Wiadomości Branżowe

W Proama ubezpieczenie dla najemcy

Teaser

Ubezpieczenie mieszkania jest dostępne nie tylko dla właścicieli nieruchomości, ale również dla najemców. W Proama osoby, które wynajmują mieszkanie lub dom od innych, mogą ubezpieczyć posiadane ruchomości od zdarzeń losowych oraz wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, związanej z użytkowaniem nieruchomości. Jest ono rozszerzone również o odpowiedzialność cywilną najemcy w stosunku do wynajmującego za szkody w mieniu, będącym przedmiotem umowy najmu.

Ubezpieczenie mieszkaniowe w Proama daje najemcy możliwość objęcia ochroną posiadanych przez niego ruchomości domowych, czyli między innymi: sprzętu komputerowego, sprzętu RTV i AGD, mebli, odzieży, przedmiotów osobistego użytku oraz sprzętu sportowego i turystycznego. Ubezpieczenie to chroni przed skutkami utraty lub zniszczenia wspomnianych elementów majątku wskutek zdarzeń losowych takich jak m. in. pożar, zalanie, przepięcie , dewastacja, dym i sadza, deszcz nawalny, uderzenie pioruna, eksplozja, huragan, grad, lawina oraz trzęsienie ziemi. Co istotne, można rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową tych elementów również o zdarzenia takie, jak kradzież z włamaniem i rabunek.

- Wynajmując od kogoś nieruchomość, warto mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Polisa, którą najemca może wykupić w Proama, zabezpieczy go przed koniecznością samodzielnego pokrycia skutków szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z użytkowaniem wynajmowanego mieszkania bądź domu. Mówiąc bardziej obrazowo, takie ubezpieczenie pokryje koszty remontu mieszkania sąsiada, które ubezpieczony zaleje pozostawiając np. odkręcony kran w trakcie przerwy w dostawie wody ? wyjaśnia Damian Zieliński, Kierownik ds. Ubezpieczeń Mieszkaniowych w Proama.

Proama przygotowała dla najemców specjalną ofertę rozszerzającą ubezpieczenie OC o odpowiedzialność cywilną najemcy. Taka polisa przenosi na ubezpieczyciela odpowiedzialność za szkody w mieniu właściciela nieruchomości, wyrządzone nieumyślnie przez najemcę.

- Mając OC najemcy w sytuacji wspomnianego wcześniej zalania, ubezpieczyciel zwróci również koszty naprawy uszkodzeń w wynajmowanym mieszkaniu ? dodaje D. Zieliński.

Ubezpieczenie mieszkaniowe jest dostępne w Proama w dwóch wariantach: Proama Dom i Proama Dom Premium. W ramach Proama Dom można ubezpieczyć zarówno dom, lokal mieszkalny, garaż, jak i ruchomości domowe oraz elementy stałe, a ubezpieczenie OC związanej z użytkowaniem nieruchomości jest dodawane bez dodatkowych opłat. Proama Dom Premium  pozwala natomiast elastycznie dopasować ofertę ubezpieczenia do potrzeb Klienta oraz rozszerzyć ochronę dodatkowo o  obiekty małej architektury, ogrodzenie czy budynek niemieszkalny.

Klienci, którzy posiadają ubezpieczenie komunikacyjne w Proama otrzymają 50 zł zniżki na zakup ubezpieczenia domu lub mieszkania, jeśli składka za ubezpieczenie mieszkaniowe będzie wyższa niż 250 zł. 

Źródło Proama. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy