Wiadomości Branżowe

TFI PZU wzmacnia zarządzanie portfelami akcji

Piotr Bień, zarządzający portfelem akcyjnym największego otwartego funduszu emerytalnego w Polsce, pokieruje (od 1 X br.) zespołem Biura Rynku Akcji TFI PZU, największego pod względem aktywów towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce*.- Wzmacniamy zespół zarządzający portfelami akcji. Dążenie do poprawy wyników inwestycyjnych portfeli akcyjnych przy rosnących mocno aktywach wymaga dużego

Piotr Bień, zarządzający portfelem akcyjnym największego otwartego funduszu emerytalnego w Polsce, pokieruje (od 1 X br.) zespołem Biura Rynku Akcji TFI PZU, największego pod względem aktywów towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce*.

- Wzmacniamy zespół zarządzający portfelami akcji. Dążenie do poprawy wyników inwestycyjnych portfeli akcyjnych przy rosnących mocno aktywach wymaga dużego doświadczenia w koordynacji pracy zespołowej. Przyjście Piotra będzie mocnym impulsem dla zespołu akcyjnego ? komentuje Tomasz Stadnik, CIO i Wiceprezes Zarządu TFI PZU.

Piotr Bień, od maja 2010 r. kieruje zespołem zarządzającym portfelem akcji INF OFE. W funduszu tym, jako zarządzający i analityk, pracował od 2005 r. Wcześniej ? w PKN Orlen. Absolwent Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, posiadacz dyplomu CFA.

TFI PZU SA jest głównym ośrodkiem PZU INWESTYCJE inwestycyjnego ramienia Grupy PZU. Zarządzając funduszami o aktywach blisko 24 mld PLN, TFI PZU jest największym pod względem aktywów TFI w Polsce*.

*wedle danych IZFiA na koniec czerwca 2014


dostarczył infoWire.pl
Źródło Grupa PZU. Dostarczył
A to już wiesz?  Samsung Electronics i Microsoft rozszerzają współpracę

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy