Wiadomości Branżowe

W rzeszowskim oddziale Nestlé zatrudniło 80% uczestników jubileuszowej 15. Letniej Praktyki z Nestlé

Od 1 lipca do końca września 82 osoby zdobywały doświadczenie zawodowe u największego producenta spożywczego świata we wszystkich oddziałach firmy w całej Polsce, wśród nich 10 osób w Rzeszowie. Aż 8 z nich zaproponowano po zakończeniu praktyk stałą pracę.

W tym roku do Nestlé wpłynęła rekordowa liczba 4400 aplikacji. Wybrano również znaczną liczbę praktykantów: 82 osoby, które zdobywały doświadczenie w ramach dwóch programów: Business Internship Program (BIP), czyli praktyki w działach takich jak: sprzedaż, marketing, finanse, obsługa klienta itp. oraz w Technology Engineering Development Program (TEDP) ? czyli na praktykach w fabrykach Nestlé w działach technicznych. W centrali i fabrykach Nestlé w całej Polsce po praktykach zatrudniono łącznie aż 42 osoby, w tym aż 8 osób w Rzeszowie ?2 w ramach BIP i 6 (z 8) w TEDP. Rekrutacja do kolejnej edycji praktyk startuje w marcu 2015 roku. Rozpoczyna się wysłaniem aplikacji przez Internet, a następnie kandydaci są zapraszani na rozmowy rekrutacyjne, które przebiegają jak każda rozmowa o pracę w Nestlé oraz rozwiązują testy sprawdzające ich wiedzę i umiejętności. Już sam proces rekrutacyjny jest wartościowym doświadczeniem zawodowym. Dzięki praktykom letnim można zobaczyć, jak działa duża firma ?od środka?. Studenci i absolwenci uczą się zarządzania czasem, współpracy w zespole, organizacji pracy, wykazywania inicjatywy, asertywności, odpowiedzialności za własne projekty. Zdobywają także pierwsze doświadczenia zawodowe w zadaniach, które realizują m.in. w zakresie obsługi klientów, pracy w laboratorium, analizy danych, praktycznego użytkowania oprogramowania typu SAP czy Nielsen.

Najlepszym dowodem, że warto aplikować na praktyki w Nestlé jest Maciej Kaźmierczak, Dyrektor Działu Wyrobów Kulinarnych Nestlé Polska S.A., który swoją karierę zawodową rozpoczął właśnie jako praktykant w zakładzie Winiary w 1999 roku.

 

Praktyki są częścią Europejskiej Inicjatywy Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych ? Nestlé needs YOUth ? czyli wsparcia, jakiego Nestlé udziela młodzieży we wchodzeniu na rynek pracy. Firma zadeklarowała stworzenie do 2016 roku w całej Europie 10 000 miejsc pracy dla osób do 30. roku życia oraz kolejnych 10 000 miejsc staży i praktyk. W Polsce programem objętych jest ponad 800 osób. Do zatrudniania ludzi młodych i stwarzania im możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego Nestlé zachęca także swoich partnerów biznesowych w ramach Sojuszu dla Młodych (ang. Alliance for YOUth), który cieszy się poparciem m.in. Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

? W Nestlé zarządzanie zasobami ludzkimi to jeden z kluczowych obszarów skutecznego prowadzenia biznesu. Zgodnie z naszą strategią Tworzenia Wspólnej Wartości (ang. Creating Shared Value, CSV) wierzymy, że aby odnosić długoterminowe sukcesy, trzeba tak prowadzić biznes, żeby przynosić korzyści całemu społeczeństwu. Dziś odpowiedzialna społecznie firma to taka, która oprócz stabilnego środowiska pracy, stwarza pracownikom szanse rozwoju oraz wspiera ich w godzeniu życia zawodowego i prywatnego, a także taka, która aktywnie włącza się w walkę z globalnym bezrobociem, np. poprzez tworzenie miejsc pracy, praktyk i staży dla studentów i absolwentów ? powiedziała Mariola Raudo, Kierownik ds. Rekrutacji i HR Biznes Partner Nestlé Polska S.A.

Więcej o tym, jak Nestlé wspiera młodzież na rynku pracy, można przeczytać w świeżo opublikowanym nowym interaktywnym Raporcie Tworzenie Wspólnej Wartości za lata 2012-2013 na stronie www.raportnestle.pl. Raport został zgłoszony do udziału w konkursie Raporty Społeczne 2014 na www.raportyspoleczne.pl


dostarczył infoWire.pl
Źródło Nestlé Polska S.A.. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy