Wiadomości Branżowe

UNIQA poprawia wynik finansowy o ponad 30%. Podsumowanie po I półroczu 2013 r.

Teaser
  • wzrost zysku brutto w UNIQA TU do ponad 10 mln zł
  • 604 mln zebranej składki w spółce majątkowej
  • 215,4 mln zł z łącznej sprzedaży produktów życiowych, wzrost na poziomie 23,6%
  • 14,2 % wskaźnik wzrostu produktów ze składką regularną, przypis w wysokości 45,1 mln zł
  • zysk brutto w spółce życiowej na poziomie 3,2 mln zł w porównaniu z 2,5 mln zł w analogicznym okresie w 2012 r. 

- Pierwsze  półrocze 2013 roku było zdecydowanie lepsze w porównaniu z rokiem ubiegłym. Obie spółki zwiększyły rentowność i poprawiły wyniki finansowe. Zysk przed opodatkowaniem UNIQA TU SA  wyniósł 10,3 mln zł, czyli był o 3,4 mln zł wyższy niż rok wcześniej.  Składka w II kwartale wzrosła o 1,3 %, co oznacza, że obserwujemy trend wzrostowy. Jednak ze względu na wyniki w pierwszych 3 miesiącach, przypis po I półroczu nieznacznie spadł , o 1,4%. Jest to rezultat obniżenia sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, z którym boryka się cała branża. Szacujemy, że rynek skurczył się o 5-6 %. W pozostałych liniach ubezpieczeń majątkowych nasze stopy wzrostu są wyższe od średniej rynkowej. Realizujemy cele w sprzedaży ubezpieczeń na życie. Przypis z produktów ze składką regularną wzrósł o 14,2% w porównaniu z 2012 r ., co jest naszym ogromnym sukcesem. Jednym z celów w czasie spowolnienia gospodarczego jest koncentracja na dalszym zwiększaniu rentowności i utrzymaniu dyscypliny kosztowej, które mają duży wpływ na dobre wyniki spółek - mówi Andrzej Jarczyk, Prezes Zarządu Spółek UNIQA w Polsce.

UNIQA TU SA

Podobnie jak po I kwartale roku, głównym źródłem  poprawy wyników finansowych spółki jest regularny i dynamiczny rozwój najbardziej rentownych linii produktowych, obejmujących przede wszystkim ubezpieczenia majątkowe i osobowe.  W ubezpieczeniach majątkowych UNIQA TU SA zanotowała wzrost na poziomie 9,5%, a w wypadkowych ponad 8%.  Spółka od 2012 r. stopniowo pozyskuje kolejne ryzyka korporacyjne. Wzrost udziału ubezpieczeń niekomunikacyjnych w portfelu ma pozytywny wpływ na wskaźnik szkodowości i w rezultacie na wyniki finansowe.

Po I półroczu UNIQA TU SA uzyskała składkę przypisaną na poziomie 605 mln zł o 1,4% niższą niż w I półroczu 2012 r. Drugi kwartał przyniósł wzrost o 1,3%, co świadczy o wzrostowej tendencji sprzedaży.

W dalszym ciągu słabiej rozwijała się sprzedaż produktów komunikacyjnych. Rynek tych ubezpieczeń skurczył się o 5-6 % jako efekt powracającej konkurencji cenowej, a także spadku sprzedaży nowych samochodów przy jednoczesnym spadku wartości używanych. Na obniżenie wyniku całego rynku ma także wpływ pogarszająca się sytuacja ekonomiczna, która nie zachęca kierowców do zakupu ubezpieczeń Auto Casco.

Również w przypadku UNIQA TU SA sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych w I kwartale roku była niższa niż rok wcześniej ? głównie z uwagi na czynniki rynkowe, ale również ze względu na eliminację z portfela pojedynczych, dużych nierentownych kontraktów.

Znaczącej poprawie, o 12% uległ wskaźnik szkodowości brutto UNIQA TU SA, który wyniósł 63%. Jest to przede wszystkim wynik selektywnego podejścia do klienta oraz prowadzonych od kilku lat konsekwentnych działań optymalizacji underwritingu. Dwa pierwsze kwartały nie przyniosły także istotnych zdarzeń katastroficznych.

UNIQA TU na Życie SA

UNIQA TU na Życie SA również poprawiła wyniki finansowe. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 3,2 mln zł  w porównaniu z 2,5 mln zł osiągniętymi w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka realizowała założony wzrost sprzedaży produktów ze składką regularną, przy jednoczesnym utrzymaniu oczekiwanego poziomu sprzedaży produktów ze składką jednorazową. Łączny wzrost sprzedaży wyniósł 23,6%, a wartość składki przypisanej ukształtowała się na poziomie 215,4 mln zł.. Wzrost realizowany jest we wszystkich liniach produktowych - indywidualnych, grupowych oraz bankowych.  Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce 170,3 mln zł przypisu, ze składką regularną 45,1 mln zł. Wskaźnik wzrostu składki regularnej wyniósł 14,2%, co oznacza że spółka realizuje cel zwiększania udziału w rynku ubezpieczeń na życie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIQA Polska

Grupę UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU SA oraz UNIQA TU na Życie SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.Obecnie UNIQA TU SA zajmuje 5. pozycję na rynku ubezpieczeniowym pod względem wysokości składki przypisanej brutto, która w 2012 wyniosła ponad 1,15 mld zł. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży oraz zaangażowaniu ponad 3 000 agentów, UNIQA jest blisko klientów, zapewniając im profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze ubezpieczenia. Produkty UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, liczącej około 130 placówek, jak i w multiagencjach oraz u dealerów samochodowych. Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA jest laureatem konkursu Gazety Bankowej w kategorii ?Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2011?. UNIQA TU SA została uhonorowana przez miesięcznik ekonomiczny Home & Market statuetkami ?Najlepszy Partner w Biznesie? oraz ?Srebrny Parasol?. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do wiodących grup ubezpieczeniowych na swoich podstawowych rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. 22 000 pracowników i współpracowników obsługuje 8,7 mln klientów w 20 krajach. UNIQA i Raiffeisen Insurance to dwie silne marki, które dają bardzo dobrą podstawę do dalszego rozwoju. Spółka austriacka jest ubezpieczeniowym liderem z 14-procentowym udziałem w rynku. UNIQA jest obecna w 16 krajach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Kosowie, Chorwacji, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Czechach, Ukrainie i Węgrzech. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe we Włoszech, Szwajcarii i Liechtensteinie.

Źródło Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA Polska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy