jest za to bardzo silny wzrost liczby przetargów na dostawy usług oraz towarów, wynoszący kilkadziesiąt procent ? wynika z danych zgromadzonych przez serwis eGospodarka.pl. Czy to skutek poprawiania się kondycji gospodarki i budżetu, czy klasyczny ?efekt końca roku? w sektorze publicznym?

Dane opracowane przez serwis www.Przetargi.eGospodarka.pl, pokazują, że we wrześniu 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 18 tysięcy 54 ogłoszenia przetargowe, o 0,79 procent miej niż rok wcześniej, w październiku 2012 roku, ale aż o 12,93 proc. więcej niż miesiąc wcześniej, we wrześniu 2013, kiedy to w BZP pojawiło się 15 tys. 987 ogłoszeń.

W porównaniu z październikiem 2012 wzrost liczby liczby ogłaszanych postępowań wystąpił w dwóch spośród trzech kategorii ZP. Najpoważniej wzrosła liczba postępowań na dostawy usług ? o 1,46 procent. Dodatnia dynamika wystąpiła także w przypadku postępowań na prace budowlano-remontowe, bowiem ogłoszeń przetargowych na prace tego typu w październiku 2013 roku było o 0,37 procent więcej niż rok wcześniej. Październik okazał się kolejnym, piątym już z rzędu miesiącem, w którym roczna dynamika liczby zamówień na prace budowlane była dodatnia. Dobrze to prognozuje wynikowi całorocznemu, bowiem wszystko wskazuje na to, że rok 2013 będzie dla publicznych inwestycji remontowo-budowlanych lepszy od roku ubiegłego. W relacji rocznej poniżej kreski znalazły się jedynie zamówienia na dostawy towarów, ze spadkiem na poziomie 3,29 procent.

Bardzo interesująco wygląda zestawienie miesięczne ? porównanie października 2013 z wrześniem bieżącego roku. Tu również wzrost liczby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wystąpił w dwóch spośród trzech notowanych kategorii, ale względne poziomy zmian są nieporównywalnie wyższe niż w zestawieniu rocznym. Ujemna dynamika miesięczna wystąpiła jedynie w zamówieniach na prace budowlane, bowiem w październiku było ich o 19,88 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Jednak tak duży spadek to zjawisko absolutnie normalne ? miesiące jesienne stanowią koniec sezonu budowlanego, więc i spadki to typowe zjawisko sezonowe.

Jednakże nie budownictwo nadało ton październikowym przetargom, a zamówienia na dostawy towarów oraz usług, te bowiem zanotowały kilkudziesięcioprocentowe przyrosty w skali miesięcznej. Liczba postępowań na dostawy usług w skali zaledwie miesiąca wzrosła o 28,74 procent, a zamówień na dostawy towarów aż o 30,90 procent. Jest raczej mało prawdopodobne, by za wzrost na takim poziomie odpowiadał wyłącznie charakterystyczny dla jednostek budżetowych ?efekt końca roku?, bowiem z jednej strony zwiększone zakupy spowodowane koniecznością wykorzystania tegorocznych środków zaczynają się na ogół dopiero w listopadzie (z maksimum w grudniu), z drugiej zaś strony, skala miesięcznej dynamiki jest dużo wyższa niż w latach poprzednich. Czyżby czas budżetowego ostrego zaciskania pasa powoli mijał? Dane płynące z gospodarki oraz rosnące wpływy z podatków bardzo uprawdopodobniają taką tezę.

PKB wyraźnie przyspiesza. Gospodarka wychodzi z dołka

W październiku 2013 roku średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 3.834,17 złotych, a zatrudnienie w gospodarce 5 mln 500,1 tys. osób. We wrześniu 2013 roku przeciętne wynagrodzenie brutto osiągnęło poziom 3.770 złotych, a w całej polskiej gospodarce pracowało 5 mln 495,1 tys. osób.

W październiku 2013 roku w relacji miesięcznej płace wzrosły o 1,7 procent, a w relacji rocznej (względem października 2012) o 3,1 procent.

Nadal na bardzo niskim poziomie utrzymuje się inflacja. W październiku 2013 wyniosła ona 0,8 procent w relacji rocznej. Według GUS, we październiku 2013 roku stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie co miesiąc wcześniej.

Bezrobocie w ubiegłym miesiącu nie zmieniło się względem września i wyniosło 13 proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu października wyniosła 2 mln 75,2 tys. osób i była niższa niż przed miesiącem o 8 tys. osób. Względem października 2012 roku liczba osób bez pracy wzrosła jednak o 80,3 tys.

W październiku 2013 roku produkcja przemysłowa w relacji rocznej wzrosła o 4,4 procent. W ciągu miesiąca produkcja wzrosła o 6 procent. Powoli z dołka wychodzi również budownictwo. Produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, była w październiku o 3,2 proc. niższa niż przed rokiem, ale w porównaniu z tegorocznym wrześniem wzrosła o 14,3 procent. W relacji rocznej wzrost produkcji sprzedanej GUS odnotował w 26 spośród 34 klasyfikowanych działów przemysłu.

W trzecim kwartale 2013 roku PKB wzrósł o 1,9 proc. w relacji rocznej. To kolejny kwartał w którym rosła zarówno kwartalna jak i roczna dynamika PKB.

W górę idzie również sprzedaż detaliczna. W październiku jej dynamika roczna wyniosła 3,2 procent.

? Symptomy wychodzenia polskiej gospodarki na prostą są już mocne i zauważalne. Rośnie produkcja przemysłu, wzrasta dynamika PKB. Tendencja wzrostowa wydaje się już stabilna i możliwe że ostatni, czwarty kwartał bieżącego roku zamkniemy dodatnią dynamiką PKB na poziomie około 2,3 procent, a cały rok wynikiem w wysokości około 1,9 procent. Utrzymuje się wysoki eksport, powoli rośnie konsumpcja wewnętrzna, co bardzo dobrze wróży rozwojowi gospodarki. W ślad za ruszającą do przodu gospodarką nie maleje jeszcze bezrobocie, ale wiele wskazuje, że zacznie się ono zmniejszać już od wiosny przyszłego roku ? mówi Beata Szkodzin, wydawca serwisu eGospodarka.pl. ? Niestety poprawiająca się kondycja gospodarki nie koresponduje ze stanem finansów publicznych. Ten jest nadal tragiczny. Bardzo wysokiego publicznego zadłużenia nie zmieni nawet operacja przejęcia przez państwo aktywów OFE, bowiem obniży wskaźniki zadłużenia tylko krótkoterminowo. Problem długofalowego narastania zadłużenia jest nadal nie rozwiązany. Wprawdzie nowy minister finansów zapowiedział przegląd wydatków oraz wprowadzanie oszczędności, ale wątpię czy bez zaplecza politycznego będzie zdolny do wdrożenia realnych reform zmniejszających istotnie skalę zadłużania się sektora publicznego. Również nowa unijna perspektywa finansowa będzie wymagała wyasygnowania przez Polskę znacznych funduszy na udział własny, tak by móc sprawnie wykorzystać nowe rozdanie unijnego budżetu. Tym bardziej, że to prawdopodobnie ostatni budżet w którym jeszcze więcej otrzymujemy niż wpłacamy ? dodaje Beata Szkodzin.

Zima za pasem i ruszająca ?budowlanka?

W październiku 2013 roku zaczęły się na większą skalę pojawiać zamówienia na prace i usługi związane z sezonem zimowym. W relacji miesięcznej najbardziej zwiększyła się bowiem liczba ogłoszeń przetargowych na usługi odśnieżania (w ciągu miesiąca przyrost o 144 procent) i usługi usuwania oblodzeń (+143 proc.). jednostki sektora publicznego zwiększają również zapotrzebowanie na sprzęt IT. W relacji miesięcznej liczba przetargów na drukarki laserowe wzrosła bowiem o 63,78 proc., na pakiety oprogramowania i systemy informatyczne o 63,70 proc., na komputery osobiste o 57,14 proc. na monitory o 55,56 procent, na usługi drukowania o 53,54 procent, na urządzenia komputerowe o 53,42 procent i na komputery przenośne o 44,44 procent. Możliwe, że wzrost liczby przetargów na sprzęt komputerowy ma związek z efektem końca roku budżetowego ? jednostki budżetowe muszą wykorzystywać przyznane im środki na zakupy do końca roku, bo niewykorzystane środki należy zwrócić.

Zestawienie roczne struktury ogłaszanych postępowań przetargowych pozwala z kolei na podtrzymanie tezy o mijającym powoli okresie dekoniunktury w budownictwie, bowiem to właśnie ogłoszenia na prace budowlano-remontowe są liderami wzrostów. W relacji rocznej ? względem października 2012 roku ? najmocniej zwiększyła się liczba przetargów na roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych (przyrost rdr o 36,54 proc.), roboty instalacyjne elektryczne (+32,60 proc.), usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (+32,29 procent), roboty w zakresie stolarki budowlanej (+31,54 proc.), roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (+21,98 proc.), roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (+20,64 proc.), roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (+19,93 procent), tynkowanie (przyrost o 19,90 proc.), roboty instalacyjne w budynkach (+19,69 proc.), roboty w zakresie nawierzchni dróg (+19,03 procent) czy przygotowanie terenu pod budowę (+18,01 procent).

* * * * * * * * * * * * *

O eGospodarka.pl
eGospodarka.pl (www.egospodarka.pl) to praktyczny poradnik Internetu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Serwis udostępnia m.in. bezpłatną bazę przetargów publicznych, oferty pracy w Polsce i za granicą, porady z prawa pracy, podatków i rachunkowości, komentarze gospodarcze i finansowe, kursy walut, bezpłatne wzory dokumentów i formularzy, aktualności ze świata IT oraz najnowsze raporty i prognozy. Przedsiębiorcy znajdą w serwisie eGospodarka.pl narzędzia porównawcze, wyszukiwarki i kalkulatory.

Misją serwisu jest dostarczanie praktycznych informacji i narzędzi oraz pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zaistnienia firmy w Internecie. Najczęściej odwiedzane przez użytkowników są działy: Firma, Podatki, Prawo, Praca i Przetargi.

Według badania Megapanel w kwietniu 2013 roku serwis eGospodarka.pl zanotował ponad 1 mln 376 tys. użytkowników, co stawia go w ścisłej czołówce najlepszych serwisów biznesowych. Dział www.przetargi.eGospodarka.pl w lutym 2013 odwiedziło natomiast ponad 176 tysięcy osób.

Przydatne linki:
http://www.egospodarka.pl
http://www.przetargi.egospodarka.pl
http://www.przetargi.egospodarka.pl/prawo_zamowien_publicznych

Źródło eGospodarka.pl. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy