Wiadomości Branżowe

Warta i Deutsche Bank proponują inwestycję w elitarne fundusze

Jeszcze tylko przez tydzień w oddziałach Deutsche Banku  jest dostępny nowy produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy db Elita Funduszy XII_3 przygotowany przez Wartę. Wystarczy 2 tys. zł, żeby skorzystać z możliwości inwestycji w specjalnie dobrany koszyk funduszy, zapewniając sobie jednocześnie gwarancję wpłaconego kapitału.

db Elita Funduszy XII_3 to ubezpieczenie na życie i dożycie o charakterze inwestycyjnym z 3-letnim horyzontem inwestycyjnym. Jest on skierowany do klientów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo kapitału, a jednocześnie oczekują potencjalnego zysku wyższego niż na lokacie bankowej. Jego osiągnięcie jest możliwe, dzięki inwestycji w dwa fundusze wyselekcjonowane przez ekspertów Deutsche Bank: BlackRock Global Allocation Fund (50% udział w koszyku) i JPMorgan Global Income Fund (50% udział w koszyku).

Elastyczna konstrukcja produktu pozwala dostosować poziom ochrony kapitału do akceptowanego przez klienta poziomu ryzyka. Gwarancja zwrotu zainwestowanej składki (czyli pomniejszonej o opłatę wstępną) może wynosić 95% lub 100%. Od wybranego poziomu gwarancji zależy wskaźnik partycypacji w zyskach wypracowanych na koniec okresu ubezpieczenia przez wspomniane fundusze (odpowiednio 125%-155% lub 30%- 60%), a więc wysokość potencjalnej premii na koniec okresu ubezpieczenia.

Proponowane fundusze zostały tak dobrane, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki inwestycyjne. Celem funduszu BlackRock Global Allocation Fund jest maksymalizacja stopy zwrotu. Fundusz inwestuje w akcje, instrumenty dłużne oraz krótkoterminowe instrumenty finansowe zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących. Fundusz nie ma określonych limitów ekspozycji na dane aktywa, co umożliwia elastyczną alokację również ze względu na ryzyko. Stopa zwrotu z funduszu w ciągu ostatnich 3 lat wyniosła 35,41% według danych na 2.02.2015 r.

Z kolei celem funduszu JPMorgan Global Income Fund jest generowanie regularnego przychodu poprzez inwestycje w papiery wartościowe przynoszące przychód oraz instrumenty pochodne. Inwestycje dokonywane są zarówno w papiery o stałej, jak i zmiennej stopie dochodu, akcje, oraz fundusze nieruchomości. Fundusz inwestuje również w krajach rozwijających się. Według danych na 2.02.2015 r. stopa zwrotu z funduszu w ciągu ostatnich 3 lat wyniosła 25,70%.

Warto przypomnieć, że produkty z linii db Elita Funduszy znalazły się w gronie "Najlepszych produktów inwestycyjnych 2014" w zestawieniu opracowanym przez redakcję Gazety Finansowej. Redakcja podkreśliła, że do tej pory wszystkie edycje tego produktu, oferowanego od 2011 r., zakończyły się dodatnimi wynikami.

Więcej szczegółów dotyczących produktu w załączonych materiałach.


dostarczył infoWire.pl
Źródło Grupa WARTA. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy