Wiadomości Branżowe

PZU etyczną firmą

PZU został laureatem pierwszej edycji konkursu Etyczna Firma zorganizowanego przez Puls Biznesu. Gazeta doceniła firmę za budowę i wzmacnianie kultury organizacyjnej opartej na etyce i zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu. Spośród ponad 200 firm, które zgłosiły się do konkursu, nagrodzonych zostało 15.

Głównym celem konkursu jest promowanie i wzmacnianie zasad etycznego biznesu wśród polskich firm oraz wyróżnienie najlepszych praktyk. Firmy, które ubiegają się o tytuł Etycznej Firmy wypełniły specjalną ankietę, którą analizowali eksperci z firmy PwC Polska. Pytano w niej o program zarządzania etyką, system zgłaszania nieprawidłowości oraz sposób ich weryfikacji, szkolenia i komunikację, ład korporacyjny, reputację oraz inne działania wspierających budowę i wzmacnianie kultury organizacyjnej opartej o etykę i wartości.

?Ideą marki PZU jest hasło ?możesz na nas polegać?. W ten sposób mówimy naszemu otoczeniu, czego może się po nas spodziewać. Naszą misją jest zapewnienie spokoju i poczucia bezpieczeństwa naszym klientom i partnerom. Kluczowym elementem idei są najwyższe standardy etyczne i bycie fair we wszystkim, co robimy. Uzyskanie tytułu Etycznej Firmy? w konkursie Pulsu Biznesu potwierdza, że idziemy we właściwym kierunku?  - powiedział Sławomir Niemierka, członek zarządu PZU SA odbierając nagrodę.

PZU jest etyczną firmą, bo opracował i wdrożył regulacje wewnętrzne dotyczące między innymi wyboru dostawców i usług oraz Kodeks Dobrych Praktyk PZU. Wszyscy pracownicy znają wewnętrzny kodeks etyki, a także obowiązkowo przechodzą szkolenia z obszaru kultury compliance, w tym zasad współpracy z klientami i kontrahentami. PZU edukuje i informuje swoich pracowników, w ciągu ostatnich 2 lat przeprowadził kilka kampanii informujących o wdrażanych regulacjach, obowiązkowe szkolenia z tego zakresu.

PZU spełnia najwyższe standardy odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania, co potwierdza obecność firmy w składzie Indeksu RESPECT - indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Za działania społecznie zaangażowane Grupa PZU rokrocznie zdobywa główną nagrodę w konkursie Liderzy Filantropii w kategorii firm, które przekazały najwięcej pieniędzy na cele społeczne.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie www.etycznafirma.pb.pl


dostarczył infoWire.pl
Źródło Grupa PZU. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy