Wiadomości Branżowe

UNIQA i AXA razem pod marką UNIQA

UNIQA i AXA działają już jako jedna firma pod marką UNIQA. Po uzyskaniu zgód Komisji Nadzoru Finansowego i wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło prawne połączenie spółek ubezpieczeniowych i zmiana nazwy na UNIQA. Nazwę na UNIQA zmieniły
UNIQA i AXA działają już jako jedna firma pod marką UNIQA. Po uzyskaniu zgód Komisji Nadzoru Finansowego i wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło prawne połączenie spółek ubezpieczeniowych i zmiana nazwy na UNIQA. Nazwę na UNIQA zmieniły także towarzystwo funduszy inwestycyjnych i powszechne towarzystwo emerytalne.
dostarczył infoWire.pl
A to już wiesz?  Rekordowa produkcja na Ukrainie dzięki kolejnemu udanemu szczelinowaniu

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy