Konto online

Transition Technologies dostarczy oprogramowanie zarządzające niemieckimi zapasami ropy naftowej

Informacja prasowa
Warszawa, 23.04.2018 r.

Transition Technologies dostarczy oprogramowanie zarządzające niemieckimi zapasami ropy naftowej

W kwietniu Transition Technologies S.A – polska firma IT, podpisała umowę na realizację systemu pod nazwą „Storage Management System” dla niemieckiej firmy Nord-West Kavernengesellschaft mbH (NWKG). Dzięki rozwiązaniu procesy związane z zarządzaniem magazynem strategicznych rezerw będą zarządzane w jednym i spójnym środowisku IT. Realizację projektu zaplanowano na lata 2018-2021.

Jako operator podziemnych kawern ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych, NWKG zarządza pracą czterech magazynów, w których w imieniu powołanego przez rząd niemiecki zrzeszenia EBV (Erdölbevorratungsverband) przechowuje krajowe rezerwy surowca. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie energetycznym EBV jest zobligowane do utrzymywania zapasu ropy na poziome pozwalającym funkcjonowanie gospodarki przez okres 90 dni.

Magazyny prowadzone przez Nord-West Kavernengesellschaft mbH zlokalizowane są w północnej części Niemiec i składają się z 59 kawern solnych o łącznej maksymalnej pojemności 1,7 mln m3. System Storage Management System (SMS) pozwoli na realizację i kompleksowe wsparcie kluczowych procesów biznesowych i technicznych, koniecznych do zarządzania i eksploatacji magazynów ropy. Rozwiązanie ma na celu integrację danych z wielu obszarów zarządczych w jednym spójnym środowisku IT, wyposażonym w efektywne mechanizmy monitorowania i raportowania. Drugim istotnym obszarem jest standaryzacja i optymalizacja przepływów pracy realizowanych przez różne działy i jednostki organizacyjne firmy oraz zwiększenie stopnia automatyzacji procesów biznesowych.

– Kontrakt z firmą Nord-West Kavernengesellschaft mbH to kolejny przykład naszej działalności na bardzo wymagającym niemieckim rynku. To także ważny krok pokazujący możliwości międzynarodowej ekspansji polskich firm informatycznych – mówi prof. Konrad Świrski , Prezes Zarządu Transition Technologies. – Dzięki wieloletnim inwestycjom w wysokospecjalizowane systemy zarządzania kawernami, jak i w pokrewne dla branży Oil & Gas, należymy dziś do czołówki dostawców na rynku europejskim.

Realizacja projektu odbędzie się w latach 2018 – 2021 obejmując sukcesywnie wszystkie kluczowe obszary zarządcze. System będzie złożony z wielu modułów funkcjonalnych związanych z zarządzaniem kawernami solnymi, infrastrukturą naziemną magazynów, monitorowaniem procesów przemysłowych i wsparciem operacyjnym. SMS zostanie zintegrowany z posiadanymi przez klienta rozwiązaniami do zarządzania majątkiem oraz dokumentacją jak również z systemem automatyki.

O Grupie Kapitałowej Transition Technologies:
Grupa Kapitałowa Transition Technologies – polski lider IT, który od ponad 27 lat dostarcza nowoczesne i zaawansowane rozwiązania dla sektora energetycznego. Autorski produkt firmy SILO każdego dnia optymalizuje procesy przemysłowe tj. spalanie w kotle energetycznym w ponad 50 elektrowniach na całym świecie. Z kolei narzędzie LUXtrade realizuje i wspiera procesy biznesowe w handlu na rynku energii i gazu. Grupa świadczy usługi w obszarze zarządzania oraz analizie danych przemysłowych, jak również w zakresie serwisu wdrożonych aplikacji w oparciu o model chmury obliczeniowej.
Grupa Transition Technologies dynamicznie się rozwija, od lat odnotowuje stały wzrost przychodów. Firma posiada w Polsce 10 oddziałów regionalnych, ma także swoje przedstawicielstwa w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Malezji. Aktualnie Grupa zatrudnia ponad 1400 pracowników.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy