Emerytury mundurowe

Rozmowy w sprawie reformy systemu emerytur mundurowych

Rozmowy w sprawie reformy systemu emerytur mundurowych
19 maja 2011r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Rządowo – Związkowego z udziałem strony społecznej (Konwent Dziekanów Żołnierzy Zawodowych WP) – do spraw reformy emerytur mundurowych (w modelu zaopatrzeniowym dla funkcjonariuszy i żołnierzy nowo przyjmowanych do służby).

Podsumowano propozycje związków zawodowych oraz strony rządowej. Strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie wieku i stażu służby uprawniających do świadczenia emerytalnego (strona rządowa ? 25 lat służby i 55 lat życia; strona związkowa ? 20 lat służby i 50 lat życia).

Dodatkowo strona związkowa wniosła o rozważenie możliwości zróżnicowania stażu służby uprawniającego do emerytury w zależności od rodzaju pełnionej służby na stanowiskach liniowych (20 lat stażu)i innych (25 lat stażu) przy wieku 50 lat życia.

Rozbieżność między stronami dotyczy także kwestii orzecznictwa inwalidzkiego w służbach (likwidacja III grupy inwalidzkiej, kwestii łączenia świadczenia emerytalnego ze świadczeniem rentowym). Mimo istniejącej różnicy zdań strony zdecydowały o kontynuowaniu rozmów.

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/9131/Rozmowy_w_sprawie_reformy_systemu_emerytur_mundurowych.html?search=5443

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #adam rapacki   #cymi   #emerytalnym   #enie   #Konferencja   #kt   #latach   #mswia   #oraz   #rcy   #reformy