Wiadomości Branżowe

Stosunek Polaków do integracji europejskiej w sierpniu

Warszawa, 22 sierpnia 2014 r. – W sierpniu 87 proc. Polaków popierało członkostwo Polski w Unii Europejskiej.W stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek zwolenników wzrósł o 1 punkt proc. Obecnie 31 proc. Polaków zdecydowanie popiera nasze członkostwo w UE, a raczej je popiera niemal 56 proc.Przeciwników integracji jest łącznie 10 proc. i w stosunku do lipca ich odsetek

Warszawa, 22 sierpnia 2014 r. ? W sierpniu 87 proc. Polaków popierało członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

W stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek zwolenników wzrósł o 1 punkt proc. Obecnie 31 proc. Polaków zdecydowanie popiera nasze członkostwo w UE, a raczej je popiera niemal 56 proc.

Przeciwników integracji jest łącznie 10 proc. i w stosunku do lipca ich odsetek spadł o 1 punkt proc. Obecnie zdecydowanych przeciwników jest 3 proc., a raczej przeciwnych integracji jest 7 proc. respondentów.

3 proc. badanych nie ma w tej kwestii zdania.

W sierpniu, w porównaniu do pomiarów z poprzednich miesięcy, poparcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej zyskało zwolenników we wszystkich grupach wiekowych (oprócz respondentów najstarszych powyżej 66 roku życia). Obecnie poparcie to w każdej z grup wynosi ponad 80 proc., a wśród respondentów najmłodszych nawet przekracza 90 proc.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku wykształcenia respondentów. Nie różnicuje ono i nie wpływa znacząco na poparcie idei integracji. Najwięcej jej zwolenników występuje wśród osób z wyższym wykształceniem (ponad 94 proc.), jednak w pozostałych grupach wykształcenia idea integracji ma również licznych zwolenników ? 82 proc. wśród respondentów z podstawowym wykształceniem, 86 proc. z wykształceniem zawodowym i 88 proc. średnim.

Wysokie poparcie dla członkostwa Polski w UE występuje wśród elektoratów obydwu największych partii politycznych. W sierpniu 96 proc. wyborców Platformy Obywatelskiej oraz ponad 83 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest zwolennikami  członkostwa.

Informacje o badaniu
Sierpniowa fala badania została przeprowadzona w dniach  7-11 lipca 2014 r. na podstawie reprezentatywnej imiennej próby Polaków w wieku 15+, wylosowanej z bazy PESEL. Osoby celowe zostały wybrane w oparciu o dwustopniowy stratyfikowany schemat losowania z całkowitą liczbą realizowanych wywiadów n=1020. Wywiady zostały zrealizowane metodą wywiadów bezpośrednich w domach respondentów CAPI.


dostarczył infoWire.pl
Źródło GfK Polonia. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy